Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Maxalt Uten Resept

Kjøpe MaxaltKjøpe Maxalt På nett uten resept

MAXALT INDIKASJONER


Maxalt brukes for behandling av akutt migrene hodepine med eller uten aura (blinkende lys, bølgete linjer, mørke flekker) hos voksne. Det bør ikke benyttes til å forhindre migrene eller cluster-hodepine. Maxalt er en selektiv serotonin-reseptor-agonist. Det fungerer ved å begrense utvidede blodårer i hjernen, lindre migrene.

MAXALT INSTRUKSJONER


Bruk Maxalt som anvist av legen din.

Ta Maxalt gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Maxalt med rikelig med væske.
Ta en enkelt dose av Maxalt så snart migrene symptomer. En andre dose kan tas hvis det er bare en delvis respons eller symptomer på migrene avkastning. Men ikke ta det tidligere enn to timer etter den første dosen. Ikke ta mer enn 30 milligram (mg) i en 24-timers periode.
Ikke ta ekstra doser hvis du ikke får svar fra den første dosen.
Hvis du glemmer en dose av Maxalt og du fortsatt har hodepine, følge legens doseringsanvisning. Kontakt legen din med en gang hvis du er usikker på hva du skal gjøre hvis du glemmer en dose. Ikke ta Maxalt oftere enn foreskrevet. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Maxalt.

MAXALT LAGRING


Butikk Maxalt ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Hold Maxalt utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr

MAXALT MER INFO:


Aktiv ingrediens: Rizatriptan benzoat.IKKE bruk Maxalt hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Maxalt
du tar ergotalkaloider (for eksempel ergotamin) eller har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine) i løpet av de siste 14 dagene
du har tatt et annet serotonin reseptor agonist (f.eks sumatriptan) i løpet av de siste 24 timer
du har en historie med brystsmerter, blodstrøm eller hjertesykdommer, iskemisk hjertesykdom, uregelmessig hjerterytme, hjerneslag, eller ukontrollert høyt blodtrykk.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Maxalt. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du er overvektig, postmenopausal, eller en røyker
hvis du har basilaris arterie eller hemiplegisk migrene eller cluster hodepine
hvis du har diabetes, nyre-eller leverproblemer, høyt kolesterol, høyt blodtrykk, eller en familiehistorie med koronarsykdom.

Noen legemidler kan samhandle med Maxalt. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin) fordi de kan redusere Maxalt effektivitet
Betablokkere (f.eks, propranolol), ergotalkaloider (for eksempel ergotamin), eller MAO-hemmere (f.eks phenelzine) fordi de kan øke handlingene til Maxalt og risikoen for Maxalt er bivirkninger
Dexfenfluramine, ergotalkaloider (for eksempel ergotamin), eller sibutramin, fordi deres handlinger og risikoen for deres bivirkninger kan økes med Maxalt

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Maxalt kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Maxalt kan forårsake svimmelhet eller døsighet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Maxalt med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Maxalt er ikke ment å forhindre eller redusere antall migreneanfall som du opplever.
Hvis du har en hodepine som er forskjellig fra din vanlige migreneanfall, sjekk med legen din før du bruker Maxalt.
Diabetes pasienter - Maxalt kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer din diett eller dosen av din diabetes medisin.
Maxalt skal ikke brukes hos barn yngre 18 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Maxalt mens du er gravid. Det er ikke kjent om Maxalt er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Maxalt, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, svimmelhet, tretthet, utmattelse, kvalme, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig diaré, synsforstyrrelser, smerter i brystet, tyngde, eller blodtrykk, kulde, prikking, eller numne hender eller føtter, besvimelse eller ustøhet, rask eller uregelmessig hjerterytme, smerter eller tetthet i kjeve eller hals, beslag, magesmerter, uvanlig svakhet.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Maxalt