Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Maronil (Anafranil) Uten Resept

Kjøpe MaronilKjøpe Maronil På nett uten resept

MARONIL (ANAFRANIL) INDIKASJONER


Maronil brukes for behandling av obsessive-kompulsive forstyrrelser (OCD). Maronil er en trisykliske antidepressiva. Det fungerer ved å øke aktiviteten av visse kjemikalier i hjernen, noe som bidrar til å redusere obsessive-compulsive atferd.

MARONIL (ANAFRANIL) INSTRUKSJONER


Bruk Maronil som anvist av legen din.

Ta Maronil gjennom munnen med mat for å redusere magesyke.
Det kan ta 2 - 3 uker før du merker effekten av Maronil. Fortsett å bruke Maronil selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Maronil, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig. Hvis du tar en dose daglig ved sengetid, ikke ta den glemte dosen neste morgen.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Maronil.

MARONIL (ANAFRANIL) LAGRING


Lagres Maronil ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C), i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Maronil utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

MARONIL (ANAFRANIL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Klomipramin hydroklorid.

IKKE bruk Maronil hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Maronil eller lignende legemidler
du har tatt furazolidon eller en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine) i løpet av de siste 14 dagene, eller du tar astemizol eller terfenadin
du gjenoppretter fra en nylig hjerteinfarkt.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Maronil. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du drikker alkohol-holdige drikker daglig eller har en historie med alkoholmisbruk
hvis du tar stoffskiftemedisin eller har en historie med en overaktiv skjoldbruskkjertel
hvis du har en historie med binyrene problemer, glaukom, hjerteproblemer, nyre-eller leverproblemer, diabetes, beslag, problemer med vannlating, blod sykdom porfyri eller andre blodproblemer
hvis du har en historie med selvmordstanker eller atferd, bipolar lidelse eller andre psykiske lidelser
hvis du er under elektrosjokk terapi eller du er planlagt å ha noen operasjon.

Noen legemidler kan samhandle med Maronil. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Azolfungicider (f.eks, flukonazol), cimetidin, duloksetin, haloperidol, metylfenidat, mibefradil, fenotiaziner (f.eks, klorpromazin), selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin), terbinafin, eller valproinsyre fordi de kan øke risikoen for Maronil er bivirkninger
Astemizol, furazolidon, ketolide antibiotika (f.eks, telitromycin), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), MAO-hemmere (f.eks phenelzine), pimozid, eller terfenadin fordi risikoen for høyt blodtrykk, alvorlige hjerteproblemer (f.eks, uregelmessig hjerterytme), eller anfall kan økes
Barbiturater (f.eks fenobarbital) eller fenytoin fordi de kan redusere Maronil effektivitet
Antikoagulantia (f.eks warfarin), karbamazepin, eller sympatomimetika (f.eks, fenylefrin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Maronil
Klonidin, guanetidin eller guanfacine fordi deres effektivitet kan bli redusert med Maronil.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Maronil kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Maronil kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Maronil med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Maronil, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Maronil kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ikke bli overopphetet i varmt vær eller mens du er å være aktiv, kan heteslag forekomme.
Maronil kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Maronil. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Maronil før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Laboratorietester, inkludert totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Maronil. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Maronil med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt de med hjerteproblemer.
Maronil bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn 10 år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Det er ikke kjent om Maronil kan føre til skade på fosteret. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Maronil mens du er gravid. Maronil er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Maronil.

Hvis du plutselig slutter å ta Maronil, kan du ha abstinenssymptomer. Symptomer kan inkludere svimmelhet, hodepine, irritabilitet, kvalme, tretthet, søvnvansker, og oppkast.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, tretthet, tørr munn, hodepine, irritabilitet, tap av matlyst, kvalme, mareritt, svette, tretthet, urolig mage, oppkast, svakhet, vekttap eller gevinst.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), uklart syn eller andre synsforstyrrelser, endringer i sexlyst, brystsmerter, forvirring, nedsatt seksuell evne, besvimelse, rask, treg eller uregelmessig hjerterytme, feber, rødme, hyppig eller vanskelig vannlating, impulsiv atferd eller andre uvanlige endringer i oppførsel, psykiske eller humørsvingninger (f.eks, økt angst, humørsvingninger, agitasjon, irritabilitet, nervøsitet, rastløshet ), nummenhet eller prikking i huden, panikkanfall, øresus, kramper, alvorlig svimmelhet eller døsighet, sår hals, magesmerter, selvmordstanker eller atferd, hevelse i testiklene, tremor, søvnvansker, problemer med å gå eller holde balanse, rykninger i ansiktet eller tungen, ukontrollerte bevegelser eller stivhet i armer og ben, uvanlige blødninger eller blåmerker, forverring av depresjon, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Maronil