Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Limbitryl (Amitriptyline) Uten Resept

Kjøpe LimbitrylKjøpe Limbitryl På nett uten resept

LIMBITRYL (AMITRIPTYLINE) INDIKASJONER


Limbitryl brukes for behandling av depresjon. Limbitryl er en trisykliske antidepressiva. Hvordan trisykliske antidepressiva er tenkt å øke aktiviteten av visse kjemikalier i hjernen (noradrenalin, serotonin), som bidrar til å forbedre humøret.

LIMBITRYL (AMITRIPTYLINE) INSTRUKSJONER


Bruk Limbitryl som anvist av legen din.

Amitriptylin kan tas med mat eller på tom mage.
Unngå å spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice mens du tar Limbitryl.
Amitriptylin kan ta opptil 30 dager å kontrollere symptomer på depresjon. Fortsett å bruke Limbitryl selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Limbitryl, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Limbitryl.

LIMBITRYL (AMITRIPTYLINE) LAGRING


Oppbevares Limbitryl ved romtemperatur, under 86 grader F (30 grader C) i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Limbitryl utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Limbitryl hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Limbitryl
du er bruker eller har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine, selegilin) ​​i løpet av de siste 14 dagene
du tar antihistaminer (for eksempel difenhydramin), cisaprid, droperidol, en ketolide (f.eks, telitromycin), et makrolid (f.eks erytromycin), mibefradil, eller pimozid
du er utvinne fra et hjerteinfarkt.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Limbitryl. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med psykisk sykdom (f.eks, bipolar lidelse, mani, manisk-depresjon), eller har vurdert eller forsøkt selvmord
hvis du har glaukom, uregelmessig hjerterytme, hjertesykdom, brystsmerter, leversykdom, prostataproblemer, skjoldbrusk sykdom, eller er ute av stand til å urinere (urinretensjon)
hvis du har en historie med anfall, epilepsi, eller porfyri.

Noen legemidler kan samhandle med Limbitryl. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

MAO-hemmere (f.eks phenelzine, selegilin) ​​fordi de kan forårsake alvorlige, noen ganger livstruende, reaksjoner. IKKE ta MAO-hemmere med, eller innen to uker for å ta Limbitryl
Antikolinergika (f.eks skopolamin), bupropion, cimetidin, flukonazol, fenotiaziner (f.eks, klorpromazin), SSRI (f.eks, fluoksetin), terbinafin, eller valproinsyre fordi bivirkninger som tåkesyn, vanskelig urinering, døsighet eller sedasjon, munntørrhet, eller svimmelhet kan forekomme
Antihistaminer (for eksempel difenhydramin), cisaprid, droperidol, ketolidene (f.eks, telitromycin), makrolider (f.eks erytromycin), mibefradil, pimozid, eller streptograminer (f.eks quinupristin / dalfopristin) fordi alvorlige bivirkninger på hjertet (f.eks racing hjerterytme , svimmelhet, besvimelse, livstruende unormal hjerterytme som fører til bevisstløshet og manglende hjerteslag, kan økes med Limbitryl
Karbamazepin, skjoldbrusk medisiner (f.eks levotyroksin), eller sentralstimulerende midler (f.eks, Albuterol, pseudoefedrin) fordi deres bivirkninger kan økes med Limbitryl
Warfarin fordi bivirkninger som alvorlig blødning kan økes ved Limbitryl
Klonidin, guanetidin eller guanfacine fordi effekten av disse legemidlene kan bli redusert.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Limbitryl kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Amitriptylin kan forårsake svimmelhet, døsighet, eller tåkesyn. Ikke kjøre bil, bruke maskiner, eller gjøre noe annet som kan være farlig før du vet hvordan du reagerer på Limbitryl. Bruke Limbitryl alene, sammen med andre legemidler, eller sammen med alkohol kan redusere din evne til å kjøre bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver.
Unngå å drikke alkohol eller tar andre legemidler som forårsaker døsighet (f.eks sedativa, beroligende) mens du tar Limbitryl. Amitriptylin vil legge til effekter av alkohol og andre beroligende midler. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner er depressiva.
Amitriptylin kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ufrivillige og ukontrollerte bevegelser kan utvikle seg hos pasienter som tar Limbitryl. Forekomsten er høyest blant de eldre, særlig kvinner. Risikoen for å utvikle disse ufrivillige bevegelser og sannsynligheten de vil bli permanent er økt med langvarig bruk og med høye doser. Imidlertid er det mulig å utvikle disse symptomer etter kortvarig bruk ved lave doser. Ta kontakt med helsepersonell på en gang hvis noen av følgende skje: ufrivillige bevegelser av tunge, ansikt, munn eller kjeve (f.eks utstikket av tungen, puffing av kinnene, rynkes av munnen, tygge bevegelser), noen ganger ledsaget av ufrivillige bevegelser av armer og ben.
Amitriptylin kan forårsake følsomhet for sollys. Unngå langvarig eksponering for sol og andre ultrafiolett lys (f.eks, solarium). Bruk solkrem og bruke verneutstyr til toleranse bestemmes.
Ikke bli overopphetet i varmt vær eller under trening eller andre aktiviteter siden heteslag kan forekomme.
Diabetes pasienter - Limbitryl kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Før du har noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi, forteller legen eller tannlegen at du bruker Limbitryl.
Vær forsiktig hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, særlig svimmelhet når du står oppreist, rask hjerterytme, pusteproblemer, vanskelig urinering, og forstoppelse.
Graviditet og amming: Hvis du planlegger å bli gravid, diskutere med legen din om fordeler og risiko ved bruk Limbitryl under svangerskapet. Amitriptylin utskilles i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Limbitryl.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Tåkesyn, endring i seksuell lyst eller evne, forstoppelse, diaré, svimmelhet, tretthet, tørr munn, hodepine, tap av matlyst, kvalme, tretthet, søvnvansker, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, forvirring, mørk urin, vrangforestillinger, talevansker eller svelge, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, hallusinasjoner, ny eller forverret agitasjon, angst, panikkanfall, aggressivitet, impulsivitet, irritabilitet, fiendtlighet, overdreven følelse av velvære, rastløshet, eller manglende evne til å sitte stille, nummenhet eller prikking i en arm eller et ben, ensidig svakhet, beslag, alvorlig eller vedvarende svimmelhet eller hodepine, alvorlig eller vedvarende problemer med å sove, sløret tale, suicidale tanker eller handlinger, tremor, problemer med vannlating; ukontrollerte muskelbevegelser (f.eks av ansikt, tunge, armer , ben), uvanlige blødninger eller blåmerker, uvanlige eller alvorlige psykiske eller humørsvingninger, synsproblemer, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Limbitryl