Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Luft (Clozaril) Uten Resept

Kjøpe LuftKjøpe Luft På nett uten resept

LUFT (CLOZARIL) INDIKASJONER


Leponex brukes for å administrere schizofreni hos pasienter som ikke responderer på andre medisiner. Den brukes for å redusere risikoen for selvmordsatferd hos visse pasienter. Leponex er et atypisk antipsykotisk. Det kan fungere ved å påvirke visse kjemikalier i hjernen. Dette har en effekt på tenkning og atferd.

LUFT (CLOZARIL) INSTRUKSJONER


Bruk Leponex som anvist av legen din.

Leponex kan tas med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Fortsett å ta Leponex selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Tar Leponex på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Ikke plutselig slutte å ta Leponex uten først å sjekke med legen din.
Hvis du glemmer en dose av Leponex, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen. Gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.
Hvis du savner å ta en dose med Leponex for mer enn to dager ikke begynne å ta det igjen. Kontakt legen din med en gang for å få instruksjoner.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Leponex.

LUFT (CLOZARIL) LAGRING


Oppbevares Leponex ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Leponex utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

LUFT (CLOZARIL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Clozapine.

IKKE bruk Leponex dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Leponex
du har beinmargsproblemer, andre blodcelleproblemer, eller en historie med blod problemer forårsaket av Leponex
du har ukontrollerte anfall (f.eks epilepsi) eller tap av tarmmuskelbevegelser (paralytisk ileus)
du har alvorlig døsighet
du bruker andre legemidler som kan forårsake blodproblemer. Spør legen din hvis du er usikker på om noen av dine medisiner kan forårsake blodproblemer.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Leponex. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med blodpropp, blodproblemer, høyt kolesterolnivå, hjerte problemer, eller lunge-eller pusteproblemer
hvis du har en historie med en forstørret prostata, langvarig, smertefull ereksjon; lever-eller nyreproblemer, anfall (f.eks, epilepsi), glaukom, mage eller tarmproblemer, eller demens
hvis du har dårlig helse, diabetes, eller et familiemedlem med diabetes, eller du er veldig overvektig
hvis du har nedsatt aktivitet av enzymer som metaboliserer enkelte medisiner.

Noen legemidler kan samhandle med Leponex. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Benzodiazepiner (for eksempel, lorazepam) eller andre medisiner for psykiske eller humør problemer fordi risikoen for hjerte-eller pusteproblemer kan økes
Cimetidin, erytromycin, kinolonantibiotika (f.eks ciprofloxacin), risperidon, eller selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin) fordi de kan øke risikoen for Luft er bivirkninger
Barbiturater (f.eks fenobarbital), hydantoins (f.eks, fenytoin), nikotin, eller rifampicin fordi de kan redusere Leponex effektivitet
Antiarytmika (f.eks, propafenon, kinidin), antikolinergika (f.eks benztropin), karbamazepin, debrisoquin, dekstrometorfan, legemidler mot depresjon eller høyt blodtrykk, fenotiaziner (f.eks klorpromazin), eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) fordi risikoen for deres bivirkningene kan økes med Leponex.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Leponex kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Leponex kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Leponex med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke bruk alkohol eller medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du tar Leponex. Det kan øke sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Leponex kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Leponex kan senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din med en gang hvis du oppdager tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, frysninger, munn eller nese sår eller uvanlig tretthet eller svakhet.
Kvinner og pasienter med jødisk bakgrunn kan ha større risiko for å utvikle blod problemer med Leponex.
Hvis du har en historie med anfall, kan du plutselig mister bevisst når du tar Leponex. Unngå aktiviteter der tap av bevissthet kan være farlig for deg eller andre (for eksempel bilkjøring, svømming, klatring, betjening av maskiner).
Leponex kan øke blodsukkeret. Høyt blodsukker kan gjøre at du føler deg forvirret, døsig, eller tørst. Det kan også gjøre deg flush, puster fortere, eller har en frukt-aktig ånde. Hvis disse symptomene oppstår, forteller legen din med en gang.
Unngå mat og drikke høyt i koffein, som kaffe, te, kakao, cola og sjokolade.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Leponex. Det kan ha en effekt på medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi kan du få.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Leponex. Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Noen pasienter som tar Leponex kan utvikle muskelbevegelser som de ikke kan kontrollere. Dette er mer sannsynlig til å skje hos eldre pasienter, spesielt kvinner. Muligheten for at dette skal skje, eller at det vil bli permanent er større hos de som tar Luft i høye doser eller i lang tid. Muskelproblemer kan også oppstå etter kort tids behandling med lave doser. Fortell legen din med en gang hvis du har muskelproblemer med din tunge, ansikt, munn, kjeve (f.eks tungen stikker ut, puffing av kinnene, munnen pucke, tyggebevegelser), armer, eller ben mens du tar Leponex.
Laboratorietester, inkludert komplett blodceller og hjertefunksjonstester, kan utføres for å overvåke utviklingen eller se etter bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Leponex med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt blodproblemer, svimmelhet (spesielt på stående), rask hjerterytme, urinveisproblemer, og forstoppelse.
Leponex bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt fastslått.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Leponex mens du er gravid. Det er ikke kjent om Leponex er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Leponex.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, svimmelhet, tretthet, tørr munn, hodepine, halsbrann, økt svetting eller spyttproduksjon, svimmelhet når du står opp, kvalme, rare drømmer, søvnvansker, vektøkning.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), agitasjon, kalv smerte eller ømhet, brystsmerter, forvirring, mørk urin, nedsatt koordinasjon, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, økt sult, tørst, eller vannlating, infeksjoner, ufrivillige bevegelser av tunge, ansikt, munn eller kjeve (f.eks tungen stikker ut, puffing av kinnene, munnen pucke, tygge bevegelser ), tap av matlyst, nummenhet i en arm eller et ben, rask pust, rastløshet, kramper, alvorlig hodepine, svimmelhet, eller oppkast, alvorlig eller vedvarende kvalme eller forstoppelse, alvorlige magesmerter, kortpustethet, stive muskler, plutselig, uvanlig vekt få, hevelse i hender, ankler eller føtter; skjelving, problemer med å svelge, ukontrollerte muskelbevegelser; uvanlige psykiske eller humørsvingninger, unormal tretthet eller svakhet, synsforstyrrelser, oppkast, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Luft