Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Keftab Uten Resept

Kjøpe KeftabKjøpe Keftab På nett uten resept

KEFTAB INDIKASJONER


Keftab brukes for behandling av visse bakterielle infeksjoner. Keftab er en cephalosporin antibiotika. Det fungerer ved å forstyrre bakterienes cellevegg formasjon. Dette svekker celleveggen, slik at den til å sprekke, og dreper bakteriene.

KEFTAB INSTRUKSJONER


Bruk Keftab som anvist av legen din.

Ta Keftab gjennom munnen med eller uten mat.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Keftab for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Keftab, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Keftab.

KEFTAB LAGRING


Oppbevares Keftab på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Keftab utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

KEFTAB MER INFO:


Aktiv ingrediens: Cephalexin.

IKKE bruk Keftab hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Keftab eller annen cephalosporin antibiotika (f.eks, cefuroxime).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Keftab. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat, eller annen substans
hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, pustevansker, svimmelhet) til en penicillin (for eksempel amoxicillin) eller andre beta-laktam antibiotika (f.eks, imipenem)
hvis du har mage eller tarmproblemer (for eksempel betennelse), blodpropp problemer, nyre-eller leverproblemer, eller dårlig ernæring.

Noen legemidler kan samhandle med Keftab. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Metformin fordi dens handlinger og risikoen for bivirkninger kan økes med Keftab
Probenecid, fordi det kan øke handlinger og risikoen for Keftab er bivirkninger
Antikoagulantia (f.eks warfarin) fordi risikoen for bivirkninger, som for eksempel blødninger, kan økes.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Keftab kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Keftab kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Keftab med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Keftab kan redusere blodets evne til å koagulere. Unngå aktiviteter som kan føre til blåmerker eller skade. Fortell legen din hvis du har uvanlige blåmerker eller blødning. Fortell legen din hvis du har mørke, tjæreaktig, eller blodig avføring.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Pass på å bruke Keftab for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Keftab fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Langvarig eller gjentatt bruk av Keftab kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Diabetes pasienter - Keftab kan føre til at resultatene av noen tester for urin glukose å være feil. Spør legen din før du endrer din diett eller dosen av din diabetes medisin.
Keftab kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Keftab.
Bruk Keftab med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Bruk Keftab med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 10 år som har diaré eller en infeksjon i magesekken eller tarmen.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Keftab mens du er gravid. Keftab er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Keftab, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, svimmelhet, hodepine, dårlig fordøyelse, leddsmerter, magesmerter, tretthet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), agitasjon, forvirring, mørk urin, redusert vannlating, feber, hallusinasjoner, rød, hoven, eller blemmer i huden, kramper, alvorlig eller blodig diaré, kraftige magesmerter eller kramper, alvorlig tretthet, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig vaginal smerte, lukt eller utflod, gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Keftab