Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Lincocine (Lincocin) Uten Resept

Kjøpe LincocineKjøpe Lincocine På nett uten resept

LINCOCINE (LINCOCIN) INDIKASJONER


Lincocine brukes for behandling av alvorlige infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Lincocine er en linkomycin antibiotika. Det fungerer ved å stoppe produksjonen av essensielle proteiner som trengs av visse bakterier å overleve.

LINCOCINE (LINCOCIN) INSTRUKSJONER


Bruk Lincocine som anvist av legen din.

Lincocine er best tas på tom mage en time før eller 2 timer etter måltider, men kan tas med mat eller melk hvis magesyke oppstår.
Ta denne medisinen med et fullt glass (8 oz eller 240 ml) vann med mindre legen din henviser deg ellers.
Ikke legg deg ned for 30 minutter etter å ha tatt Lincocine.
Lincocine fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Lincocine for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Lincocine, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Lincocine.

LINCOCINE (LINCOCIN) LAGRING


Oppbevar Lincocine ved romtemperatur, mellom 68 til 77 grader F (20 til 25 ° C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Lincocine utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LINCOCINE (LINCOCIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Lincomycin.

IKKE bruk Lincocine hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Lincocine eller linkomycin
du har hjernehinnebetennelse, Crohns sykdom, antibiotika-assosiert kolitt, eller ulcerøs kolitt.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Lincocine. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har diaré, tarmproblemer, leverproblemer, nyreproblemer, eller astma
hvis du har en redusert eller manglende allergisk reaksjon.

Noen legemidler kan samhandle med Lincocine. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Depolariserende muskelavslappende (f.eks vekuronium) eller succinylcholine fordi deres handlinger og risikoen for deres bivirkninger kan økes med Lincocine
Erytromycin fordi det kan senke Lincocine effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Lincocine kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Lincocine fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Lincocine for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Lincocine kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Lincocine har benzylalkohol i det. Ikke bruk det hos nyfødte og spedbarn. Det kan føre til alvorlige og noen ganger fatale nervesystemet problemer og andre bivirkninger.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Lincocine før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, og totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Lincocine. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Lincocine med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt diaré. Overvåke nøye for endringer i tarmen frekvens.
Bruk Lincocine med ekstrem forsiktighet hos barn yngre en måned, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Lincocine mens du er gravid. Lincocine er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Lincocine.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, sjelden vannlating, kvalme, brekninger.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blod eller slim i avføringen, redusert urin, svelgeproblemer, svimmelhet, rød, hoven, eller blemmer hud, alvorlig eller vedvarende diaré, magesmerter / kramper, hevelse av hender, øyne eller hals, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Lincocine