Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Hyaluronic Acid Uten Resept

Kjøpe Hyaluronic AcidKjøpe Hyaluronic Acid På nett uten resept

HYALURONIC ACID INDIKASJONER


Hyaluronsyre forbedrer proteoglykaner i felles matrise, og gir dermed støtte til sunne felles funksjon og opprettholde felles støtdemping og demping.

HYALURONIC ACID INSTRUKSJONER


Som et kosttilskudd, ta to kapsler daglig, eller som anvist av helsepersonell. Ta med 8-10 gram vann, med eller uten mat.

DOSERING

Rådfør deg med helsepersonell om dosering som passer for deg.

Hvis du glemmer en dose av hyaluronsyre, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

HYALURONIC ACID LAGRING


Lagres hyaluronsyre ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Hold Hyaluronsyre utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

Ikke ta hyaluronsyre mindre administreres av helsepersonell dersom:

Du er gravid eller ammer.

Hyaluronsyre er ikke kjent for å ha noen bivirkninger hvis de tas som per foreskrevet dose.

Kjøpe Hyaluronic Acid