Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Levitra Super Active Uten Resept

Kjøpe Levitra Super ActiveKjøpe Levitra Super Active På nett uten resept

LEVITRA SUPER ACTIVE INDIKASJONER


Levitra Super Active er indisert for behandling av erektil dysfunksjon. Levitra Super Active er en fosfodiesterase-hemmer. Det fungerer ved å hjelpe til å slappe muskler og øker blodtilførselen til penis ved seksuell stimulering. Dette hjelper menn til å oppnå og opprettholde en ereksjon.

LEVITRA SUPER ACTIVE INSTRUKSJONER


Bruk Levitra Super Active som anvist av legen din.

Levitra Super Active gjennom munnen med eller uten mat. Imidlertid er det bedre å unngå fet mat som de kan bremse absorpsjonen av legemidlet.
Levitra Super Active + ca 10 minutter før seksuell aktivitet.
Ikke ta Levitra Super Active oftere enn én gang daglig, eller som anvist av legen din.
Sjekk med legen din før du spiser grapefrukt eller drikke grapefruktjuice mens du bruker Levitra Super Active.
Hvis du glemmer en dose av Levitra Super Aktiv og du fortsatt har tenkt å engasjere seg i seksuell aktivitet, ta den så snart du husker. Fortsett å ta det som anvist av legen din.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Levitra Super Active.

LEVITRA SUPER ACTIVE LAGRING


Butikk Levitra Super Aktiv ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Hold Levitra Super Active + utilgjengelig for barn.

LEVITRA SUPER ACTIVE MER INFO:


Aktiv ingrediens: Vardenafil.

IKKE bruk Levitra Super Aktiv hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Levitra Super Active
du har blitt anbefalt av legen din for å unngå seksuell aktivitet på grunn av hjerteproblemer
du har visse hjerteproblemer (f.eks, alvorlig hjertesvikt, angina), lavt eller høyt blodtrykk, alvorlige leverproblemer eller alvorlige nyreproblemer som krever dialyse
du har visse arvelige degenerative øyeproblemer (f.eks, retinitis pigmentosa)
du har hatt et hjerteinfarkt, slag eller livstruende uregelmessig hjerterytme i løpet av de siste seks månedene
du har en historie med en viss type uregelmessig hjerterytme (f.eks, medfødt QT-forlengelse), eller du ta visse antiarytmiske legemidler (f.eks kinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol)
du tar en nitrat (f.eks isosorbide, nitroglyserin) i enhver form (f.eks, kapsel, salve, plaster, tabletter), eller nitroprusside
du bruker visse narkotiske stoffer som kalles "poppers" (f.eks amylnitritt eller nitritt, butyl nitrat eller nitritt)
du ta en annen PDE5-hemmer (f.eks sildenafil, tadalafil) eller en annen medisin som inneholder vardenafil.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Levitra Super Active. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en deformert penis (f.eks, kavernøs fibrose, Peyronies sykdom), blodcelle problemer (f.eks, leukemi, multippelt myelom, sigdcelleanemi), eller andre forhold som kan øke risikoen for en langvarig ereksjon (priapisme)
hvis du har en historie med en langvarig (mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon (priapisme)
hvis du har en historie med visse øyeproblemer (f.eks macula degenerasjon, optisk nevropati, retinitis pigmentosa, plutselig synstap) eller hørselsproblemer (f.eks øresus, nedsatt hørsel, hørselstap)
hvis du har en historie med lever-eller nyreproblemer, dialyse, høyt eller lavt blodtrykk, magesår, kramper, lungeproblemer (f.eks pulmonal venookklusiv sykdom), blødningsforstyrrelser, blodårer problemer eller hjerteproblemer (f.eks angina, aortastenose, hjertesvikt)
hvis du har en historie med hjerteinfarkt, hjerneslag, en viss type uregelmessig hjerterytme (lang QT-syndrom), eller en familiehistorie med lang QT syndrom.

Noen legemidler kan samhandle med Levitra Super Active. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin), legemidler mot høyt blodtrykk, nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin), eller nitroprusside fordi alvorlig lavt blodtrykk med svimmelhet, og besvimelse kan forekomme
Visse antiarytmika (f.eks, amiodaron, prokainamid, kinidin, sotalol) fordi risikoen for uregelmessig hjerterytme kan økes
Azolfungicider (f.eks itrakonazol), HIV-proteasehemmere (f.eks, indinavir, ritonavir), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), eller telitromycin fordi de kan øke risikoen for Levitra er bivirkninger
Rifampicin fordi det kan senke Levitra effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Levitra Super Active kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Levitra Super Active kan forårsake svimmelhet, tretthet, besvimelse, eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Levitra Super Active + med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Levitra Super Active kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter med hjerteproblemer som tar Levitra Super Active +, kan ha økt risiko for hjerte-relaterte bivirkninger, inkludert hjerteinfarkt eller hjerneslag. Symptomer på hjerteinfarkt kan omfatte bryst, skulder, nakke eller kjeve smerter, nummenhet i en arm eller et ben, alvorlig svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter eller oppkast, besvimelse, eller visjon endringer. Symptomer på slag kan omfatte forvirring, syn eller tale endringer, ensidig svakhet, eller besvimelse. Kontakt legen din eller oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever disse symptomene.
Levitra Super Active sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig (mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Levitra Super Active ikke stoppe spredningen av hiv eller andre seksuelt overførbare sykdommer (SOS) til andre gjennom seksuell kontakt. Bruk barriere metoder for prevensjon (for eksempel kondom) dersom du har HIV-infeksjon eller en STD.
Levitra Super Active vil ikke forhindre graviditet. Hvis partneren din kan bli gravid og du ønsker å unngå graviditet, sørg for å bruke en effektiv form for prevensjon.
Levitra Super Active kan i sjeldne tilfeller forårsake milde, midlertidige synsforstyrrelser (f.eks, tåkesyn, følsomhet for lys, blå / grønn fargetone til visjon). Kontakt legen din hvis visjon endringer vedvarer eller er alvorlige.
Sjelden har et øye problem kalt nonarteritic iskemisk fremre optikusnevropati (NAION) er rapportert hos pasienter som tok Levitra Super Active. Dette kan føre til nedsatt syn eller permanent tap av syn i enkelte tilfeller. Hvis du oppdager en plutselig nedgang i syn eller tap av synet på ett eller begge øyne, må du kontakte legen din med en gang.
Plutselige fall i hørsel og tap av hørsel er rapportert hos noen pasienter som har tatt Levitra Super Active. Noen ganger er de også lagt merke til øresus og svimmelhet. Hvis du oppdager en plutselig nedsatt eller tap av hørsel, bør du kontakte legen din med en gang.
Ikke bruk andre legemidler eller behandlinger for ED mens du tar Levitra Super Active uten først å sjekke med legen din.
Bruk Levitra Super Aktiv med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Levitra Super Active er ikke anbefalt for bruk hos barn yngre 18 år.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, rødme, hodepine, halsbrann, kvalme, tett eller rennende nese, urolig mage.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, besvimelse, rask, treg eller uregelmessig hjerterytme, hukommelsestap, nummenhet i en arm eller ben, langvarig, smertefull ereksjon; øresus, kramper, alvorlig tilbake eller muskelsmerter, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, alvorlige eller vedvarende visjon endringer, plutselig nedsatt eller tap av hørsel, plutselig nedsatt eller tap av synet på ett eller begge øyne, plutselig, alvorlig hodepine eller oppkast.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Levitra Super Active