Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Infurin (Nitrofurantoin) Uten Resept

Kjøpe InfurinKjøpe Infurin På nett uten resept

INFURIN (NITROFURANTOIN) INDIKASJONER


Infurin anvendes for å behandle og forebygge urinveisinfeksjoner forårsaket av visse bakterier. Infurin er en antibiotika for spesifikk bruk i urinveiene. Det fungerer ved å drepe følsomme bakterier.

INFURIN (NITROFURANTOIN) INSTRUKSJONER


Bruk Infurin som anvist av legen din.

Ta Infurin gjennom munnen med mat.
Ikke ta syrenøytraliserende som har magnesiumtrisilikat i den mens du tar Infurin. Sjekk med apoteket hvis du er usikker på hvilken antacida har magnesiumtrisilikat i dem.
Det anbefales å drikke ekstra væske mens du tar Infurin.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Infurin for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Infurin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Infurin.

INFURIN (NITROFURANTOIN) LAGRING


Butikk Infurin ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Infurin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Infurin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Infurin
du er gravid, og på sikt (38-42 uker gravid), er du i ferd med å gå inn i arbeid, eller du er i arbeid
du har nedsatt nyrefunksjon, redusert vannlating, eller du ikke klarer å urinere
du har en historie med leverproblemer eller gulfarging av hud eller øyne etter å ha tatt noen form for Infurin
pasienten er yngre enn en måned gamle.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Infurin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har anemi, diabetes, elektroproblemer, glukose-6-fosfat dehydrogenase (G6PD)-mangel, nyreproblemer, leverproblemer, nerveproblemer (f.eks, perifer neuropati), porfyri (en viss blod problem), eller lave nivåer av vitamin B i blodet
hvis du har en historie med lungeproblemer (f.eks diffus interstitiell lungebetennelse, lungefibrose)
hvis du har veldig dårlig helse.

Noen legemidler kan samhandle med Infurin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Probenecid eller sulfinpyrazon fordi de kan øke risikoen for nitrofurantoin er bivirkninger eller redusere Infurin effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Infurin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Infurin kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Infurin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Infurin sjeldne tilfeller kan forårsake alvorlige og noen ganger fatale lungeproblemer. Hvis dette skjer, er det som regel hos pasienter som tar Infurin for seks måneder eller lenger. Disse problemene kan oppstå uten varselsignaler. Hvis du skal bruke Infurin for en lengre periode, kan legen utføre lungefunksjonstester for å sjekke for bivirkninger. Fortell legen din umiddelbart dersom du får feber, frysninger, brystsmerter, uvanlig hoste, problemer med å puste (spesielt mens du blir aktiv), andre pusteproblemer, eller vedvarende følelse av å være uvel.
Infurin sjeldne tilfeller kan forårsake alvorlige og noen ganger dødelige leverproblemer. Fortell legen din umiddelbart hvis du utvikler gulfarging av hud eller øyne, blek avføring, eller alvorlig eller vedvarende kvalme, tap av matlyst, eller magesmerter.
Infurin sjeldne tilfeller kan forårsake alvorlige og noen ganger dødelige nerveproblemer. Risikoen kan være større hos pasienter som har nedsatt nyrefunksjon, anemi, diabetes, elektrolytt problemer, eller lavt blod vitamin B nivåer. Fortell legen din umiddelbart dersom du får nummenhet, svie eller prikking i hender eller føtter.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Langvarig eller gjentatt bruk av Infurin kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Infurin fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Infurin for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Infurin kan misfarge urinen. Dette er normalt og ikke en årsak til bekymring.
Diabetes pasienter - Infurin kan føre til at resultatene av noen tester for urin glukose å være feil. Spør legen din før du endrer din diett eller dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, og lungefunksjonen, kan utføres mens du bruker Infurin. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Infurin med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt lunge-eller leverproblemer.
Infurin bør ikke brukes til barn yngre en måned, risikoen for blodmangel kan være større hos disse barna.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Infurin mens du er gravid. IKKE ta Infurin hvis du er ved termin (38-42 uker gravid), hvis du er i ferd med å gå inn i arbeid, eller hvis du er i arbeid. Infurin er funnet i morsmelk. Ikke amme spedbarn yngre en måned mens du tar Infurin. Hvis barnet ditt er eldre enn en måned, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Gass, hodepine, tap av appetitt, mild diaré, kvalme.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), blodig eller vannaktig avføring, blålig hud eller negler, tåkesyn eller andre visjon endringer ; sommerfuglformet utslett på nese og kinn, forvirring, ledd-eller muskelsmerter, humør eller mentale forandringer (for eksempel depresjon), vedvarende følelse av uvelhet, vedvarende hodepine, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, alvorlig eller vedvarende diaré, kraftige magesmerter eller kramper, symptomer på leverproblemer (f.eks, gulfarging av øyne eller hud, blek avføring, alvorlig eller vedvarende kvalme eller tap av appetitt, magesmerter), og symptomene på lungeproblemer (f.eks, feber, frysninger, bryst smerter, kortpustethet, uvanlig eller vedvarende hoste), prikking, nummenhet, eller brenning av hender eller føtter, uvanlige blåmerker eller blødninger, uvanlig tretthet eller svakhet.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Infurin