Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Mesopil (Cytotec) Uten Resept

Kjøpe MesopilKjøpe Mesopil På nett uten resept

MESOPIL (CYTOTEC) INDIKASJONER


Mesopil brukes for å redusere risikoen for magesår i visse pasienter som tar ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs). Mesopil er et prostaglandin. Det fungerer ved å redusere mengden av syre frigjøres i magesekken og beskytter mageslimhinnen, som bidrar til å redusere faren for magesår.

MESOPIL (CYTOTEC) INSTRUKSJONER


Bruk Mesopil som anvist av legen din!

Ta Mesopil gjennom munnen med mat.
Den siste dosen av dagen bør tas ved sengetid. Tar Mesopil etter måltider og ved sengetid kan redusere risikoen for diaré.
Ikke ta syrenøytraliserende som har magnesium i den innen en time før eller to timer etter at du tar Mesopil.
Hvis du glemmer en dose av Mesopil, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Mesopil.

MESOPIL (CYTOTEC) LAGRING


Butikk Mesopil på eller under 77 grader F (25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Mesopil utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

MESOPIL (CYTOTEC) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Misoprostol.


IKKE bruk Mesopil hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Mesopil, eller lignende legemidler (prostaglandiner)
du er gravid.

Kontakt legen din umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Mesopil. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du planlegger å bli gravid eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med hjertesykdom, inflammatorisk tarmsykdom (f.eks, irritabel tarm syndrom [IBS]), dehydrering, eller andre problemer som kan bli forverret dersom du blir dehydrert.

Noen legemidler kan samhandle med Mesopil. Imidlertid er ingen spesifikke interaksjoner med Mesopil kjent på dette tidspunkt.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Mesopil kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Mesopil med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Mesopil kan forårsake diaré, kvalme eller magesmerter eller kramper. Hvis dette skjer, som regel utvikler det i løpet av de første ukene etter oppstart av Mesopil. Hvis disse effektene utvikle og vare lenger enn en uke, ta kontakt med helsepersonell.
Mesopil bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Hvis du kan bli gravid, må du bruke en effektiv form for prevensjon mens du tar Mesopil. Hvis du har spørsmål om effektiv prevensjon, snakk med legen din.
Graviditet og amming: Bruk ikke Mesopil hvis du er gravid. Det har vist seg å forårsake skade på fosteret. Unngå å bli gravid mens du tar det. Unngå å bli gravid i minst en måned eller gjennom en menstruasjonssyklus etter at du slutter å ta det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Mesopil er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Mesopil.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, magesmerter.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), svart, tjæreaktig avføring, blod i urinen, endringer i hørsel eller døvhet, brystsmerter, feber, hodepine, svimmelhet, tåkesyn, uregelmessig hjerterytme, humør eller mentale forandringer (for eksempel angst, forvirring, depresjon), vedvarende eller alvorlig oppkast eller diaré, alvorlig utmattelse, besvimelse, uvanlige blødninger eller blåmerker, unormal tretthet eller svakhet, oppkast som ser ut som kaffegrut, hvesing eller kortpustethet.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Mesopil