Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Lipinorm (Zocor) Uten Resept

Kjøpe LipinormKjøpe Lipinorm På nett uten resept

LIPINORM (ZOCOR) INDIKASJONER


Lipinorm brukes for å senke høye kolesterol og triglyserider hos visse pasienter. Det øker også high-density lipoprotein (HDL, "godt") kolesterol nivåer. Den brukes sammen med en passende diett. Den brukes i visse pasienter for å redusere risikoen for hjerteattakk, slag, og død på grunn av koronar hjertesykdom. Det er også brukt for å redusere behovet for medisinske prosedyrer for å åpne blokkerte blodårer. Det er også brukt i visse pasienter for å redusere risikoen for hjerteattakk, slag, blodåre blokkert, eller brystsmerter forårsaket av angina. Lipinorm er en HMG-CoA reduktaseinhibitor, også kjent som en «statiner». Det fungerer ved å redusere produksjonen av visse fettstoffer i kroppen, inkludert kolesterol.

LIPINORM (ZOCOR) INSTRUKSJONER


Bruk Lipinorm som anvist av legen din.

Ta Lipinorm gjennom munnen med eller uten mat.
Å spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice kan øke mengden av Lipinorm i blodet, noe som kan øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Risikoen kan være større med store mengder grapefrukt eller grapefruktjuice. Unngå store mengder grapefrukt eller grapefruktjuice (f.eks, mer enn én liter daglig). Snakk med din lege eller apotek dersom du har spørsmål om blant annet grapefrukt eller grapefruktjuice i kostholdet ditt mens du tar Lipinorm.
Fortsett å ta Lipinorm selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Hvis du glemmer en dose Lipinorm, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Lipinorm.

LIPINORM (ZOCOR) LAGRING


Oppbevares Lipinorm ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Lipinorm utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LIPINORM (ZOCOR) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Simvastatin.

IKKE bruk Lipinorm hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Lipinorm
du har leverproblemer eller uforklarlige unormale leverfunksjonstester
du er gravid eller ammer
du tar en makrolidantibiotikum (f.eks, klaritromycin, erytromycin), en HIV-proteasehemmer (f.eks, ritonavir), itrakonazol, ketokonazol, mibefradil, nefazodon, eller telitromycin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Lipinorm. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du planlegger å bli gravid
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har lavt blodtrykk, nyreproblemer, diabetes, en alvorlig infeksjon, eller en historie med anfall
hvis du har metabolisme, hormonelle eller elektrolytt problemer
hvis du drikker alkohol eller har en historie med leverproblemer eller alkoholmisbruk
hvis du nylig har hatt en større operasjon eller en alvorlig skade.

Noen legemidler kan samhandle med Lipinorm. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Amiodaron, visse azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), danazol, diltiazem, fibrater (for eksempel gemfibrozil, clofibrate), flukonazol, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), imatinib, immundempende (f.eks ciklosporin), makrolidantibiotika (f. eks , klaritromycin, erytromycin), mibefradil, nefazodon, niacin, ikke-nukleosid reverstranskriptasehemmere (f.eks delavirdine), risperidon, streptograminer (f.eks dalfopristin), telitromycin, vasopressin reseptorantagonister (f.eks conivaptan), verapamil, eller vorikonazol fordi de kan øke risikoen for muskel-eller nyreproblemer
Bosentan, karbamazepin, rifampicin, eller johannesurt fordi de kan redusere Lipinorm effektivitet
Antikoagulantia (f.eks warfarin), digoksin, makrolid immunundertrykkere (f.eks tacrolimus), eller spironolakton fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Lipinorm.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Lipinorm kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Å drikke alkohol daglig eller i store mengder kan øke risikoen for leverproblemer med Lipinorm. Sjekk med legen din før du drikker alkohol mens du tar Lipinorm.
Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Lipinorm før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Kvinner som kan bli gravide bør bruke effektiv prevensjon mens du tar Lipinorm. Sjekk med legen din dersom du har spørsmål om bruk av prevensjon.
Ikke ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Melde fra om uforklarlige muskelsmerter, ømhet eller svakhet med legen din med en gang, spesielt hvis du også har en feber eller generell kroppen ubehag.
I sjeldne tilfeller kan endringer i hud, hår og negler (for eksempel misfarging, tørrhet, håravfall) forekomme. Sjekk med legen din dersom bivirkningene blir plagsomme eller føre til at du bekymring.
Laboratorietester, inkludert blodkolesterolet, leverfunksjonstester, og kreatinfosfokinase (CK) i blodet, kan utføres mens du bruker Lipinorm. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Lipinorm bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 10 år og i de som ikke har nådd puberteten, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Lipinorm hvis du er gravid. Det kan føre til skade på fosteret. Unngå å bli gravid mens du tar det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Lipinorm er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Lipinorm.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, mørk urin, muskelsmerter, ømhet eller svakhet (med eller uten feber og fatigue), blek avføring, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, alvorlig eller vedvarende magesmerter, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Lipinorm