Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Lopressor Uten Resept

Kjøpe LopressorKjøpe Lopressor På nett uten resept

LOPRESSOR INDIKASJONER


Lopressor brukes for behandling av høyt blodtrykk, alene eller sammen med andre legemidler, langvarig behandling av brystsmerter, og redusere risikoen for død på grunn av hjerteproblemer hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt. Lopressor er en beta-adrenerge blokkerende middel (betablokker). Det virker ved å redusere mengden av arbeid hjertet har å gjøre (reduserer brystsmerter) og mengden blod hjertet pumper ut (senker høyt blodtrykk). Det er også brukt for å stabilisere hjerterytmen under forhold hvor hjertet slår for raskt eller i en irregulær rytme.

LOPRESSOR INSTRUKSJONER


Bruk Lopressor som anvist av legen din.

Ikke ta i større eller mindre mengder eller lenger enn anbefalt. Følg instruksjonene på resept etiketten.
Ta Lopressor på samme tid hver dag.
Lopressor bør tas sammen med mat eller rett etter et måltid.
Ikke hopp over doser eller slutte å ta Lopressor uten først å snakke med legen din. Stoppe plutselig kan gjøre tilstanden verre.
Blodtrykket må sjekkes ofte. Gå til legen din regelmessig.
Hvis du blir behandlet for høyt blodtrykk, fortsette å bruke denne medisinen selv om du føler deg vel. Høyt blodtrykk har ofte ingen symptomer. Du må kanskje bruke blodtrykket medisiner for resten av livet ditt.
Hvis du glemmer en dose av Lopressor, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Lopressor.

LOPRESSOR LAGRING


Oppbevares Lopressor på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Lopressor utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LOPRESSOR MER INFO:


Aktiv ingrediens: Metoprolol tartrate.


IKKE bruk Lopressor hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Lopressor eller til en annen betablokker (f.eks, propranolol)
du har en veldig langsom hjerterytme (for eksempel bradykardi), visse typer av uregelmessig hjerterytme (f.eks, atrioventrikulær [AV] blokk, sick sinus syndrom), moderat til alvorlig hjertesvikt, veldig lavt systolisk blodtrykk (mindre enn 100 mm Hg) eller alvorlige problemer med blodsirkulasjonen
du tar mibefradil.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Lopressor. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en binyre svulst (feokromocytom), har en overaktiv skjoldbruskkjertel, eller er planlagt å ha kirurgi
hvis du har lavt blodtrykk eller en historie med hjerteinfarkt, langsom eller uregelmessig hjerterytme, hjertesvikt, eller andre hjerteproblemer, brystsmerter eller angina, problemer med blodsirkulasjonen, eller leverproblemer
hvis du har diabetes mellitus, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), bronkitt, pusteproblemer, eller en historie med astma.

Noen legemidler kan samhandle med Lopressor. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Amiodaron, bupropion, enkelte HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), visse selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin, paroksetin), cimetidin, digoxin, difenhydramin, disopyramid, flekainid, hormonelle prevensjonsmidler (f.eks p-piller), hydralazine, hydroksyklorokin, ketanserin, meflokin, mibefradil, fenotiaziner (f.eks thioridazine), propafenon, kinasolin (f.eks, alfuzosin), kinidin, terbinafin, thiamines (f.eks propylthiouracil), eller verapamil fordi alvorlige bivirkninger som svært langsom hjertefrekvens og meget lavt blodtrykk kan oppstå
Barbiturater (f.eks fenobarbital), indometacin, eller fenylpropanolamin fordi de kan redusere Lopressor effektivitet
Bupivacaine, disopyramid, flekainid, hydralazin, ketanserin, eller lidokain fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Lopressor
Klonidin fordi stoppe det eller Lopressor plutselig kan føre til en rask økning i blodtrykket.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Lopressor kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Lopressor kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Lopressor med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Lopressor kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Ikke plutselig slutte å bruke Lopressor uten først å snakke med legen din. Dersom legen din bestemmer bør du ikke lenger bruke Lopressor, må du stoppe Lopressor gradvis i henhold til legens instruksjoner.
Hvis legen din har bedt deg om å sjekke blodtrykket og puls regelmessig, sørg for å gjøre det.
Ikke ta noen medisiner som brukes til å behandle forkjølelse eller lunger uten først å rådføre deg med lege eller apotek.
Diabetes pasienter - Lopressor kan skjule tegn på lavt blodsukker, for eksempel rask hjerterytme. Pass på å se etter andre tegn eller lavt blodsukker. Lavt blodsukker kan gjøre deg engstelig, svett, svak, svimmel, døsig, eller svak. Det kan også lage din visjon endring, gi deg hodepine, frysninger, eller skjelvinger, eller gjøre deg mer sulten. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Lopressor før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Hvis du har en historie med noen alvorlig allergisk reaksjon, må du snakke med legen din. Du kan stå i fare for en enda mer alvorlig allergisk reaksjon hvis du kommer i kontakt med stoffet som forårsaket din allergi. Enkelte legemidler som brukes til å behandle alvorlige allergier kan også ikke fungerer så godt mens du bruker Lopressor.
Laboratorietester, inkludert lever-og nyrefunksjon, blodtrykk, og totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Lopressor. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Lopressor bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Lopressor mens du er gravid. Lopressor er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Lopressor, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, tørr munn / øyne, gass, hodepine, halsbrann, svimmelhet, mild tretthet, muskelsmerter, kvalme, smerter, rødhet eller hevelse på injeksjonsstedet, magesmerter, søvnvansker, unormal tretthet eller svakhet, oppkast .

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blå eller uvanlig kalde hender eller føtter, brystsmerter, besvimelse, hallusinasjoner, humør eller mentale forandringer (f.eks, forvirring, depresjon), hamrende i brystet, kraftig svimmelhet eller ørhet, kortpustethet, langsom eller uregelmessig hjerterytme, hevelse i armer, hender og føtter, visjon endringer, tungpustethet, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Lopressor