Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Lumirelax (Robaxin) Uten Resept

Kjøpe LumirelaxKjøpe Lumirelax På nett uten resept

LUMIRELAX (ROBAXIN) INDIKASJONER


Lumirelax er indisert som et tillegg til hvile, fysioterapi, og andre tiltak for lindring av ubehag forbundet med akutt, smertefulle muskel-forhold. Det fungerer ved å blokkere nerveimpulser (eller smerte opplevelser) som sendes til hjernen din.

LUMIRELAX (ROBAXIN) INSTRUKSJONER


Ta Lumirelax akkurat som foreskrevet av legen din.Ikke ta det i større mengder eller lenger enn anbefalt.
Ta Lumirelax med et fullt glass vann.
Lumirelax kan tas med eller uten mat.
Hvis du glemmer en dose av Lumirelax, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

DOSERING

Seks gram om dagen er anbefalt for de første 48 til 72 timer med behandling. (For alvorlige forhold 8 gram om dagen kan gis). Deretter kan doseringen som regel bli redusert til ca 4 gram per dag.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Lumirelax.

LUMIRELAX (ROBAXIN) LAGRING


Lagres Lumirelax ved kontrollert romtemperatur, mellom 20 ° C og 25 ° C (68 ° F og 77 ° F). Dispensere i tett beholder. Hold Lumirelax utilgjengelig for barn.

LUMIRELAX (ROBAXIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Methocarbamol.

IKKE bruk Lumirelax hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Lumirelax
du også tar natriumoksybat (GHB)
du har nyresykdom.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Lumirelax. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du er allergisk mot lateks
hvis du har myasthenia gravis (alvorlig muskelsvakhet), leverproblemer, eller tidligere krampeanfall.

Noen legemidler kan samhandle med Lumirelax. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikolinesteraser (f.eks, neostigmin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Lumirelax
Natriumoksybat (GHB) fordi risikoen for bivirkninger kan økes med Lumirelax.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Lumirelax kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Lumirelax kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Lumirelax med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Lumirelax, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Lumirelax bør ikke gis for mer enn tre dager på rad med unntak for behandling av stivkrampe.
Bruk Lumirelax med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Lumirelax bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn 12 år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Lumirelax mens du er gravid. Det er ikke kjent om Lumirelax er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Lumirelax, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Tåkesyn, forvirring, svimmelhet, dobbeltsyn, tretthet, besvimelse, feber, rødme, hodepine, fordøyelsesbesvær, svimmelhet, metallsmak i munnen, mild muskel dårlig koordinasjon, nasal stuffiness, kvalme, "rosa øye;" rapid eye movement, søvnløshet, hevelse ; oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), hukommelsestap, kramper, langsom hjerterytme, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Lumirelax