Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Labetaloli (Trandate) Uten Resept

Kjøpe LabetaloliKjøpe Labetaloli På nett uten resept

LABETALOLI (TRANDATE) INDIKASJONER


Labetaloli brukes for behandling av høyt blodtrykk. Det kan anvendes alene eller i kombinasjon med andre legemidler, slik som diuretika. Labetaloli er en adrenerg reseptorblokker. Det fungerer ved å blokkere både alfa-og beta-reseptorer i kroppen, noe som resulterer i en senkning av blodtrykket.

LABETALOLI (TRANDATE) INSTRUKSJONER


Bruk Labetaloli som anvist av legen din.

Ta Labetaloli gjennom munnen med eller uten mat.
Hvis du glemmer en dose av Labetaloli, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Labetaloli.

LABETALOLI (TRANDATE) LAGRING


Butikktrandate ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Labetaloli utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LABETALOLI (TRANDATE) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Labetalol hydrochloride.

IKKE bruk Labetaloli hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Labetaloli
du har andre-eller tredje-graders hjerte blokk, moderat til alvorlig første-graders hjerte blokk etter et hjerteinfarkt, hjertesvikt, unormal hjerterytme funksjonstest (f.eks elektro [ECG]), eller sjokk forårsaket av alvorlige hjerteproblemer
du har astma, obstruktiv luftveissykdom, eller andre puste lidelser
du har alvorlig langsom hjerterytme eller alvorlig lavt blodtrykk.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Labetaloli. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har diabetes, en binyre svulst (feokromocytom), lunge-eller pusteproblemer (f.eks bronkitt, emfysem), nyreproblemer, leverproblemer, eller skjoldbrusk-problemer
hvis du har hjerteproblemer (f.eks langsom hjerterytme, uregelmessig hjerterytme, Wolff-Parkinson-White syndrom, syk sinus syndrom), lavt blodtrykk, eller en historie med hjertesvikt, eller du har hatt nylig hjerteinfarkt
hvis du er planlagt å ha eller nylig har hatt en større operasjon.

Noen legemidler kan samhandle med Labetaloli. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Kalsiumkanalblokkere (f.eks, verapamil), cimetidin eller digoksin, fordi de kan øke risikoen for Labetaloli er bivirkninger
Generelle anestetika (f.eks, halotan) eller nitroglyserin fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Labetaloli
Beta-agonister (f.eks, Albuterol) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Labetaloli.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Labetaloli kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Labetaloli kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Labetaloli med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Labetaloli kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Ikke plutselig slutte å bruke Labetaloli uten først å sjekke med legen din. Plutselig stopper Labetaloli kan føre til brystsmerter eller midlertidige symptomer som skjelving, svetting, hodepine, uregelmessig hjerterytme, og generelt uvel følelse. Dersom legen din bestemmer at du bør slutte med Labetaloli, bør dosen reduseres over en periode på 1 til 2 uker, og du bør nøye overvåkes.
Fortell legen din eller tannlegen at du bruker Labetaloli før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Hvis du har en historie med noen alvorlig allergisk reaksjon, må du snakke med legen din. Du kan stå i fare for en enda mer alvorlig allergisk reaksjon hvis du kommer i kontakt med stoffet som forårsaket din allergi. Enkelte legemidler som brukes til å behandle alvorlige allergier kan også ikke fungerer så godt mens du bruker Labetaloli.
Labetaloli kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du bruker Labetaloli.
Hvis legen din har bedt deg om å sjekke blodtrykket og puls regelmessig, sørg for å gjøre det.
Diabetes pasienter - Labetaloli kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Diabetes pasienter - Labetaloli kan skjule tegn på lavt blodsukker, for eksempel en rask hjerterytme. Pass på å se etter andre tegn på lavt blodsukker. Lavt blodsukker kan gjøre deg engstelig, svett, svak, svimmel, døsig, eller svak. Det kan også lage din visjon endring, gi deg hodepine, frysninger, eller skjelvinger, eller gjøre deg mer sulten. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert nyre-og leverfunksjonstester, kan utføres mens du bruker Labetaloli. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Labetaloli bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Labetaloli mens du er gravid. Labetaloli er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Labetaloli, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, fordøyelsesproblemer, svimmelhet, kvalme, tett nese, midlertidig kribling i hodebunnen, uvanlig tretthet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, mørk urin, nedsatt seksuell evne, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals; psykiske eller humørsvingninger, muskelsmerter eller ømhet, vedvarende tap av appetitt, høyre øvre magesmerter, kortpustethet, langsom hjerterytme, hevelse i hender eller føtter, uvanlige blåmerker eller blødning, visjon endringer, gulfarging av hud eller øyne.
Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Labetaloli