Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Mepirzapine (Remeron) Uten Resept

Kjøpe MepirzapineKjøpe Mepirzapine På nett uten resept

MEPIRZAPINE (REMERON) INDIKASJONER


Mepirzapine brukes for behandling av depresjon. Mepirzapine er et tetrasykliske antidepressiva. Det er antatt å øke aktiviteten av visse kjemikalier i hjernen (noradrenalin, serotonin) som hjelpe heve humøret.

MEPIRZAPINE (REMERON) INSTRUKSJONER


Bruk Mepirzapine som anvist av legen din.

Ta Mepirzapine gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Mepirzapine om kvelden før sengetid med mindre legen din forteller deg noe annet.
Forbedring bør bli lagt merke til i løpet av 1 til 4 uker for å ta Mepirzapine.
Fortsett å ta Mepirzapine selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Mepirzapine, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Mepirzapine.

MEPIRZAPINE (REMERON) LAGRING


Oppbevares Mepirzapine ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Mepirzapine utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

MEPIRZAPINE (REMERON) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Mirtazapin.

IKKE bruk Mepirzapine hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Mepirzapine
du tar furazolidon
du tar eller har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine) i løpet av de siste 14 dagene.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Mepirzapine. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har lever-eller nyresykdom eller lavt antall hvite blodlegemer, eller har forsøkt eller tenkt på selvmord.

Noen legemidler kan samhandle med Mepirzapine. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Hydantoiner (f.eks, fenytoin) fordi de kan redusere Mepirzapine effektivitet
Fluvoksamin, furazolidon, eller MAO-hemmere (f.eks phenelzine) fordi bivirkninger, som kvalme, svimmelhet, eller anfall, kan det oppstå
Fluvoksamin fordi det kan øke risikoen for Mepirzapine er bivirkninger
Klonidin fordi det kan senke Mepirzapine effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Mepirzapine kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Mepirzapine kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Mepirzapine med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Barn, ungdom og unge voksne som tar Mepirzapine kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Se alle pasienter som tar Mepirzapine tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, og totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Mepirzapine. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Mepirzapine skal ikke brukes hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Mepirzapine mens du er gravid. Det er ikke kjent om Mepirzapine er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Mepirzapine, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Unormale drømmer, unormale tanker, forstoppelse, svimmelhet, tretthet, tørr munn, influensasymptomer, økt appetitt, svakhet; vektøkning.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), redusert evne til å bekjempe infeksjoner (feber, frysninger, sår hals), psykiske eller humørsvingninger; munnsår, tanker om å skade deg selv, skjelvinger, forverring av depresjon.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Mepirzapine