Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Malegra FXT Uten Resept

Kjøpe Malegra FXTKjøpe Malegra FXT På nett uten resept

MALEGRA FXT INDIKASJONER


Å ha to kraftige aktive ingredienser (Sildenafil 100mg og fluoksetin 40 mg) Malegra FXT forbedrer den generelle seksuelle helsen til menn: Det betyr ikke bare gi menn med hard ereksjon, men også senker den seksuelle komplikasjon av prematur ejakulasjon. Dette gir en større kjærlighetsliv i slike menn og opprettholder sitt forhold til sin partner.

Sildenafil sitrat anvendes i denne medisinen fjerner blokkering forårsaket i arterier og blodkar og øker blodstrømmen til det mannlige organ og muliggjør harde og sterke ereksjon for en lengre tidsperiode.

Fluoksetin den annen kjemisk komponent som brukes i dette medikament er en anti-depressiv effekt som senker prematur ejakulasjon med konsum av bare en pille.

MALEGRA FXT INSTRUKSJONER


Ta Malegra FXT som anvist av legen din.

Ta Malegra FXT gjennom munnen med et fullt glass vann ca 50 til 60 minutter før seksuell aktivitet. Den kjemiske Fluoxetin er absorbert i løpet av 40-60 minutter, mens Sildenafilcitrat tar 30 minutter for å oppløse derfor den beste effekt oppnås i løpet av 90 minutter.
Ikke ta Malegra FXT oftere enn en gang daglig.
Hvis du glemmer en dose av Malegra FXT og du fortsatt har tenkt å engasjere seg i seksuell aktivitet, ta den så snart du husker. Fortsett å ta det som anvist av legen din.

DOSERING

Ta medisin som anvist av legen din.

Hvis du glemmer en dose av Malegra FXT, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

MALEGRA FXT LAGRING


Oppbevar Malegra FXT mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Oppbevar den utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

MALEGRA FXT MER INFO:


Aktive ingredienser: Sildenafil Fluoxetin.

Effekten av denne medisinen varer i opptil fire timer.

Malegra FXT bør ikke brukes på en daglig basis som det kan bli vanlig innen den personen. Således kan denne type forbruk føre til avhengighet av denne medisinen i personen, og hente ut uønskede bivirkninger enn den som.

I tilfelle av en overdose, umiddelbart kontakte nærheten giftkontrollen eller legevakten.

Ikke ta Malegra FXT hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Malegra FXT
du er under psykisk stress eller utfører noen fysisk aktivitet
du har blitt anbefalt av legen din for å unngå seksuell aktivitet på grunn av hjerteproblemer
du tar nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin) i enhver form (f.eks, tabletter, kapsler, patch, salve), eller nitroprusside
du bruker visse narkotiske stoffer som kalles "poppers" (f.eks amylnitritt eller nitritt, butyl nitrat eller nitritt)

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Malegra FXT. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en deformert penis (f.eks, Peyronies sykdom), blodcelle problemer (f.eks, leukemi, sigdcelleanemi)
hvis du har en historie med høyt eller lavt blodtrykk, magesår, blødningsproblemer, hjerteproblemer (hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme), eller blod fartøy problemer
hvis du har en historie med hjerteinfarkt, slag eller livstruende uregelmessig hjerterytme, spesielt i løpet av de siste seks månedene.

Noen legemidler kan samhandle med Malegra FXT. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin), legemidler mot høyt blodtrykk, nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin), eller nitroprusside fordi alvorlig lavt blodtrykk med svimmelhet, og besvimelse kan forekomme
Azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), H2-antagonister (f.eks cimetidin), HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir, sakinavir), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), narkotiske analgetika (f.eks dihydro), eller telitromycin fordi de kan øke risikoen for Malegra FXT er bivirkninger
Bosentan eller rifampicin fordi de kan redusere Malegra FXT effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Malegra FXT samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Malegra FXT kan forårsake svimmelhet, tretthet, besvimelse, eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Malegra FXT med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Malegra FXT kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter med hjerteproblemer som tar Malegra FXT kan ha økt risiko for hjerte-relaterte bivirkninger, inkludert hjerteinfarkt eller hjerneslag. Symptomer på hjerteinfarkt kan omfatte bryst, skulder, nakke eller kjeve smerter, nummenhet i en arm eller et ben, alvorlig svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter eller oppkast, besvimelse, eller visjon endringer. Symptomer på slag kan omfatte forvirring, syn eller tale endringer, ensidig svakhet eller besvimelse. Kontakt legen din eller oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever disse symptomene.
Malegra FXT ikke stoppe spredningen av hiv eller andre seksuelt overførbare sykdommer (SOS) til andre gjennom seksuell kontakt. Bruk barriere metoder for prevensjon (for eksempel kondom) dersom du har HIV-infeksjon eller en STD.
Malegra FXT vil ikke forhindre graviditet. Hvis partneren din kan bli gravid og du ønsker å unngå graviditet, sørg for å bruke en effektiv form for prevensjon.
Malegra FXT kan i sjeldne tilfeller forårsake milde, midlertidige synsforstyrrelser (f.eks, tåkesyn, følsomhet for lys, blå / grønn fargetone til visjon). Kontakt legen din hvis visjon endringer vedvarer eller er alvorlige.
Ikke bruk andre legemidler eller behandlinger for ED mens du tar Malegra FXT uten først å sjekke med legen din.
Bruk Malegra FXT med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Malegra FXT er ikke anbefalt for bruk hos pasienter yngre 18 år.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hodepine, fordøyelsesbesvær, rødming, tåkesyn, rennende nese, kvalme og oppkast, rygg eller muskelsmerter.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Malegra FXT