Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Lisihexal (Zestoretic) Uten Resept

Kjøpe LisihexalKjøpe Lisihexal På nett uten resept

LISIHEXAL (ZESTORETIC) INDIKASJONER


Lisihexal brukes for å redusere høyt blodtrykk. Lisihexal er en angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmer og tiaziddiuretika kombinasjon. Det fungerer ved å fjerne overflødig væske fra kroppen og forårsaker blodårene til å slappe av og utvide.

LISIHEXAL (ZESTORETIC) INSTRUKSJONER


Bruk Lisihexal som anvist av legen din.

Ta Lisihexal gjennom munnen med eller uten mat.
Hvis du tar kolestyramin eller kolestipol, kontakt lege eller apotek hvordan å ta det med Lisihexal.
Ta Lisihexal regelmessig for å få mest mulig nytte av den.
Tar Lisihexal på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å bruke Lisihexal selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Lisihexal, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Lisihexal.

LISIHEXAL (ZESTORETIC) LAGRING


Oppbevar Lisihexal ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Lisihexal utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LISIHEXAL (ZESTORETIC) MER INFO:


Aktive ingredienser: lisinopril og hydroklortiazid.

IKKE bruk Lisihexal hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Lisihexal eller andre sulfonamid medisin (f.eks sulfametoksazol, glibenklamid, probenecid)
du har en historie med angioødem (hevelser i ansikt, lepper, hals, eller tunge)
du har en historie med nyre arterie innsnevring
du ikke klarer å urinere
du tar dofetilide eller ketanserin
du er gravid.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Lisihexal. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du er i stand til å bli gravid
hvis du har nedsatt leverfunksjon, blodårer problemer (for eksempel slag), hjertesykdom (f.eks, hjertesvikt), eller høyt kolesterol
hvis du har en historie med nyre arterie innsnevring eller redusert nyrefunksjon, er du på dialyse, eller du har hatt en nyretransplantasjon
hvis du har gikt, diabetes, eller elektrolyttforstyrrelser (f.eks, høye eller lave kaliumnivå, lavt blod natrium nivåer), eller du er på en natriumfattig diett
hvis du har en kollagen vaskulær sykdom (f.eks, lupus, sklerodermi), benmarg problemer, eller alvorlige immunsystemproblemer
hvis du har en historie med allergier eller astma
hvis du er planlagt å ha en større operasjon eller motta anestesi.

Noen legemidler kan samhandle med Lisihexal. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Aldosteron blokkere (f.eks, eplerenon), kortikosteroider (for eksempel prednison), digoksin, dofetilide, ketanserin, litium, loop-diuretika (for eksempel furosemid), kaliumpreparater, kaliumsparende diuretika (f.eks triameterene), eller trimetoprim fordi risikoen for elektroproblemer og uregelmessig hjerterytme kan økes
Barbiturater (f.eks fenobarbital), dextransulfat, diazoksid, eller narkotiske smerte medisin (f.eks, kodein), fordi risikoen for lavt blodtrykk kan økes
Gullholdige legemidler (f.eks natrium Aurothiomalate) fordi rødme, kan kvalme, oppkast, og lavt blodtrykk forekomme
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen, indometacin, celekoksib) eller salisylater (for eksempel aspirin) fordi de kan redusere Lisihexal effektivitet
Insulin, sulfonylurea (f.eks, glibenklamid), eller andre legemidler mot diabetes (f.eks metformin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Lisihexal.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Lisihexal kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Lisihexal kan føre til svimmelhet, eller besvimelse. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Lisihexal med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Lisihexal kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Sjekk med legen din før du bruker en salt erstatning eller et produkt som har kalium i det.
Drikk rikelig med væske mens du tar Lisihexal og unngå å delta i aktiviteter som forårsaker overdreven svetting. Dehydrering, kan overdreven svetting, oppkast, eller diaré føre til et fall i blodtrykket. Ta kontakt med helsepersonell på en gang hvis noen av disse oppstår.
Diabetes pasienter - Lisihexal kan øke blodsukkeret. Høyt blodsukker kan gjøre at du føler deg forvirret, døsig, eller tørst. Det kan også gjøre deg flush, puster fortere, eller har en frukt-aktig ånde. Hvis disse symptomene oppstår, forteller legen din med en gang.
En vedvarende, uproduktiv hoste kan forekomme. Fortell legen din dersom dette skjer. Recovery er rask når medisinen er stoppet.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Lisihexal kanskje ikke fungerer så bra i svarte pasienter. De kan også ha større risiko for bivirkninger. Kontakt legen din dersom symptomene ikke bedres eller hvis de blir verre.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Lisihexal før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Lisihexal kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Lisihexal. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Lisihexal kan påvirke visse laboratorieprøver, inkludert parathyreoideafunksjon tester. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Lisihexal.
Laboratorietester, inkludert blodelektrolytter, blodtrykket, totalt antall blodceller, og nyrefunksjonen, kan utføres mens du bruker Lisihexal. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Lisihexal med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Lisihexal bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Lisihexal kan medføre fosterskader eller fosterdød hvis du tar det mens du er gravid. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Lisihexal er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Lisihexal.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, hodepine, svimmelhet, kvalme, vedvarende uproduktiv hoste, trøtthet, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter eller ubehag, forvirring, mørk urin, besvimelse, rask, treg eller uregelmessig hjerterytme , økt tørste, leddsmerter, stivhet, eller hevelse, muskelkramper eller svakhet, nummenhet eller prikking i hender eller føtter, vedvarende og uvanlige magesmerter, vedvarende sår hals eller feber, rød, hoven, eller blemmer hud, kraftig svimmelhet eller ørhet; kortpustethet; plutselig uvanlig vekttap eller gevinst, problemer med å svelge, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig eller alvorlig svakhet eller tretthet, synsforstyrrelser, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Lisihexal