Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Lipitor Uten Resept

Kjøpe LipitorKjøpe Lipitor På nett uten resept

LIPITOR INDIKASJONER


Lipitor brukes for å senke høye kolesterol og triglyserider hos visse pasienter. Det øker også high-density lipoprotein (HDL, "godt") kolesterol nivåer. Den brukes sammen med en passende diett. Den brukes i visse pasienter for å redusere risikoen for hjerteattakk, slag, brystsmerter forårsaket av angina, eller blodkar blokkering. Det er også brukt i visse pasienter for å redusere risikoen for sykehusinnleggelse for kongestiv hjertesvikt, eller behov for medisinske prosedyrer for å åpne blokkerte hjerte-blodkar. Lipitor er en HMG-CoA reduktaseinhibitor, også kjent som en «statiner». Det fungerer ved å redusere produksjonen av visse fettstoffer i kroppen, inkludert kolesterol.

LIPITOR INSTRUKSJONER


Bruk Lipitor som anvist av legen din.

Ta Lipitor gjennom munnen med eller uten mat.
Å spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice kan øke mengden av Lipitor i blodet, noe som kan øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Risikoen kan være større med store mengder grapefrukt eller grapefruktjuice. Unngå store mengder grapefrukt eller grapefruktjuice (f.eks, mer enn én liter daglig). Snakk med din lege eller apotek dersom du har spørsmål om blant annet grapefrukt eller grapefruktjuice i kostholdet ditt mens du tar Lipitor.
Fortsett å ta Lipitor selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Lipitor, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Lipitor.

LIPITOR LAGRING


Butikk Lipitor ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Lipitor utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LIPITOR MER INFO:


Aktiv ingrediens: Atorvastatin kalsium.
IKKE bruk Lipitor hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Lipitor
du har leverproblemer eller uforklarlige unormale leverfunksjonstester
du er gravid eller ammer
du tar en HIV-proteasehemmer (f.eks, ritonavir), itrakonazol, eller mibefradil.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Lipitor. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har lavt blodtrykk, en alvorlig infeksjon, eller en historie med anfall
hvis du har metabolisme, hormonelle eller elektrolytt problemer
hvis du drikker alkohol eller har en historie med leverproblemer eller alkoholmisbruk
hvis du nylig har hatt en større operasjon, en alvorlig skade, eller et slag.

Noen legemidler kan samhandle med Lipitor. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Amiodaron, azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), kolkisin, diltiazem, fibrater (f.eks clofibrate, gemfibrozil), flukonazol, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), imatinib, immundempende (f.eks ciklosporin), makrolider (f.eks erytromycin ), mibefradil, nefazodon, niacin, ikke-nukleosid reverstranskriptasehemmere (f.eks delavirdin), streptograminer (f.eks dalfopristin), telitromycin, vasopressin reseptorantagonister (f.eks conivaptan), verapamil, eller vorikonazol fordi de kan øke risikoen for muskel eller nyreproblemer
Bosentan, karbamazepin, efavirenz, rifampicin, eller johannesurt fordi de kan redusere Lipitor effektivitet
Digoksin, hormonelle prevensjonsmidler (f.eks p-piller), makrolid immundempende (f.eks, takrolimus), eller spironolakton fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Lipitor.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Lipitor kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Lipitor kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Lipitor med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Å drikke alkohol daglig eller i store mengder kan øke risikoen for leverproblemer med Lipitor. Sjekk med legen din før du drikker alkohol mens du tar Lipitor.
Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Lipitor før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Kvinner som kan bli gravide bør bruke effektiv prevensjon mens du tar Lipitor. Sjekk med legen din dersom du har spørsmål om bruk av prevensjon.
Melde fra om uforklarlige muskelsmerter, ømhet eller svakhet med legen din med en gang, spesielt hvis du også har en feber eller generell kroppen ubehag.
Laboratorietester, inkludert kolesterolnivået i blodet og leverfunksjonsprøver, kan utføres mens du bruker Lipitor. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Lipitor bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 10 år og i de som ikke har nådd puberteten, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Bruk ikke Lipitor hvis du er gravid. Det kan føre til skade på fosteret. Unngå å bli gravid mens du tar det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Lipitor er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Lipitor.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, gass, hodepine, magesmerter eller opprørt; svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), bein, ledd eller sene smerter, endring i mengden av urin som produseres, brystsmerter, mørk urin, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, influensalignende symptomer, leddsmerter, muskelsmerter, ømhet eller svakhet (med eller uten feber eller tretthet), smertefull eller hyppig vannlating, blek avføring, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, alvorlige magesmerter, hevelse i hender, ankler eller føtter; gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Lipitor