Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Kolantyl (Bentyl) Uten Resept

Kjøpe KolantylKjøpe Kolantyl På nett uten resept

KOLANTYL (BENTYL) INDIKASJONER


Kolantyl brukes for behandling av symptomer på irritabel tarm syndrom. Kolantyl er en antikolinerge. Det fungerer ved å blokkere et kjemikalie i glatt muskulatur i mage og tarm, noe som får dem til å slappe av, noe som reduserer kramper.

KOLANTYL (BENTYL) INSTRUKSJONER


Bruk Kolantyl som anvist av legen din.

Ikke ta Kolantyl i større mengder, eller ta den lenger enn anbefalt av legen din.
Ta Kolantyl med et fullt glass vann.
Hvis du glemmer en dose av Kolantyl, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Kolantyl.

KOLANTYL (BENTYL) LAGRING


Lagres Kolantyl ved romtemperatur, under 86 grader F (30 ° C). Beskyttes mot frysing. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Kolantyl utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

KOLANTYL (BENTYL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Dicyclomine hydroklorid.

IKKE bruk Kolantyl hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Kolantyl
du har blokkering av spiserør, magesekk, tarm, eller urinveier
du har hjerteproblemer på grunn av alvorlig blødning
du har glaukom
du har betennelse i spiserøret på grunn av sure oppstøt, tap av styrke i tarmmusklene, eller kronisk betennelse og sårdannelse i tarmen
du har myasthenia gravis (en tilstand der musklene blir gradvis lammet)
du ammer.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Kolantyl. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har kronisk betennelse eller sår i tarm, diaré, utvidelse av nedbrutt, hiatal brokk, nyre-eller leversykdom, en sykdom i nervesystemet, overaktiv skjoldbruskkjertel, eller urin blokkering eller oppbevaring
hvis du har hjertesykdom, hjertesvikt, en historie med rask hjerterytme, eller høyt blodtrykk.

Noen legemidler kan samhandle med Kolantyl. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Amantadin, antiarytmika (f.eks kinidin), antihistaminer (for eksempel difenhydramin), benzodiazepiner (for eksempel diazepam), monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) (f.eks phenelzine), narkotiske smerte medisin (f.eks meperidine), nitrater (f.eks, nitroglyserin, isosorbid), nitritt (f.eks, natriumnitritt), fenotiaziner (f.eks klorpromazin), sympatomimetika (f.eks, pseudoefedrin), eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), fordi de kan øke risikoen for Kolantyl er bivirkninger
Metoklopramid eller fentiaziner (f.eks klorpromazin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Kolantyl
Digoksin fordi risikoen for bivirkninger kan økes med Kolantyl.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Kolantyl kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Kolantyl kan forårsake døsighet, svimmelhet, tåkesyn, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Kolantyl med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Kolantyl, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Kolantyl kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ikke bli overopphetet i varmt vær eller mens du er å være aktiv, kan heteslag forekomme.
Kolantyl kan gjøre øynene dine mer følsom for sollys. Det kan være nyttig å bruke solbriller.
Bruk Kolantyl med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Kolantyl bør ikke brukes til barn yngre seks måneder, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Kolantyl mens du er gravid. Kolantyl er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Kolantyl.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Tåkesyn, forstoppelse, nedsatt svetting, søvnvansker, svimmelhet, tretthet, tørr munn, hodepine, svimmelhet, tap av smak, kvalme, nervøsitet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), agitasjon, forvirring, diaré, problemer med å fokusere øynene, problemer med å flytte, talevansker, problemer med vannlating , desorientering, overdreven følelse av velvære, besvimelse, hallusinasjoner, pounding i brystet, rask hjerterytme, kortsiktig hukommelsestap, uvanlig svakhet, oppkast.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Kolantyl