Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Lotensin Hct (Lotensin) Uten Resept

Kjøpe Lotensin HctKjøpe Lotensin Hct På nett uten resept

LOTENSIN HCT (LOTENSIN) INDIKASJONER


Lotensin Hct brukes for behandling av høyt blodtrykk. Det kan anvendes alene eller sammen med andre blodtrykks legemidler. Lotensin Hct er en angiotensin-converting enzyme (ACE)-hemmer. Det fungerer ved å redusere et kjemikalie som strammer blodårene. Dette fører til at blodårene til å slappe av (dilate), som senker blodtrykket.

LOTENSIN HCT (LOTENSIN) INSTRUKSJONER


Bruk Lotensin Hct som anvist av legen din.

Ta Lotensin Hct gjennom munnen med eller uten mat.
Tar Lotensin Hct på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Drikk rikelig med væske mens du tar Lotensin Hct. Ikke drikker nok væske eller overdreven svetting, diaré eller oppkast kan føre til svimmelhet eller besvimelse.
Hvis du glemmer en dose av Lotensin Hct, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Lotensin Hct.

LOTENSIN HCT (LOTENSIN) LAGRING


Oppbevares Lotensin Hct på eller under 86 grader F (30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Lotensin Hct utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LOTENSIN HCT (LOTENSIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: benazeprilhydroklorid.
IKKE bruk Lotensin Hct hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Lotensin Hct eller annen ACE-hemmer (f.eks, lisinopril)
du har en historie med angioødem (f.eks, hevelse i hender, ansikt, lepper, øyne, svelg eller tunge, vanskeligheter med å svelge eller puste, eller heshet)
du er gravid.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Lotensin Hct. Fortell helsepersonell hvis du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har eller har hatt lever-eller nyreproblemer, nyretransplantasjon, eller diabetes
hvis du har systemisk lupus erythematosus (SLE eller lupus), sklerodermi eller en kollagen vaskulær sykdom (spør legen din dersom du er usikker), benmargssuppresjon, lave blodverdier, lavt blodtrykk, lav blod natrium, høyt kalium i blodet, eller innsnevring eller herding av arteriene i hjernen, eller hvis du er dehydrert
hvis du er planlagt å ha kirurgi eller å motta anestesi eller nyre dialyse.

Noen legemidler kan samhandle med Lotensin Hct. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Dextransulfat eller tiazid diuretika (f.eks, hydroklortiazid) fordi risikoen for alvorlige skader på nyrene (f.eks, redusert urinmengde, vektøkning) kan økes
Lithium fordi risikoen for giftige bivirkninger (f.eks, tretthet, forvirring, utydelig tale, muskelskjelvinger, spasmer, svakhet, eller ufrivillige bevegelser, beslag, tap av bevissthet, koma) kan økes ved Lotensin Hct
Indometacin fordi det kan senke Lotensin Hct effektivitet
Insulin eller oral diabetes medisin (f.eks glyburide) fordi risikoen for bivirkninger, inkludert lave blodsukkernivåer (f.eks, sult, skjelving eller svakhet, svimmelhet, hodepine, svette), kan økes ved Lotensin Hct
Kaliumsparende diuretika (f.eks amilorid) eller kaliumtilskudd fordi risikoen for bivirkninger, inkludert høyt kaliumnivået i blodet fører til sløvhet, forvirring, unormal følelse i huden på armer og ben, tyngde av lemmer, langsom eller uregelmessig hjerterytme, eller stoppe av hjertet, kan økes
Visse gullholdige legemidler (f.eks natrium Aurothiomalate) fordi rødme, kan kvalme, oppkast, og lavt blodtrykk forekomme
Thiopurines (f.eks, azatioprin) fordi risikoen for deres bivirkninger (f.eks, et lavt antall hvite blodlegemer, økning i infeksjoner) kan økes med Lotensin Hct.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Lotensin Hct kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Lotensin Hct kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Lotensin Hct med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Lotensin Hct kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Lotensin Hct kan føre til en tørr, uproduktiv hoste. Dette symptomet stopper som regel etter behandling med Lotensin Hct er stoppet.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Lotensin Hct før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Sjekk med legen din før du bruker en salt erstatning eller et produkt som har kalium i det.
Diabetes pasienter - Lotensin Hct kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert blodtrykk, kan utføres mens du bruker Lotensin Hct. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Lotensin Hct bør ikke brukes hos barn yngre enn 6 år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Lotensin Hct kan forårsake foster og nyfødt død hvis du tar det mens du er gravid. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Lotensin Hct er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Lotensin Hct.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hoste, svimmelhet, spesielt når man står, hodepine, kvalme, søvnighet, tretthet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, frysninger, besvimelse, feber, heshet, uregelmessig eller langsom hjerterytme, svimmelhet, såre hals; uvanlig magesmerter, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Lotensin Hct