Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Methotrexate Uten Resept

Kjøpe MethotrexateKjøpe Methotrexate På nett uten resept

METHOTREXATE INDIKASJONER


Metotreksat brukes for behandling av visse typer kreft, alvorlig psoriasis, eller reumatoid artritt hos visse pasienter. Det kan anvendes alene eller sammen med andre legemidler. Metotreksat er en antimetabolitt. De arbeider for å behandle kreft og psoriasis ved å blokkere et enzym som er nødvendig for cellevekst. Dette bidrar til å redusere veksten av kreftceller og unormale hudceller. Det reduserer symptomer på betennelse (f.eks, smerte, hevelse, stivhet) forårsaket av revmatoid artritt.

METHOTREXATE INSTRUKSJONER


Bruk Metotreksat som anvist av legen din!

Ta Metotreksat gjennom munnen med eller uten mat. Men, bør du ta det på samme måte hver gang i forhold til mat.
Det anbefales å drikke ekstra væske mens du tar Methotrexate. Sjekk med legen din for å få instruksjoner.
Pass på at du forstår nøyaktig hvor mye av Methotrexate å ta og hvor ofte du skal ta det. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål.
Det kan ta flere uker for dine symptomer for å forbedre. Ikke slutt å ta Methotrexate uten å sjekke med legen din.
Metotreksat fungerer best hvis hver dose er tatt på det planlagte tidspunktet.
Fortsett å ta Methotrexate selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Hvis du glemmer en dose av Methotrexate, kontakt legen din med en gang. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Methotrexate.

METHOTREXATE LAGRING


Lagres Methotrexate ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Metotreksat utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.
IKKE bruk Metotreksat hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Methotrexate
du behandler psoriasis eller revmatoid artritt, og du er gravid eller ammer
du behandler psoriasis eller revmatoid artritt og misbruker alkohol eller har leverproblemer, en immunsvikt syndrom (for eksempel AIDS), benmarg problemer, eller blod problemer (for eksempel anemi, lavt antall hvite blodlegemer, lavt antall blodplater)
du har moderate eller alvorlige nyreproblemer
du tar acitretin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Methotrexate. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med lungeproblemer, immunsystemproblemer, nervesystemet problemer (for eksempel kramper), leverproblemer (f.eks hepatitt), eller blodproblemer (f.eks anemi, lavt antall hvite blodlegemer, lavt antall blodplater)
hvis du har en aktiv infeksjon, kraftig oppkast eller diaré, eller dehydrering
hvis du har munnsår, overflødig væske i magen eller rundt lungene, mage eller tarm sår, tarmbetennelse (f.eks, ulcerøs kolitt), eller en blokkering av mage eller tarm
hvis du har en folsyremangel, er i svært dårlig helse, eller har en historie med alkoholmisbruk
hvis du får cellegift eller stråling.

Noen legemidler kan samhandle med Methotrexate. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Acitretin, azatioprin, etretinat, leflunomid, retinoider, eller sulfasalazin fordi risikoen for leverproblemer kan økes
Kloramfenikol, kortikosteroider (for eksempel prednison), ciklosporin dantrolen, hydantoiner (f.eks, fenytoin), ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen, celekoksib), penicillin antibiotika, fenylbutazon, pristinamycin, probenecid, kinolonantibiotika (f.eks ciprofloxacin), salisylater (for eksempel aspirin), sulfonamider (f.eks sulfametoksazol), tetracyklin, eller trimetoprim fordi de kan øke risikoen for Methotrexate er bivirkninger
Folsyre eller folinsyre fordi de kan redusere Metotreksat effektivitet
Digoksin fordi dens effektivitet kan bli redusert med Methotrexate
Antikoagulantia (f.eks warfarin), ciklosporin, eller teofyllin fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med metotreksat.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Metotreksat kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Metotreksat kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Metotreksat med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Sjekk med legen din før du drikker alkohol mens du tar Methotrexate.
Kvalme, oppkast og tap av matlyst er vanlig med Methotrexate. Rådfør deg med lege eller apotek etter måter å redusere disse effektene hvis de oppstår.
Hvis oppkast eller diaré inntreffer, må du passe på ikke å bli dehydrert. Kontakt legen din for instruksjoner.
Metotreksat kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Methotrexate. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Metotreksat kan redusere antall blodpropp dannende celler (blodplater) i blodet ditt. Unngå aktiviteter som kan føre til blåmerker eller skade. Fortell legen din hvis du har uvanlige blåmerker eller blødning. Fortell legen din hvis du har mørke, tjæreaktig, eller blodig avføring.
Metotreksat kan redusere muligheten for kroppen å bekjempe infeksjoner. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Ikke motta en levende vaksine (f.eks meslinger, kusma) mens du tar Methotrexate. Snakk med legen din før du får noen vaksine.
Menn som tar Metotreksat bør alltid bruke kondom når du har sex med en kvinne som kan bli gravid. Gjør dette så lenge du tar Methotrexate og for tre måneder etter at du slutter å ta det.
IKKE ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Laboratorietester, inkludert albumin nivåer, komplett blodverdier, og lever, lunge og nyrefunksjonen, kan utføres mens du bruker Methotrexate. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Metotreksat med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Metotreksat bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn to år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Metotreksat kan forårsake fødselsdefekter og fosterdød og nyfødt død hvis du tar det mens du er gravid. Ikke bli gravid mens du bruker den. Bruk en effektiv form for prevensjon mens du tar Methotrexate og i minst en eggløsningssyklusen etter at du slutter å ta det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Metotreksat er funnet i morsmelk. Gjør ikke amme mens du tar Methotrexate.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, hodepine, tap av appetitt, mild håravfall, kvalme, magesmerter eller opprørt, trøtthet, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), svart, tjæreaktig avføring, blod i urinen, kalv eller smerter eller hevelse, endring i mengden av urin, brystsmerter, koma, forvirring, hoste opp blod, mørk urin, diaré, vanskelig eller smertefull vannlating, tørr hoste, feber, frysninger, eller sår hals, menstruasjonsendringer, mentale eller humørsvingninger, munnsår, ett- sidig svakhet, rød, hoven, peeling, eller blemmer i huden, kramper, alvorlig eller vedvarende kvalme eller brekninger, kortpustethet, tale endringer, uvanlige blødninger eller blåmerker, uvanlig smerte og misfarging av huden, unormal tretthet eller svakhet, synsendringer eller synstap, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell. Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger.

Kjøpe Methotrexate