Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Irbeprex (Avalide) Uten Resept

Kjøpe IrbeprexKjøpe Irbeprex På nett uten resept

IRBEPREX (AVALIDE) INDIKASJONER


Irbeprex brukes for behandling av høyt blodtrykk. Irbeprex er en kombinasjon angiotensin II reseptorblokker og vanndrivende. Angiotensin II reseptorblokker virker ved å slappe av blodårene.

IRBEPREX (AVALIDE) INSTRUKSJONER


Bruk Irbeprex som anvist av legen din.

Irbeprex kan tas med eller uten mat.
Det anbefales å drikke ekstra væske mens du tar Irbeprex. Sjekk med legen din for å få instruksjoner.
Irbeprex kan øke mengden av urin eller få deg til å tisse oftere når du først begynner å bruke den. For å holde dette fra å forstyrre søvnen din, kan du prøve å ta dosen din før 18:00.
Hvis du tar kolestyramin eller kolestipol, kontakt lege eller apotek hvordan å ta det med Irbeprex.
Fortsett å ta Irbeprex selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Hvis du glemmer en dose av Irbeprex, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Irbeprex.

IRBEPREX (AVALIDE) LAGRING


Butikk Irbeprex på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Irbeprex utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IRBEPREX (AVALIDE) MER INFO:


Aktive ingredienser: Irbesartan hydroklortiazid.

IKKE bruk Irbeprex hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Irbeprex eller noen andre sulfonamid medisin (f.eks sulfametoksazol)
du er gravid
du har alvorlige nyreproblemer eller er ute av stand til å urinere
du tar dofetilide eller ketanserin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Irbeprex. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du planlegger å bli gravid eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du noen gang har hatt en alvorlig reaksjon (for eksempel hevelse i hender, ansikt, lepper, øyne, svelg eller tunge, problemer med å svelge eller puste, heshet) etter å ha tatt noen andre angiotensin II reseptorblokker eller en angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor (for eksempel kaptopril)
hvis du er dehydrert, har lavt blodvolum, har lavt blod natrium, klorid, kalium, eller magnesium nivåer, eller har høyt kalsiumnivå i blodet
hvis du har astma, diabetes, gikt, hjerteproblemer (f.eks hjertesvikt), lever, galleblære, eller nyreproblemer, høyt kolesterol eller lipid nivåer, eller systemisk lupus erythematosus
hvis du nylig har hatt nerve kirurgi.

Noen legemidler kan samhandle med Irbeprex. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Dofetilid eller ketanserin fordi risikoen for uregelmessig hjerterytme kan økes
Adrenokortikotropt hormon (ACTH), barbiturater (f.eks fenobarbital), kortikosteroider (for eksempel prednison), diuretika (f.eks, furosemid), narkotiske smerte medisiner (for eksempel morfin), eller andre medisiner for høyt blodtrykk, fordi de kan øke risikoen for Irbeprex er bivirkninger
Kolestyramin, kolestipol, eller ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen) fordi de kan redusere Irbeprex effektivitet
Diazoksid, digoksin, litium, depolariserende muskelavslappende (f.eks tubokurarin), kalium, eller kaliumsparende diuretika (f.eks spironolakton) fordi risikoen for sine bivirkninger og toksiske effekter kan økes med Irbeprex
Diabetes medisin (f.eks, glipizid, metformin), insulin, eller pressoraminer (f.eks, noradrenalin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Irbeprex.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Irbeprex kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Irbeprex kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Irbeprex med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Irbeprex kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Rapporter eventuelle svimmelhet eller besvimelse med legen din umiddelbart. Din risiko for svimmelhet eller besvimelse kan økes hvis du opplever diaré, oppkast, overdreven svetting, hvis du ikke drikker nok væske, eller hvis du er på en lav-salt diett.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føle seg normal. Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Irbeprex kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Irbeprex. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Irbeprex før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Hvis du har høyt blodtrykk, må du ikke bruke reseptfrie produkter som inneholder sentralstimulerende midler. Disse produktene kan inneholde slankepiller eller kaldt medisiner. Kontakt legen din hvis du har spørsmål eller bekymringer.
Legen din kan også ha foreskrevet en kalium supplement for deg. I så fall følger doseringen nøye. Ikke begynne å ta ekstra kalium på egen hånd eller endre kostholdet til å inkludere mer kalium uten først å sjekke med legen din.
Sjekk med legen din før du bruker en salt erstatning eller et produkt som har kalium i det.
Diabetes pasienter - Irbeprex kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Irbeprex kan øke blodsukkeret. Høyt blodsukker kan gjøre at du føler deg forvirret, døsig, eller tørst. Det kan også gjøre deg flush, puster fortere, eller har en frukt-aktig ånde. Hvis disse symptomene oppstår, forteller legen din med en gang.
Irbeprex kan påvirke visse laboratorieprøver, inkludert parathyreoideafunksjon tester. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Irbeprex.
Laboratorietester, inkludert nyrefunksjon, blodtrykk og blodelektrolytter, kan utføres mens du bruker Irbeprex. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Irbeprex med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Irbeprex bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Irbeprex kan medføre fosterskader eller fosterdød hvis du tar det mens du er gravid. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Irbeprex er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Irbeprex.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, kvalme, tretthet, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, forvirring, nedsatt seksuell evne, depresjon, søvnighet, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme; feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, nedsatt vannlating, heshet, muskelsmerter, ømhet eller kramper, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, rastløshet, kramper, alvorlig eller vedvarende tørr munn, alvorlig eller vedvarende oppkast, kortpustethet , hevelse i armer eller ben, uvanlige blåmerker eller blødninger, uvanlig tørste, unormal tretthet eller svakhet, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Irbeprex