Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Isoxsuprinum (Vasodilan) Uten Resept

Kjøpe IsoxsuprinumKjøpe Isoxsuprinum På nett uten resept

ISOXSUPRINUM (VASODILAN) INDIKASJONER


Isoxsuprinum blir brukt for å forbedre blodstrømmen i noen tilstander (for eksempel cerebral vaskulær insuffisiens, arteriosclerosis obliterans, Buerger sykdom, Raynauds sykdom). Isoxsuprinum er en vasodilaterende agent. Det fungerer ved å slappe av og utvide blodårene i muskler og annet vev, noe som bidrar til å forbedre blodgjennomstrømningen (opplag) i disse musklene og vev.

ISOXSUPRINUM (VASODILAN) INSTRUKSJONER


Bruk Isoxsuprinum som anvist av legen din.

Isoxsuprinum kan tas med eller uten mat.
Hvis du glemmer en dose av Isoxsuprinum, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Isoxsuprinum.

ISOXSUPRINUM (VASODILAN) LAGRING


Oppbevar Isoxsuprinum ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Isoxsuprinum utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ISOXSUPRINUM (VASODILAN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Isoxsuprine.

IKKE bruk Isoxsuprinum hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Isoxsuprinum
du har blødninger av arteriene
du er i arbeid eller nettopp har født.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Isoxsuprinum. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har blødning problemer.

Noen legemidler kan samhandle med Isoxsuprinum. Imidlertid er ingen spesifikke interaksjoner med Isoxsuprinum kjent på dette tidspunkt.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Isoxsuprinum kan forårsake svimmelhet. Ikke kjøre bil, bruke maskiner, eller gjøre noe annet som kan være farlig før du vet hvordan du reagerer på Isoxsuprinum. Bruke Isoxsuprinum alene, med visse andre legemidler, eller sammen med alkohol kan redusere din evne til å kjøre bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver.
Før du har noen medisinske eller dental behandlinger, legevakt, eller kirurgi, forteller legen eller tannlegen at du bruker Isoxsuprinum.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid mens du tar Isoxsuprinum, diskutere med legen din om fordeler og risiko ved bruk Isoxsuprinum under svangerskapet. Det er ukjent om Isoxsuprinum utskilles i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Isoxsuprinum, sjekk med din lege eller apotek for å diskutere risikoen for barnet ditt.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Når den brukes i små doser, har ingen vanlige bivirkninger er rapportert med dette produktet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, rask eller uregelmessig hjerterytme, alvorlig eller vedvarende svimmelhet.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Isoxsuprinum