Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Ledercort (Aristocort) Uten Resept

Kjøpe LedercortKjøpe Ledercort På nett uten resept

LEDERCORT (ARISTOCORT) INDIKASJONER


Ledercort brukes for behandling av en rekke medisinske tilstander, inkludert, men ikke begrenset til, insuffisiens i binyrebarken, inflammatoriske lidelser, allergiske lidelser og bindevevssykdommer. Det kan også brukes til andre forhold som bestemmes av legen din.

INSTRUKSJON behandling av en rekke medisinske tilstander, inkludert, men ikke begrenset til, insuffisiens i binyrebarken, inflammatoriske lidelser, allergiske lidelser og bindevevssykdommer. Det kan også brukes til andre forhold som bestemmes av legen din.

LEDERCORT (ARISTOCORT) INSTRUKSJONER


Bruk Ledercort som anvist av legen din. Sjekk etiketten på medisin for nøyaktig dosering instruksjoner.

Ta Ledercort gjennom munnen med mat.
For å redusere bivirkninger, ta Ledercort rundt 8 am i morgen.
Hvis du glemmer en dose av Ledercort, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Ledercort.

DOSERING

På grunn av mulige fysiske inkompatibilitet, bør Ledercort (triamcinolon diacetat injeksjon suspensjon) ikke fortynnes eller blandes med andre løsninger.

Den innledende intramuskulær dosering av triamcinolon-diacetat injiserbar suspensjon kan variere 3-48 mg per dag, avhengig av den bestemte sykdom enhet som behandles. Men i visse overveldende, akutte, livstruende situasjoner, administrasjon i doser som overskrider de vanlige doser kan rettferdiggjøres, og kan være i multipler av de orale doser.

LEDERCORT (ARISTOCORT) LAGRING


Butikk Ledercort ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Ledercort utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Ledercort. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har eller har nylig blitt utsatt for en bakterie-, sopp, parasitter, ameba, eller viral infeksjon, særlig meslinger, vannkopper, helvetesild, tuberkulose (TB) eller herpes simplex i øyet
hvis du nylig har blitt vaksinert, eller har hatt en positiv TB hudtest
hvis du har halsbrann, magesmerter, diaré, eller tarmproblemer (f.eks hindringer, perforeringer, magesår, nylig tarmkirurgi)
hvis du har en blod koagulasjonsforstyrrelser, hjerteproblemer, diabetes mellitus, nyreproblemer, leversykdom, en aktiv skjoldbruskkjertel, ustabile ledd, eller osteoporose, frakturer, eller nylig har hatt et hjerteinfarkt eller leddkirurgi
du har ustabile følelser, depresjon eller myasthenia gravis (muskelsvakhet)

Noen legemidler kan påvirkes av Ledercort. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Barbiturater (f.eks fenobarbital), karbamazepin, hydantoins (f.eks, fenytoin) eller rifampicin fordi de kan redusere Ledercort effektivitet
Klaritromycin, orale antikonsepsjonsmidler (p-piller), eller itrakonazol fordi risikoen for bivirkninger, som for eksempel nervesystemet eller binyrene problemer, kan økes
Aspirin, mifepriston eller ritodrin fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Ledercort

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Ledercort kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Fortell legen din eller tannlegen at du tar Ledercort før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Ikke motta en levende vaksine (f.eks meslinger, kusma) mens du tar Ledercort. Snakk med legen din før du får noen vaksine.
Ledercort kan senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner, spesielt hvis du bruker den i lang tid. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Hvis du blir utsatt for vannkopper, meslinger, eller TB mens du tar Ledercort eller i løpet av 12 måneder etter avsluttet Ledercort, ringe legen din. Fortell legen din hvis du har en skade eller merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger for opp til 12 måneder etter at du slutter å bruke Ledercort.
Diabetes pasienter - Ledercort kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert kroppsvekt, blodsukker og kalium, eller brystet x-ray, kan utføres mens du bruker Ledercort. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Kortikosteroider kan påvirke vekst hos barn og tenåringer i noen tilfeller. De kan trenge regelmessige vekstkontroller mens de tar Ledercort.
Ledercort bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.


Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Ledercort mens du er gravid. Det er ikke kjent om Ledercort er funnet i morsmelk. Gjør ikke amme mens du tar Ledercort.

Hvis du er på langtidsbehandling, kan du ha abstinenssymptomer (f.eks, muskel-og leddsmerter, utmattelse, depresjon) hvis du plutselig slutter å ta Ledercort. Ikke slutt å ta Ledercort plutselig eller endre dosen uten å spørre på apoteket eller legen.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Benbrudd;
endringer i appetitt;
endringer i humør;
søvnproblemer;
hodepine, dårlig fordøyelse;
nervøsitet;
oppblåst mage;
tynn, skjør hud

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge);
svart, tjæreaktig avføring;
endringer i menstruasjonen;
kramper;
rask eller uregelmessig hjerterytme;
langvarig sår hals, bcold, eller feber;
psykotiske atferd;
alvorlig kvalme eller oppkast;
hevelse i føtter eller ben;
uvanlige blåmerker eller blødning;
uvanlig vektøkning;
synsproblemer;
oppkast som ser ut som kaffegrut.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål eller trenger medisinske råd om bivirkninger, kontakt lege eller helsepersonell.

Kjøpe Ledercort