Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Lidene (Unisom) Uten Resept

Kjøpe LideneKjøpe Lidene På nett uten resept

LIDENE (UNISOM) INDIKASJONER


Lidene brukes for behandling av sporadiske søvnløshet og reduserer innsovningsvansker. Lidene er et antihistamin. Det fungerer ved å trykke inn i sentralnervesystemet (hjerne) for å produsere døsighet.

LIDENE (UNISOM) INSTRUKSJONER


Bruk Lidene som anvist av legen din.

Lidene kan tas med eller uten mat.
Ta minst 30 minutter før sengetid for å hjelpe sovne.
Hvis du glemmer en dose av Lidene og du tar den regelmessig, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Lidene.

LIDENE (UNISOM) LAGRING


Oppbevares Lidene ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares i originalpakningen eller beholdere borte fra varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Lidene utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LIDENE (UNISOM) MER INFO:


Aktiv ingrediens: doxylamine.

IKKE bruk Lidene hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Lidene eller andre lignende legemidler
du tar natriumoksybat (GHB), eller du har tatt furazolidon eller en monoamin oksidase (MAO)-hemmer (f.eks phenelzine) de siste to uker
du ammer.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Lidene. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), kronisk bronkitt, emfysem, lungesykdom, kortpustethet, eller søvnapné
hvis du har blokkering av mage, tarm, eller urinveiene, problemer med vannlating, diabetes, magesår, forstørrelse av prostata, glaukom, hjertesykdom, høyt blodtrykk, porfyri, eller skjoldbrusk sykdom.

Noen legemidler kan samhandle med Lidene. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Natriumoksybat (GHB) fordi en økning i søvnlengde og en nedgang i evnen til å puste er sannsynlig
Furazolidon eller MAO-hemmere (f.eks phenelzine) fordi alvorlige bivirkninger, som for eksempel høyt blodtrykk og beslag, kan forekomme.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Lidene kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Lidene kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Ikke kjøre bil, bruke maskiner, eller gjøre noe annet som kan være farlig før du vet hvordan du reagerer på Lidene. Bruke Lidene alene, med visse andre legemidler, eller sammen med alkohol kan redusere din evne til å kjøre bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver.
Unngå å drikke alkohol eller tar andre medisiner som forårsaker døsighet (f.eks sedativa, beroligende) mens du tar Lidene. Lidene vil legge til effekter av alkohol og andre beroligende midler. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner er depressiva.
Alkohol, kan varmt vær, mosjon, og feber øker risikoen for svimmelhet eller besvimelse. For å hindre at disse effektene, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Også, sitte eller ligge på det første tegn på svimmelhet, eller svakhet.
Ikke bli overopphetet i varmt vær eller under trening eller andre aktiviteter fordi heteslag kan forekomme.
Lidene inneholder doxylamine. Før du begynner å ta noen ny resept eller over-the-counter medisin, inkludert ett som brukes på huden, lese ingredienser for å se om det inneholder også doxylamine. Hvis den gjør det, eller hvis du er usikker, ta kontakt med lege eller apotek.
Hvis søvnløshet vedvarer i mer enn to uker, kan du kontakte helsepersonell.
Bruk Lidene med forsiktighet hos eldre, fordi de kan være mer følsomme for effektene, særlig svimmelhet, sedasjon, og svimmelhet når du står oppreist.
Lidene er ikke anbefalt til bruk hos barn yngre 12 år. Sikkerhet og effekt hos denne aldersgruppen har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, diskutere med legen din om fordeler og risiko ved bruk Lidene under svangerskapet. Lidene utskilles i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Lidene.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, tretthet, tørr munn, hals og nese; jevning av slim i nese eller hals.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), kramper, nedsatt årvåkenhet, oppstemthet, rask hjerterytme, hallusinasjoner, tetthet eller pounding i brystet, tremor; tungpustethet.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Lidene