Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Ipratropium-albuterol (Combivent) Uten Resept

Kjøpe Ipratropium-albuterolKjøpe Ipratropium-albuterol På nett uten resept

IPRATROPIUM-ALBUTEROL (COMBIVENT) INDIKASJONER


Ipratropium-albuterol Aerosol brukes for behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) hos pasienter som trenger mer enn en bronkodilatator. Ipratropium-albuterol Aerosol er en kombinasjon av en beta-adrenerge (sympatomimetisk) bronkodilator og et antikolinergisk bronchodilator. Det fungerer ved å slappe av og utvide luftveiene, som hjelper deg å puste lettere.

IPRATROPIUM-ALBUTEROL (COMBIVENT) INSTRUKSJONER


Bruk Ipratropium-albuterol Aerosol som anvist av legen din.

Inn en metallbeholderen i den klare ende av munnstykket. Pass på at beholderen er helt og ordentlig satt inn i munnstykket. Beholderen er bare å brukes sammen med munnstykket følger. Ikke bruk munnstykket med andre medisiner.
Test spray Ipratropium-albuterol Aerosol tre ganger før den første bruk av en ny beholder og når filteret ikke har vært brukt i mer enn 24 timer. Ikke spray Ipratropium-albuterol Aerosol i øynene.
Fjern den oransje beskyttelseshetten fra munnstykket før du bruker Ipratropium-albuterol Aerosol og erstatte den etter at du er ferdig.
Rist godt i minst 10 sekunder før du bruker dem.
Hold øynene lukket mens du bruker Ipratropium-albuterol Aerosol å unngå å få det i øynene dine.
Hold munnstykket rent. Vask den med varmt vann. Hvis såpe brukes, skyll godt med rent vann. Tørke helt før du bruker.
Hold styr på antall spray som brukes. Kast beholderen bort etter 200 spray. Etter 200 spray, kan beholderen ikke levere riktig mengde medisin med hver spray.
Ta kontakt med helsepersonell på en gang hvis du føler at du har tatt for mye av Ipratropium-albuterol Aerosol.
Fortsett å bruke Ipratropium-albuterol Aerosol selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Hvis du glemmer en dose av Ipratropium-albuterol Aerosol, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen. Gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Ipratropium-albuterol Aerosol.

IPRATROPIUM-ALBUTEROL (COMBIVENT) LAGRING


Oppbevares Ipratropium-albuterol Aerosol på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Unngå overdreven fuktighet eller direkte sollys. Innhold er under press. Eksponering for varme over 120 grader F (50 grader C) kan forårsake sprekker. Ikke bruk eller oppbevar i nærheten av varme eller åpen flamme. Kast aldri beholderen i en brann eller forbrenningsanlegg. Hold Ipratropium-albuterol Aerosol utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IPRATROPIUM-ALBUTEROL (COMBIVENT) MER INFO:


Aktive ingredienser: ipratropiumbromid og Albuterol sulfat.

IKKE bruk Ipratropium-albuterol Aerosol hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Ipratropium-albuterol Aerosol, til atropin, eller til lignende legemidler
du er allergisk mot soya lecithin eller relaterte matvarer, som for eksempel soyabønner.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Ipratropium-albuterol Aerosol. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer (inkludert peanøtter)
hvis du har en historie med hjerteproblemer, (f.eks rask eller uregelmessig hjerterytme, brystsmerter, lav blod utgang), blodårer problemer, høyt blodtrykk, eller lave kaliumnivået i blodet
hvis du har en historie med andre lunge-eller pusteproblemer (f.eks, astma, hyperaktiv luftveier)
hvis du har en historie med en overaktiv skjoldbruskkjertel, diabetes, beslag, lever-eller nyreproblemer, eller en binyre svulst (feokromocytom)
hvis du har en historie med en forstørret prostata, blokkering eller innsnevring av blæren, eller glaukom
hvis du har hatt en uvanlig reaksjon på andre sympatomimetika (f.eks, pseudoefedrin)
hvis du tar en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine) eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), eller du har tatt noen av disse legemidlene i løpet av de siste 14 dagene.

