Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Hydroxyzinum (Atarax) Uten Resept

Kjøpe HydroxyzinumKjøpe Hydroxyzinum På nett uten resept

HYDROXYZINUM (ATARAX) INDIKASJONER


Hydroxyzinum brukes for behandling av angst, for sedasjon før og etter generell anestesi, og til behandling av kløe som følge av visse allergiske tilstander, inkludert elveblest og kontaktdermatitt (som giftig eføy). Hydroxyzinum er et antihistamin. Det fungerer ved å påvirke hjernen til å redusere angst. Det har også andre aktiviteter, blant annet åpning puste rør, lindre smerte eller allergi symptomer, og å forebygge eller behandle kvalme og oppkast forårsaket av reisesyke.

HYDROXYZINUM (ATARAX) INSTRUKSJONER


Bruk Hydroxyzinum som anvist av legen din.

Ta Hydroxyzinum gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Hvis du glemmer en dose av Hydroxyzinum og du bruker den regelmessig, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Hydroxyzinum.

HYDROXYZINUM (ATARAX) LAGRING


Oppbevares Hydroxyzinum ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Må ikke fryses. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys i en tett lukket beholder. Ikke oppbevar på badet. Hold Hydroxyzinum utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

HYDROXYZINUM (ATARAX) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Hydroxyzine.

IKKE bruk Hydroxyzinum hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Hydroxyzinum
du tar natriumoksybat (GHB)
du er i første trimester av svangerskapet.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Hydroxyzinum. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har astma, glaukom, problemer med vannlating, urin eller tarm blokkering, en prostata sykdom, eller en blodsykdom
hvis du drikker alkohol.

Noen legemidler kan samhandle med Hydroxyzinum. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Natriumoksybat (GHB) fordi bivirkninger som økt søvnlengde og bremset puste kan oppstå.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Hydroxyzinum kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Hydroxyzinum kan forårsake døsighet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Hydroxyzinum med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Unngå å drikke alkohol eller bruke medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Hydroxyzinum, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Effektiviteten av Hydroxyzinum som angst behandling i mer enn fire måneder er ikke kjent.
Bruk Hydroxyzinum med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Hydroxyzinum bør ikke brukes hos nyfødte, sikkerhet og effektivitet hos nyfødte har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Hydroxyzinum hvis du er i første trimester av svangerskapet. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Hydroxyzinum er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Hydroxyzinum.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Døsighet, tørr munn.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), ufrivillige bevegelser.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Hydroxyzinum