Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Minakne (Minocin) Uten Resept

Kjøpe MinakneKjøpe Minakne På nett uten resept

MINAKNE (MINOCIN) INDIKASJONER


Minakne brukes for behandling av visse infeksjoner. Det kan også brukes sammen med andre legemidler for å behandle alvorlig akne. Minakne er en tetracyklin antibiotika. Det fungerer ved å bremse veksten av visse bakterier og lar kroppens immunsystem til å drepe dem.

MINAKNE (MINOCIN) INSTRUKSJONER


Bruk Minakne som anvist av legen din.

Noen merker av Minakne kan tas sammen med mat. Andre bør tas på tom mage. Sjekk med legen eller apoteket om hvordan du kan ta din merkevare av Minakne.
Noen merker av Minakne må svelges hele. Sjekk med din lege eller apotek for å se om medisinen er et merke som må svelges hele.
Ta Minakne gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Minakne med et fullt glass vann (8 oz/240 ml). Ikke legg deg ned for 30 minutter etter å ha tatt Minakne.
Hvis du også ta vismut salter (f.eks vismut subsalicylate), kalsium salter (f.eks, kalsiumkarbonat), kolestipol, jernsalter (f.eks jern sulfate), magnesium, urin alkalinizers (f.eks daglige antacida), sukralfat, vitaminer / mineraler, quinapril, didanosin eller sink salter (f.eks, sink sulfate), ikke ta dem innen 2 til 3 timer før eller etter å ha tatt Minakne. Sjekk med legen din hvis du har spørsmål.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Minakne for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Minakne fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
Hvis du glemmer en dose av Minakne, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Minakne.

MINAKNE (MINOCIN) LAGRING


Lagres Minakne ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C), i en tett lukket, lys-resistent beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Minakne utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

MINAKNE (MINOCIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Minocycline hydroklorid.

IKKE bruk Minakne hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Minakne
du tar acitretin, qisotretinoin, methoxyflurane, eller en penicillin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Minakne. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nyreproblemer
hvis du har en autoimmun lidelse (f.eks, lupus).

Noen legemidler kan samhandle med Minakne. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Aluminium salter (f.eks, karbonat) eller cimetidin, fordi de kan redusere Minakne effektivitet
Acitretin, antikoagulantia (for eksempel warfarin), digoksin, ergotalkaloider (for eksempel ergotamin), insulin, isotretinoin, metotreksat, methoxyflurane eller teofylliner fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Minakne
Lev oral vaksine mot tyfoidfeber, orale antikonsepsjonsmidler (p-piller), eller penicillin fordi deres effektivitet kan bli redusert med Minakne.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Minakne kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Minakne kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Minakne med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Minakne kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Minakne. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Long-term eller gjentatt bruk av Minakne kan føre til en andre infeksjon. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Minakne fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Minakne før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Pass på å bruke Minakne for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kanskje ikke fungerer så godt mens du bruker Minakne. For å forhindre graviditet, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom).
Lab tester kan utføres mens du bruker Minakne. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Minakne med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Bruk Minakne med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 10 år som har diaré eller en infeksjon i magesekken eller tarmen.
Minakne bør ikke brukes til barn yngre enn 8 år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet. Bruke Minakne hos barn yngre enn 8 år gamle eller hos kvinner i siste halvdel av svangerskapet kan føre til en permanent endring i tannen farging av barnet.
Graviditet og amming: Minakne har vist seg å forårsake skade på fosteret. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Minakne mens du er gravid. Minakne er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Minakne.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, tretthet, svimmelhet, tap av matlyst, kvalme, magesyke, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig avføring, tåkesyn, svulmende myke flekker i spedbarn, feber, hodepine, økt press i hodet, betennelse i bukspyttkjertelen (økt puls, kvalme, mage ømhet, oppkast), leddsmerter, muskelsmerter eller svakhet, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, øresus, kramper, alvorlig diaré, alvorlig hudreaksjon til solen, magesmerter / kramper, problemer med å svelge, uvanlig tretthet eller svakhet, vaginal irritasjon eller utflod, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Minakne