Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Medgel (Carafate) Uten Resept

Kjøpe MedgelKjøpe Medgel På nett uten resept

MEDGEL (CARAFATE) INDIKASJONER


Medgel er indisert hos:

Korttidsbehandling (opp til 8 uker) av aktiv duodenal sår. Mens healing med sucralfate kan oppstå i løpet av den første uken eller to, bør behandlingen fortsette i 4 til 8 uker, med mindre helbredelse har blitt demonstrert av x-ray eller endoskopisk undersøkelse.
Vedlikeholdsbehandling for duodenal sår pasienter med redusert dose etter helbredelse av akutte sår.

Medgel er en gastric beskyttende. Det fungerer ved å danne et beskyttende lag på sår for å tjene som en barriere mot syre, gallesalter og enzymer i magen.

MEDGEL (CARAFATE) INSTRUKSJONER


Bruk Medgel som anvist av legen din.

Ta Medgel gjennom munnen på tom mage minst 1 time før eller 2 timer etter å ha spist.
Ikke ta syrenøytraliserende i minst 30 minutter før eller etter å ha tatt Medgel.
Det kan ta 4 til 8 uker for fullstendig helbredelse av sår. Fortsett å ta Medgel for hele behandlingsforløpet, selv om du føler deg bedre.
Ikke ta Medgel samtidig som andre medisiner. Ta Medgel minst to timer etter andre legemidler. Hvis du ikke er sikker på om den beste tiden å ta Medgel, kontakt lege eller apotek.
Hvis du glemmer en dose av Medgel, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Medgel.

MEDGEL (CARAFATE) LAGRING


Lagres Medgel ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Medgel utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

MEDGEL (CARAFATE) MER INFO:


Aktiv ingrediens: sukralfat.

IKKE bruk Medgel hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Medgel.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Medgel. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nyreproblemer eller er på dialyse, eller har blokkering av tarmen eller svelgeproblemer.

Noen legemidler kan samhandle med Medgel. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Citratsalter eller medisiner som inneholder aluminium, spesielt hos pasienter med nyresykdom, fordi bivirkningene fra aluminiums oppbygging kan forekomme.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Medgel kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Medgel kan forårsake svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Ta Medgel med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Medgel har aluminium i den. Før du starter noen ny medisin, sjekk etiketten for å se om den har aluminium i det også. Hvis den gjør det, eller hvis du er usikker, sjekk med din lege eller apotek.
Medgel bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Medgel mens du er gravid. Det er ikke kjent om Medgel er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du tar Medgel, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, svimmelhet, følelse av en hvirvlende bevegelse.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge).

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Medgel