Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Liparon (Crestor) Uten Resept

Kjøpe LiparonKjøpe Liparon På nett uten resept

LIPARON (CRESTOR) INDIKASJONER


Liparon brukes for å senke høye kolesterol og triglyserider hos visse pasienter. Det øker også high-density lipoprotein (HDL, "godt") kolesterol nivåer. Det er også brukt til å bremse åreforkalkning (innsnevring av arteriene) hos pasienter med høyt kolesterolnivået i blodet. Den brukes sammen med en passende diett. Liparon er en HMG-CoA reduktaseinhibitor, også kjent som en «statiner». Det fungerer ved å redusere produksjonen av visse fettstoffer i kroppen, inkludert kolesterol.

LIPARON (CRESTOR) INSTRUKSJONER


Bruk Liparon som anvist av legen din.

Ta Liparon gjennom munnen med eller uten mat.
Hvis du også ta en syrenøytraliserende som har aluminium eller magnesium i det, ta det minst 2 timer etter inntak av Liparon. Sjekk med legen din dersom du har noen spørsmål.
Fortsett å ta Liparon selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Liparon, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Liparon.

LIPARON (CRESTOR) LAGRING


Lagres crestor ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 til 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Hold Liparon utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LIPARON (CRESTOR) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Rosuvastatin kalsium.
IKKE bruk Liparon hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Liparon
du har leverproblemer eller uforklarlige unormale leverfunksjonstester
du er gravid eller ammer
du tar itrakonazol, mibefradil, eller telitromycin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Liparon. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du planlegger å bli gravid
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har lavt blodtrykk, en alvorlig infeksjon, nyreproblemer, en aktiv skjoldbruskkjertel, diabetes, eller tidligere krampeanfall
hvis du er dehydrert eller har visse muskelproblemer (f.eks smerter, svakhet), har økt kreatinfosfokinase (CK) i blodet, eller har metabolisme, hormonelle eller elektrolytt problemer
hvis du er på dialyse
hvis du drikker alkohol eller har en historie med leverproblemer eller alkoholmisbruk
hvis du har hatt en organtransplantasjon eller har nylig hatt en større operasjon eller en alvorlig skade.

Noen legemidler kan samhandle med Liparon. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Fibrater (for eksempel gemfibrozil, clofibrate), immundempende (f.eks ciklosporin), lopinavir / ritonavir, eller niacin fordi de kan øke risikoen for muskel-eller nyreproblemer
Antikoagulantia (f.eks warfarin), cimetidin, ketokonazol, makrolid immunundertrykkere (f.eks tacrolimus), eller spironolakton fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Liparon.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Liparon kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Liparon kan forårsake svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Liparon med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Å drikke alkohol daglig eller i store mengder kan øke risikoen for leverproblemer med Liparon. Sjekk med legen din før du drikker alkohol mens du tar Liparon.
Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Liparon før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Kvinner som kan bli gravide bør bruke effektiv prevensjon mens du tar Liparon. Sjekk med legen din dersom du har spørsmål om bruk av prevensjon.
IKKE ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Melde fra om uforklarlige muskelsmerter, ømhet eller svakhet med legen din med en gang, spesielt hvis du også har en feber eller generell kroppen ubehag.
Laboratorietester, inkludert blodkolesterolet, leverfunksjon, nyrefunksjon og kreatinfosfokinase (CK) i blodet, kan utføres mens du bruker Liparon. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Liparon med forsiktighet hos asiatiske pasienter og eldre pasienter, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt alvorlige muskelproblemer (for eksempel muskelsmerter, ømhet eller muskelsvakhet).
Liparon bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Liparon hvis du er gravid. Det kan føre til skade på fosteret. Unngå å bli gravid mens du tar det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Liparon er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Liparon.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, sår hals.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, mørk urin, leddsmerter, muskelsmerter, ømhet eller svakhet (med eller uten feber eller tretthet), blek avføring, alvorlig eller vedvarende hodepine, magesmerter, hevelse i hender, ankler eller føtter; gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Liparon