Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Linezolidum (Zyvox) Uten Resept

Kjøpe LinezolidumKjøpe Linezolidum På nett uten resept

LINEZOLIDUM (ZYVOX) INDIKASJONER


Linezolidum brukes for behandling av voksne med visse alvorlige bakterieinfeksjoner som ofte er resistente mot andre antibiotika. Linezolidumid er en oxazolidinone antibiotika. Det fungerer ved å forstyrre produksjonen av proteiner som trengs av bakteriene til å vokse.

LINEZOLIDUM (ZYVOX) INSTRUKSJONER


Bruk Linezolidumid som anvist av legen din.

Ta Linezolidumid gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Linezolidumid for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Linezolidumid, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Linezolidumid.

LINEZOLIDUM (ZYVOX) LAGRING


Oppbevares Linezolidumid på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Linezolidumid utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LINEZOLIDUM (ZYVOX) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Linezolid.

IKKE bruk Linezolidumid hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Linezolidumid
du tar en amfetamin (f.eks dextroamphetamine), visse anorexiants (f.eks phentermine), buspiron, en catechol-O-metyltransferase (COMT) hemmer (f.eks entakapon), levodopa, meperidine, en sympatomimetika (f.eks, Albuterol, dopamin, adrenalin, pseudoefedrin), tetrabenazine, eller triptaner (f.eks sumatriptan)
du tar eller har tatt visse anorexiants (f.eks sibutramin), apraclonidine, bupropion, cyclobenzaprine, en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine), en noradrenalin reopptakshemmere (f.eks atomoksetin), en serotonin-noradrenalin reopptakshemmere ( SNRI) (f.eks duloksetin), en serotonin reuptake inhibitor (for eksempel paroksetin), en tetracyclic antidepressiva (f.eks maprotilin), eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) i løpet av de siste 14 dagene.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Linezolidumid. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med høyt blodtrykk, nyreproblemer, øye eller synsproblemer, benmargsproblemer, lav blodlegemer eller blodplatenivåer, en binyre svulst (pheochromocytoma), karsinoid syndrom, alvorlige leverproblemer, kramper, eller en overaktiv skjoldbruskkjertel
hvis du har en langvarig infeksjon som har blitt behandlet med et annet antibiotikum medisin
dersom du bruker legemidler mot depresjon.

Noen legemidler kan samhandle med Linezolidumid. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Amfetamin (f.eks Dextroamphetamine), visse anorexiants (f.eks, phentermine, sibutramin), apraclonidine, ginseng, meperidine, sympatomimetika (f.eks, Albuterol, dopamin, adrenalin, pseudoefedrin), eller tryptofan fordi risikoen for alvorlige bivirkninger, inkludert alvorlig hodepine, feber, eller høyt blodtrykk, kan økes
Bupropion, buspiron, catechol-O-methyltransferase (COMT)-hemmere (f.eks entakapon), levodopa, MAO-hemmere (f.eks phenelzine), noradrenalin reopptakshemmere (f.eks atomoksetin), propoksyfen, SNRI (f.eks duloksetin), tetrabenazine, tetrasykliske antidepressiva (f.eks, maprotilin), trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), eller triptaner (f.eks sumatriptan) fordi risikoen for alvorlige bivirkninger, inkludert alvorlig feber, psykiske eller humørsvingninger, eller muskelproblemer, kan økes
Karbamazepin, barbiturater (f.eks fenobarbital), hydantoins (f.eks, fenytoin) eller rifampicin (f.eks, rifampicin) fordi de kan redusere Linezolidumid effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Linezolidumid kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Linezolidumid kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Linezolidumid med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Pass på å bruke Linezolidumid for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Linezolidumid kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Å spise mat med høyt tyramin (f.eks, alderen oster, røde viner, øl, visse kjøtt og pølser, lever, rømme, soyasaus, rosiner, bananer, avokado) mens du bruker en MAO-hemmer kan forårsake alvorlig høyt blodtrykk. Dette kan forekomme i opptil 2 uker etter at du slutter å ta en MAO-hemmer. Ikke spis mat med høyt tyramin mens du ta Linezolidumid. Spør helsepersonell for en komplett liste over mat du bør unngå. Oppsøk lege med en gang hvis symptomer på alvorlig høyt blodtrykk oppstår. Disse kan omfatte alvorlig hodepine, rask eller uregelmessig hjerterytme, sår eller stiv nakke, kvalme, oppkast, svetting, forstørrede pupiller, eller følsomhet for lys.
Linezolidumid kan redusere antall blodpropp dannende celler (blodplater) i blodet ditt. Unngå aktiviteter som kan føre til blåmerker eller skade. Fortell legen din hvis du har uvanlige blåmerker eller blødning. Fortell legen din hvis du har mørke, tjæreaktig, eller blodig avføring.
Linezolidumid fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Laktacidose har oppstått ved bruk av Linezolidumid. Kontakt legen din hvis du har alvorlig, vedvarende kvalme, brekninger, magesmerter, eller uvanlig tretthet eller svakhet.
Alvorlige øyeproblemer (f.eks, perifer og optisk nevropati) har forekommet ved bruk av Linezolidumid. Kontakt legen din hvis du opplever synsforstyrrelser (f.eks, redusert eller tåkesyn, endring i fargesyn, synstap).
Laboratorietester, inkludert komplett blodceller og synsundersøkelser, kan utføres mens du bruker Linezolidumid. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Linezolidumid bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Linezolidumid mens du er gravid. Det er ikke kjent om Linezolidumid er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Linezolidumid, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Dårlig smak i munnen, forstoppelse, diaré, svimmelhet, hodepine, kvalme, søvnvansker, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), agitasjon, blodig avføring, blodig oppkast, frysninger, feber, eller sår hals; forvirring, overdrevne reflekser, eksitasjon, rask hjerterytme, tap av koordinasjon, mental eller humørsvingninger, muskelspasmer, langvarig eller gjentatt kvalme eller oppkast, rød, hoven, peeling, eller blemmer hud, kramper, alvorlig eller vedvarende diaré, magesmerter / kramper , svette, hevelse i hender eller føtter, prikking eller nummenhet i hender eller føtter, uvanlige blødninger eller blåmerker, uvanlig tretthet eller svakhet, vaginal irritasjon eller uvanlig utflod, visjon endringer (herunder redusert eller tåkesyn, endring i fargesyn, tap av syn); hvite flekker i munnen.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Linezolidum