Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Medrol Uten Resept

Kjøpe MedrolKjøpe Medrol På nett uten resept

MEDROL INDIKASJONER


Medrol, et kortikosteroid medikament, blir brukt til å redusere inflammasjon og forbedre symptomer på en rekke lidelser, omfattende revmatoid artritt, akutt giktisk artritt, og alvorlige tilfeller av astma. Det fungerer ved å endre kroppens immunrespons til ulike forhold og redusere betennelser. Medrol kan gis til folk for å behandle primær eller sekundær binyrebarken insuffisiens (manglende evne til binyrene til å produsere nok hormon). Det er også gitt for å behandle følgende sykdommer:

Alvorlige allergiske tilstander (inkludert legemiddelinduserte allergiske tilstander)
Blodsykdommer (leukemi og ulike anemier)
Visse kreftformer (sammen med andre rusmidler)
Hudsykdommer (inkludert alvorlig psoriasis)
Bindevevssykdommer som systemisk lupus erythematosus
Fordøyelseskanalen sykdommer som ulcerøs kolitt
Høy serumnivåer av kalsium assosiert med cancer
Væskeretensjon grunn nefrotisk syndrom (en tilstand der skade på nyren som forårsaker tap av protein i urinen)
Ulike øyesykdommer
Lungesykdommer som tuberkulose
Forverring av multippel sklerose.

MEDROL INSTRUKSJONER


Bruk Medrol som anvist av legen din!

Ta Medrol gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Medrol er i en doseringspakke. Følg instruksjonene på pakken for å ta Medrol med mindre noe annet av legen din.
Hvis du glemmer en dose av Medrol, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Medrol.

MEDROL LAGRING


Butikk Medrol ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Medrol utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

MEDROL MER INFO:


Aktiv ingrediens: metylprednisolon.
IKKE bruk Medrol hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Medrol
du er i dag tar mifepriston
du har en systemisk soppinfeksjon
du er planlagt å ha en koppevaksinen.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Medrol. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt), hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, nyreproblemer, leverproblemer, diabetes, kramper, en aktiv skjoldbruskkjertel, binyrene problemer, eller andre psykiske eller humørproblemer
hvis du har eller nylig har hatt en soppinfeksjon, bakteriell, viral, eller annen type infeksjon, herpes infeksjon i øyet, vannkopper, meslinger, eller helvetesild
hvis du har hiv eller tuberkulose (TB), eller hvis du noen gang har hatt en positiv TB hudtest
hvis du har noen mageproblemer (f.eks sår), tarmproblemer (f.eks blokkering, perforasjon, infeksjon, uforklarlig diaré, divertikulitt, ulcerøs kolitt), nylig intestinal kirurgi, eller betennelse i spiserøret
hvis du har svake bein (f.eks, osteoporose) eller muskelproblemer (f.eks, myasthenia gravis)
hvis du har hatt noen nylige vaksinasjoner (f.eks kopper).

Noen legemidler kan samhandle med Medrol. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Barbiturater (f.eks fenobarbital), karbamazepin, hydantoins (f.eks, fenytoin), litium, eller rifampicin fordi de kan redusere Medrol effektivitet
Aprepitant, klaritromycin, ciklosporin, diltiazem, erytromycin, itrakonazol, ketokonazol, eller troleandomycin fordi bivirkninger, som for eksempel binyrene eller nervesystemet problemer, kan det oppstå
Aspirin, levende vaksiner, mifepriston eller ritodrin fordi deres handlinger og risikoen for deres bivirkninger kan økes med Medrol.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Medrol kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Medrol kan senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Hvis du ikke har hatt vannkopper, helvetesild, eller meslinger, unngå kontakt med alle som gjør.
Medrol kan forårsake alvorlige økninger i blodtrykket, salt og vann oppbevaring og økt kalium tap. Saltfattig diett og kaliumtilskudd kan være nødvendig.
Medrol kan føre til tap av kalsium og kan bidra til utvikling av osteoporose (benskjørhet). Ta tilstrekkelig kalsium og vitamin D-tilskudd.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Medrol før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Diabetes pasienter - Medrol kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Snakk med legen din før du får noen vaksine.
Laboratorietester, for eksempel adrenal funksjon tester eller blodtrykksmåling, kan utføres mens du bruker Medrol. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Kortikosteroider kan påvirke vekst hos barn og tenåringer i noen tilfeller. De kan trenge regelmessige vekstkontroller mens de bruker Medrol.
Medrol bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Medrol mens du er gravid. Det er ikke kjent om Medrol er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Medrol, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Hvis du plutselig slutter å ta Medrol, kan du oppleve abstinenssymptomer, inkludert ubalanserte hormoner (i både menn og kvinner).

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, flushing, følelse av hvirvlende bevegelse, hodepine, økt svetting.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig, svart eller tjæreaktig avføring, endringer i kroppsfett, endringer i menstruasjonen, bryst smerte, besvimelse, feber, frysninger, eller sår hals, økt sult, tørst, eller vannlating, mentale eller humørsvingninger, muskelsmerter, svakhet, eller vinn, kramper, alvorlig kvalme eller oppkast, langsom sårtilheling, magesmerter, plutselig, alvorlig svimmelhet eller hodepine, hevelse i føtter eller ben, sener, bein, eller leddsmerter, fortynning av huden, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig følelse i huden, unormal vektøkning, synsforstyrrelser eller andre øyeproblemer, oppkast som ser ut som kaffegrut .

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Medrol