Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Isoptin Uten Resept

Kjøpe IsoptinKjøpe Isoptin På nett uten resept

ISOPTIN INDIKASJONER


Isoptin brukes for behandling av høyt blodtrykk. Det kan anvendes alene eller sammen med andre legemidler. Isoptin er en kalsiumblokker. Det fungerer ved å slappe av (utvidelseskatetre) blodkar, noe som senker blodtrykket.

ISOPTIN INSTRUKSJONER


Bruk Isoptin som anvist av legen din.

Ta Isoptin gjennom munnen med eller uten mat.
Sjekk med legen din før du spiser grapefrukt eller drikke grapefruktjuice mens du bruker Isoptin.
Svelg Isoptin helhet. Ikke knus eller tygg før du svelger.
Tar Isoptin på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Hvis du glemmer en dose av Isoptin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Isoptin.

ISOPTIN LAGRING


Butikk Isoptin mellom 59 og 77 grader F (15 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Isoptin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ISOPTIN MER INFO:


Aktiv ingrediens: Verapamil.

IKKE bruk Isoptin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Isoptin
du har visse hjerteproblemer (f.eks venstre ventrikkel dysfunksjon, syk sinus syndrom, andre-eller tredje-graders hjerte blokk og ikke har pacemaker), meget lavt blodtrykk, eller moderat til alvorlig hjertesvikt (CHF)
du har atrieflimmer eller flutter og en pre-eksitasjon syndrom (ekstra ledningsveien i hjertet), som Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom eller Lown-Ganong-Levine (LGL) syndrom
du har sjokk på grunn av alvorlige hjerteproblemer
du tar dofetilide, eller du har tatt disopyramid løpet av de siste 48 timene.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Isoptin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har hjertesvikt eller nylig hjerteinfarkt med tette lunger, lavt blodtrykk, eller hjerteproblemer (f.eks, en svært langsom hjertefrekvens, hjerteblokk, hjerteklaffsykdommer)
hvis du har nyre-eller leverproblemer, muskeldystrofi, eller en nevromuskulær sykdom
dersom du bruker en annen blodtrykksmedisin eller du blir behandlet for kreft.

Noen legemidler kan samhandle med Isoptin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Betablokkere (f.eks, propranolol), klonidin, disopyramid, ketolidene (f.eks, telitromycin), makrolider (f.eks erytromycin), eller ritonavir fordi de kan øke risikoen for Isoptin er bivirkninger
Fenobarbital, rifampicin, eller johannesurt fordi de kan redusere Isoptin effektivitet
Aldosteron blokkere (f.eks, eplerenon), aspirin, karbamazepin, kolkisin, ciklosporin, digoksin, dofetilide, doxorubicin, dronedaron, eletriptan, erytromycin, everolimus, flekainid, HMG-CoA-reduktasehemmere (f.eks, lovastatin, simvastatin), litium, narkotiske smerte stillende midler (f.eks, fentanyl), paclitaxel, kinasolin (f.eks, terazosin), kinidin, ranolazin, teofylliner, eller tolvaptan fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Isoptin.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Isoptin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Isoptin kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Isoptin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Isoptin, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Isoptin kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Isoptin før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, totalt antall blodceller, og blodtrykket, kan utføres mens du bruker Isoptin. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Isoptin med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Isoptin bør ikke brukes til barn yngre 18 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Isoptin mens du er gravid. Isoptin er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Isoptin, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, svimmelhet, tretthet, hodepine, svimmelhet, kvalme.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, besvimelse, svimmelhet, spesielt når du står, kraftig svimmelhet, kortpustethet, hevelse av føtter eller hender, symptomer på leverproblemer (f.eks, gulfarging av hud eller øyne, mørk urin, blek avføring, alvorlig eller vedvarende magesmerter, feber, generell følelse av uvelhet), uvanlig rask, treg eller uregelmessig hjerterytme.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Isoptin