Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Malegra DXT Uten Resept

Kjøpe Malegra DXTKjøpe Malegra DXT På nett uten resept

MALEGRA DXT INDIKASJONER


Malegra DXT er en kombinasjon stoff som er laget av to aktive forbindelser, nemlig Sildenafil citrat og Duloksetin.

Sildenafil citrat blir oppløst i blodet, fjerner blokkering forårsaket i arterier og blodkar og øker blodstrømmen til penis og dermed gi menn som lider av erektil dysfunksjon med harde og sterke ereksjon.

Duloksetin i Malegra DXT fungerer som et antidepressivum som er vist å ha en betydelig effekt på for tidlig utløsning sikrer langvarig seksuell aktivitet.

MALEGRA DXT INSTRUKSJONER


Ta Malegra DXT som anvist av legen din.

Ta Malegra DXT etter et lett måltid.
Ta Malegra DXT gjennom munnen med et fullt glass vann ca 50 til 60 minutter før seksuell aktivitet. Dette gjør det mulig for medikamentet å bli skikkelig oppløst i blodstrømmen for å bedre resultatet.
Ikke ta Malegra DXT oftere enn en gang daglig.
Hvis du glemmer en dose av Malegra DXT og du fortsatt har tenkt å engasjere seg i seksuell aktivitet, ta den så snart du husker. Fortsett å ta det som anvist av legen din.

DOSERING

Ta medisin som anvist av legen din.

Den mest foreskrevet dose av Malegra DXT er 100mg av Sildenafil og 30mg av duloksetin for de fleste pasienter.

Hvis du glemmer en dose av Malegra DXT, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

MALEGRA DXT LAGRING


Oppbevar Malegra DXT mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Oppbevar den utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

MALEGRA DXT MER INFO:


Aktive ingredienser: Sildenafil Duloxetine

Effekten av denne medisinen varer i opptil fire timer.

Malegra DXT bør ikke brukes på en daglig basis som det kan bli vanlig innen den personen. Således kan denne type forbruk føre til avhengighet av denne medisinen i personen, og hente ut uønskede bivirkninger enn den som.

I tilfelle av en overdose, umiddelbart kontakte nærheten giftkontrollen eller legevakten.

Ikke ta Malegra DXT hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Malegra DXT
du er under psykisk stress eller utfører noen fysisk aktivitet
du har blitt anbefalt av legen din for å unngå seksuell aktivitet på grunn av hjerteproblemer
du tar nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin) i enhver form (f.eks, tabletter, kapsler, patch, salve), eller nitroprusside
du bruker visse narkotiske stoffer som kalles "poppers" (f.eks amylnitritt eller nitritt, butyl nitrat eller nitritt)

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Malegra DXT. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en deformert penis (f.eks, Peyronies sykdom), blodcelle problemer (f.eks, leukemi, sigdcelleanemi)
hvis du har en historie med høyt eller lavt blodtrykk, magesår, blødningsproblemer, hjerteproblemer (hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme), eller blod fartøy problemer
hvis du har en historie med hjerteinfarkt, slag eller livstruende uregelmessig hjerterytme, spesielt i løpet av de siste seks månedene.

Noen legemidler kan samhandle med Malegra DXT. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin), legemidler mot høyt blodtrykk, nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin), eller nitroprusside fordi alvorlig lavt blodtrykk med svimmelhet, og besvimelse kan forekomme
Azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), H2-antagonister (f.eks cimetidin), HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir, sakinavir), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), narkotiske analgetika (f.eks dihydro), eller telitromycin fordi de kan øke risikoen for Malegra DXT er bivirkninger
Bosentan eller rifampicin fordi de kan redusere Malegra DXT effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Malegra DXT samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Malegra DXT kan forårsake svimmelhet, tretthet, besvimelse, eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Malegra DXT med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Malegra DXT kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter med hjerteproblemer som tar Malegra DXT kan ha økt risiko for hjerte-relaterte bivirkninger, inkludert hjerteinfarkt eller hjerneslag. Symptomer på hjerteinfarkt kan omfatte bryst, skulder, nakke eller kjeve smerter, nummenhet i en arm eller et ben, alvorlig svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter eller oppkast, besvimelse, eller visjon endringer. Symptomer på slag kan omfatte forvirring, syn eller tale endringer, ensidig svakhet eller besvimelse. Kontakt legen din eller oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever disse symptomene.
Malegra DXT ikke stoppe spredningen av hiv eller andre seksuelt overførbare sykdommer (SOS) til andre gjennom seksuell kontakt. Bruk barriere metoder for prevensjon (for eksempel kondom) dersom du har HIV-infeksjon eller en STD.
Malegra DXT vil ikke forhindre graviditet. Hvis partneren din kan bli gravid og du ønsker å unngå graviditet, sørg for å bruke en effektiv form for prevensjon.
Malegra DXT kan i sjeldne tilfeller forårsake milde, midlertidige synsforstyrrelser (f.eks, tåkesyn, følsomhet for lys, blå / grønn fargetone til visjon). Kontakt legen din hvis visjon endringer vedvarer eller er alvorlige.
Ikke bruk andre legemidler eller behandlinger for ED mens du tar Malegra DXT uten først å sjekke med legen din.
Bruk Malegra DXT med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Malegra DXT er ikke anbefalt for bruk hos pasienter yngre 18 år.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hodepine, rødme, tåkesyn, rennende nese, kvalme og oppkast, fordøyelsesbesvær, rygg eller muskelsmerter.

Bivirkningene gitt ovenfor kan ikke dekke alle mulige bivirkninger. Pasienter som tar Malegra DXT kan eller kan ikke oppleve de ovenfor angitte symptomer som det kommer an på reaksjonen av legemet på legemidlet. Hvis bivirkningene forverres under behandlingen av Malegra DXT, ta kontakt med lege eller medisinsk akuttenhet så tidlig som mulig.

Kjøpe Malegra DXT