Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Lincocin Forte (Lincocin) Uten Resept

Kjøpe Lincocin ForteKjøpe Lincocin Forte På nett uten resept

LINCOCIN FORTE (LINCOCIN) INDIKASJONER


Lincocin Forte brukes for behandling av alvorlige infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Lincocin Forte er en linkomycin antibiotika. Det fungerer ved å stoppe produksjonen av essensielle proteiner som trengs av visse bakterier å overleve.

LINCOCIN FORTE (LINCOCIN) INSTRUKSJONER


Bruk Lincocin Forte som anvist av legen din.

Lincocin Forte er best tas på tom mage en time før eller 2 timer etter måltider, men kan tas med mat eller melk hvis magesyke oppstår.
Ta denne medisinen med et fullt glass (8 oz eller 240 ml) vann med mindre legen din henviser deg ellers.
Ikke legg deg ned for 30 minutter etter å ha tatt Lincocin Forte.
Lincocin Forte fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Lincocin Forte for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Lincocin Forte, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Lincocin Forte.

LINCOCIN FORTE (LINCOCIN) LAGRING


Oppbevar Lincocin Forte ved romtemperatur, mellom 68 til 77 grader F (20 til 25 ° C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Lincocin Forte utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LINCOCIN FORTE (LINCOCIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Lincomycin.

IKKE bruk Lincocin Forte hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Lincocin Forte eller linkomycin
du har hjernehinnebetennelse, Crohns sykdom, antibiotika-assosiert kolitt, eller ulcerøs kolitt.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Lincocin Forte. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har diaré, tarmproblemer, leverproblemer, nyreproblemer, eller astma
hvis du har en redusert eller manglende allergisk reaksjon.

Noen legemidler kan samhandle med Lincocin Forte. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Depolariserende muskelavslappende (f.eks vekuronium) eller succinylcholine fordi deres handlinger og risikoen for deres bivirkninger kan økes med Lincocin Forte
Erytromycin fordi det kan senke Lincocin Forte effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Lincocin Forte kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Lincocin Forte fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Lincocin Forte for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Lincocin Forte kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Lincocin Forte har benzylalkohol i det. Ikke bruk det hos nyfødte og spedbarn. Det kan føre til alvorlige og noen ganger fatale nervesystemet problemer og andre bivirkninger.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Lincocin Forte før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, og totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Lincocin Forte. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Lincocin Forte med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt diaré. Overvåke nøye for endringer i tarmen frekvens.
Bruk Lincocin Forte med ekstrem forsiktighet hos barn yngre en måned, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Lincocin Forte mens du er gravid. Lincocin Forte er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Lincocin Forte.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, sjelden vannlating, kvalme, brekninger.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blod eller slim i avføringen, redusert urin, svelgeproblemer, svimmelhet, rød, hoven, eller blemmer hud, alvorlig eller vedvarende diaré, magesmerter / kramper, hevelse av hender, øyne eller hals, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Lincocin Forte