Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Lonikan (Florinef) Uten Resept

Kjøpe LonikanKjøpe Lonikan På nett uten resept

LONIKAN (FLORINEF) INDIKASJONER


Lonikan brukes for behandling av adrenokortikal insuffisiens i Addison sykdom, og for behandling av salt-tapte adrenogenital syndrom. Lonikan er et kortikosteroid. Det fungerer ved å forårsake nyrene å beholde natrium og fungerer som en erstatning for kortison når kroppen ikke produserer nok.

LONIKAN (FLORINEF) INSTRUKSJONER


Bruk Lonikan som anvist av legen din.

Ta Lonikan gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Ikke plutselig slutte å ta Lonikan. Du kan ha en økt risiko for bivirkninger. Hvis du trenger å stoppe Lonikan eller legge til en ny medisin, vil legen gradvis redusere dosen.
Hvis du glemmer en dose Lonikan, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Lonikan.

LONIKAN (FLORINEF) LAGRING


Oppbevares Lonikan ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Lonikan utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LONIKAN (FLORINEF) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Fludrocortisone.

IKKE bruk Lonikan hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Lonikan
du har en systemisk soppinfeksjon
du er planlagt å ha en kopper vaksinasjon.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Lonikan. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du er planlagt for en vaksinasjon med levende virusvaksine (f.eks, kopper)
hvis du har en historie med en aktiv skjoldbruskkjertel, lever-eller nyreproblemer, hjerteproblemer eller hjerteinfarkt, blødningsproblemer, diabetes, høyt blodtrykk, betennelse i spiserøret, mageproblemer (f.eks sår), tarm blokkering eller andre tarmproblemer ( f.eks, ulcerøs kolitt), nylig tarmkirurgi, myasthenia gravis, eller mentale eller humør problemer (for eksempel depresjon)
hvis du har meslinger, vannkopper, herpes infeksjon i øyet, eller en annen type bakterier, sopp, parasitter, eller viral infeksjon
hvis du nylig har hatt tuberkulose (TB) eller har hatt en positiv prikktest for tuberkulose.

Noen legemidler kan samhandle med Lonikan. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Anabole steroider (f.eks oxymetholone) eller aprepitant fordi de kan øke risikoen for Lonikan er bivirkninger
Barbiturater (f.eks fenobarbital), karbamazepin, østrogener, hydantoins (f.eks, fenytoin) eller rifampicin fordi de kan redusere Lonikan effektivitet
Amfotericin B, azolfungicider (f.eks ketokonazol), klaritromycin, digoksin, loop-diuretika (for eksempel furosemid), steroide prevensjonsmidler (f.eks, desogestrel), tiazid diuretika (f.eks, hydroklortiazid), eller troleandomycin fordi bivirkninger, slik som svakhet, forvirring , muskelsmerter, uregelmessig hjerterytme, leddsmerter, eller lavt blodsukker, kan det oppstå
Metotreksat eller ritodrin fordi de kan øke Lonikan effektivitet
Hydantoiner (f.eks, fenytoin), levende vaksiner, eller koppevaksine, fordi effektiviteten av disse legemidlene kan reduseres
Antikoagulantia (f.eks warfarin) eller acetylsalisylsyre fordi deres effektivitet kan bli redusert eller risikoen for deres bivirkninger kan økes med Lonikan.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Lonikan kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Lonikan kan forårsake svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Lonikan med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Lonikan kan senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Hvis du ikke har hatt vannkopper, helvetesild, eller meslinger, unngå kontakt med alle som gjør. Fortell legen din med en gang hvis du blir utsatt for alle som har disse infeksjonene.
Bære et ID-kort til alle tider som sier at du tar Lonikan.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Lonikan før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Langvarig bruk kan føre til grå stær, grønn stær, og øyeinfeksjoner. Kontakt legen din umiddelbart hvis du utvikler noen uvanlige endringer i synet ditt.
Lonikan kan føre til en økning i blodtrykket, salt og vann oppbevaring, og kalsium og kalium tap. Snakk med legen din for å se om du trenger å redusere mengden av salt i kosten eller ta en kalsium eller vitamin D tilskudd.
Ikke motta en levende vaksine (f.eks meslinger, kusma) mens du tar Lonikan. Snakk med legen din før du får noen vaksine.
Diabetes pasienter - Lonikan kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert blodelektrolytter, kalsiumnivå i blodet, blodtrykk, og synstester kan utføres mens du bruker Lonikan. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Lonikan i barn, de kan være mer følsomme for effektene.
Kortikosteroider kan påvirke vekst hos barn og tenåringer i noen tilfeller. De kan trenge regelmessige vekstkontroller mens de bruker Lonikan.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Lonikan mens du er gravid. Lonikan er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Lonikan, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Søvnproblemer, svimmelhet eller ørhet, hodepine, økt appetitt, økt svette, fordøyelsesbesvær, nervøsitet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), svart, tjæreaktig avføring, endringer i menstruasjonen, brystsmerter, smerter i øyet eller økt trykk i øyet, feber, frysninger, eller sår hals, ledd-eller skjelettsmerter, humør eller mentale forandringer (f.eks, depresjon), muskelsmerter eller svakhet, kramper, alvorlig eller vedvarende hodepine, alvorlig eller vedvarende kvalme eller oppkast, magesmerter og oppblåsthet; hevelse i føtter eller ben, søvnvansker, uvanlige vektøkning eller tap, visjon endringer, oppkast materiale som ser ut som kaffegrut.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Lonikan