Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Lotriderm (Lotrisone) Uten Resept

Kjøpe LotridermKjøpe Lotriderm På nett uten resept

LOTRIDERM (LOTRISONE) INDIKASJONER


Lotriderm brukes for behandling av visse sopp hudinfeksjoner, inkludert ringorm, fotsopp, og jock kløe. Det lindrer også rødhet, hevelse og kløe assosiert med infeksjon. Lotriderm er en soppdrepende og kortikosteroid kombinasjon. Det fungerer ved å svekke cellemembranens av visse sopp. Det virker også som en anti-inflammatorisk og anti-kløe middel.

LOTRIDERM (LOTRISONE) INSTRUKSJONER


Bruk Lotriderm som anvist av legen din!

Vask hendene før og etter bruk Lotriderm.
Vask og fullstendig tørke det berørte området.
Gni forsiktig medisin i de berørte og områdene rundt til den er jevnt fordelt.
Ikke bandasje eller pakk det berørte området med mindre noe annet av legen din.
Hvis du bruker Lotriderm i lysken, bruker bare for to uker, og bruke den med måte. Bruk løstsittende klær. Informer legen din hvis tilstanden vedvarer etter to uker.
Bruk Lotriderm regelmessig for å få mest mulig nytte av den.
For å rydde opp infeksjonen helt, bruker Lotriderm for hele behandlingsforløpet. Fortsett å bruke det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Informer legen din om det er noen forbedring av dine symptomer etter en uke med behandling på lysken eller kroppen eller etter to ukers behandling på føttene.
Hvis du glemmer en dose av Lotriderm, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Lotriderm.

LOTRIDERM (LOTRISONE) LAGRING


Butikk Lotriderm på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Oppbevar Lotriderm unna produkter som brukes i øynene eller ørene for å unngå å bruke Lotriderm feil. Hold Lotriderm utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LOTRIDERM (LOTRISONE) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Clotrimazole og Betamethasone dipropionate.
IKKE bruk Lotriderm hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Lotriderm
du tar pimozid eller en ergotalkaloidderivater (f.eks, ergotamin).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Lotriderm. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har bleie utslett, eksem, meslinger, tuberkulose (TB) eller en positiv TB hudtest, vannkopper, helvetesild, eller fortynning av huden
hvis du nylig har fått en vaksinasjon.

Noen legemidler kan samhandle med Lotriderm. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Clarithromycin fordi risikoen for visse bivirkninger kan økes
Barbiturater (f.eks fenobarbital), karbamazepin, hydantoins (f.eks, fenytoin) eller rifampicin fordi de kan redusere Lotriderm effektivitet
Ergotalkaloider (for eksempel ergotamin), imatinib, levende vaksiner, makrolid immundempende (f.eks, takrolimus), pimozid, eller ritodrin fordi deres handlinger og risikoen for deres bivirkninger kan økes med Lotriderm
Hydantoins (f.eks, fenytoin) eller interleukin-2 fordi deres effektivitet kan bli redusert med Lotriderm.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Lotriderm kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Lotriderm er kun til utvortes bruk. Unngå å få Lotriderm i øynene, skjeden, munnen, eller nese. Hvis Lotriderm kommer i øynene, må man vaske umiddelbart med kaldt vann fra springen.
Lotriderm har et kortikosteroid i det. Før du starter noen ny medisin, sjekk etiketten for å se om den har et kortikosteroid i det også. Hvis den gjør det, eller hvis du er usikker, sjekk med din lege eller apotek.
Pass på å bruke Lotriderm for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Soppen kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Ikke bruk mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Ikke påfør Lotriderm over store deler av kroppen uten først å sjekke med legen din.
Ikke bruk Lotriderm for andre hudsykdommer på et senere tidspunkt.
Snakk med legen din før du bruker andre legemidler eller rensemidler på huden din.
Ikke bruk Lotriderm for bleie utslett.
Alvorlige bivirkninger kan oppstå hvis for mye av Lotriderm absorberes gjennom huden. Dette kan være mer sannsynlig å skje hvis du bruker Lotriderm over et stort område av kroppen. Det kan også være mer sannsynlig hvis du vikler eller bandasje området når du har installert Lotriderm. Risikoen er større hos barn. Ikke bruk mer enn foreskrevet dose. Kontakt legen din umiddelbart hvis du utvikler uvanlig vektøkning (spesielt i ansiktet), muskelsvakhet, økt tørste eller urinering, forvirring, unormal tretthet, alvorlig eller vedvarende hodepine, eller visjon endringer. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Bruk Lotriderm med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt fortynning huden.
Kortikosteroider kan påvirke vekst hos barn og tenåringer i noen tilfeller. De kan trenge regelmessige vekstkontroller mens du bruker et kortikosteroid.
Lotriderm bør ikke brukes til barn yngre 17 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Lotriderm mens du er gravid. Det er ikke kjent om Lotriderm er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Lotriderm, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Tørr hud, noe svie eller smerte på applikasjonsstedet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), kviselignende utslett, overdreven hårvekst, betente hårsekker, betennelse rundt munnen, irritasjon , kløe, flassing, rødhet, blemmedannelse, hevelse, oser eller alvorlig brenn på applikasjonsstedet, edderkopp årer, tynning, mykgjørende, eller misfarging av huden, uvanlige blåmerker.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Lotriderm