Noen legemidler kan samhandle med Ipratropium-albuterol Aerosol. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lave kaliumnivået i blodet kan økes
Antikolinergika (f.eks bromokriptin, methscopolamine), catechol-O-metyltransferase (COMT)-hemmere (f.eks tolkapon), MAO-hemmere (f.eks phenelzine), sympatomimetika (f.eks, pseudoefedrin), eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), fordi de kan øke risikoen for Ipratropium-albuterol Aerosol er bivirkninger
Betablokkere (f.eks, propranolol) fordi de kan redusere Ipratropium-albuterol Aerosol effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Ipratropium-albuterol Aerosol kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Ipratropium-albuterol Aerosol er for bruk i munnen kun. Ikke få Ipratropium-albuterol Aerosol i øynene dine. Komme det i øynene dine kan forårsake smerter i øyet, rødhet, irritasjon eller ubehag, tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, eller forverring av trangvinkelglaukom. Hvis du får Ipratropium-albuterol Aerosol i øynene, skyll straks med kaldt vann fra springen. Sjekk med legen din dersom du får noen av disse bivirkningene.
Ipratropium-albuterol Aerosol kan forårsake svimmelhet, døsighet, eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du bruker det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Ipratropium-albuterol Aerosol med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din. Risikoen for alvorlige hjerteproblemer og noen ganger død kan økes med overforbruk av Ipratropium-albuterol Aerosol.
Hvis Ipratropium-albuterol Aerosol slutter å virke godt, hvis symptomene blir verre, eller hvis du trenger å bruke Ipratropium-albuterol Aerosol oftere enn vanlig, bør du kontakte legen din med en gang.
Ipratropium-albuterol Aerosol kan forårsake tørr munn eller ubehagelig smak i munnen. For å forhindre tørr munn, skyll munnen og gurgle etter bruk Ipratropium-albuterol Aerosol. Dersom du opplever tørr munn, bruke sukkerfri tyggegummi eller godteri, eller smelte biter av is i munnen. Hvis du har noen av disse problemene, spør helsepersonell hvis en avstand enheten kan hjelpe.
Ipratropium-albuterol Aerosol kan noen ganger føre til alvorlige pusteproblemer rett etter at du bruker en dose. Når dette problemet oppstår, er det ofte etter den første bruken av en ny beholder. Hvis dette skjer, søke medisinsk hjelp på en gang.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Ipratropium-albuterol Aerosol før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Sjekk med legen din før du bruker noen andre inhalerte medisiner mens du bruker Ipratropium-albuterol Aerosol.
Bære et ID-kort til alle tider som sier at du bruker Ipratropium-albuterol Aerosol.
Laboratorietester, inkludert lungefunksjonstester, blodtrykk, eller kalium i blodet kan utføres mens du bruker Ipratropium-albuterol Aerosol. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Innholdet i Ipratropium-albuterol Aerosol er under press. Oppbevares beskyttet mot varme og direkte sollys. Ikke punkter, brekke, eller brenne beholderen selv om det ser ut til å være tom.
Ipratropium-albuterol Aerosol bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Ipratropium-albuterol Aerosol mens du er gravid. Det er ikke kjent om Ipratropium-albuterol Aerosol er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du bruker Ipratropium-albuterol Aerosol.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hoste, svimmelhet, munntørrhet, hodepine, kvalme, nervøsitet, sinus betennelse, sår hals, problemer med å sove, uvanlig smak i munnen.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, unormal heshet), brystsmerter, klam hud, problemer med vannlating, rask eller uregelmessig hjerterytme, nye eller forverring pusteproblemer, nummenhet i en arm eller et ben, smerter, tetthet, eller trykk i kjeve, nakke eller bryst, hamrende i brystet, kraftig hodepine, kvalme, oppkast, eller svimmelhet, alvorlig magesmerter, kortpustethet, hevelse av armer og ben, skjelvinger, synsforstyrrelser, tungpustethet.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Ipratropium-albuterol