Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Minipres (Minipress) Uten Resept

Kjøpe MinipresKjøpe Minipres På nett uten resept

MINIPRES (MINIPRESS) INDIKASJONER


Minipres brukes for behandling av høyt blodtrykk eller benign prostatahyperplasi (BPH). Minipres er en alpha-blocker. Det fungerer ved å forårsake blodårene og musklene rundt urinrøret (røret som fører ut av blæren) å slappe av. Dette bidrar til å senke blodtrykket og for å forbedre symptomer urin forbundet med utvidelse av prostata (BPH).

MINIPRES (MINIPRESS) INSTRUKSJONER


Bruk Minipres som anvist av legen din.

Ta Minipres gjennom munnen med eller uten mat.
Hvis du glemmer en dose av Minipres, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Minipres.

MINIPRES (MINIPRESS) LAGRING


Lagres Minipres ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, lys, og fuktighet. Hold Minipres utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

MINIPRES (MINIPRESS) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Prazosin hydroklorid.

IKKE bruk Minipres dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Minipres.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Minipres. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har brystsmerter, hjertesykdommer, narkolepsi, eller nyreproblemer
hvis du skal ha øye kirurgi.

Noen legemidler kan samhandle med Minipres. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) eller verapamil, fordi de kan øke risikoen for Minipres er bivirkninger
Betablokkere (f.eks, propranolol) eller fosfodiesterase hemmere (f.eks sildenafil) fordi deres handlinger og risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Minipres.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Minipres kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Minipres kan føre til svimmelhet, eller besvimelse etter første dose. Ta første dose ved sengetid. Hvis du får opp i løpet av natten, sitte opp og stå sakte. Fortsett å sitte opp og stå sakte mens du tar Minipres.
Minipres kan forårsake svimmelhet, døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Minipres med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Minipres kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Unngå å delta i eventuelle farlige oppgaver i minst 24 timer etter å ha tatt den første dosen, mangler flere doser, øke dosen, eller tar andre høyt blodtrykk medisiner.
Før du drikker alkohol, diskutere det med legen din.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Minipres før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Minipres kan påvirke visse laboratorieprøver, inkludert tester for feokromocytom (en binyre tumor). Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Minipres.
Bruk Minipres med ekstrem forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Minipres bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Minipres mens du er gravid. Minipres er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Minipres, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, tretthet, tørr munn, hyppig vannlating, hodepine, mangel på energi, svimmelhet, nesetetthet, kvalme, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), slørete syn, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, depresjon, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, hevelse av hender eller føtter.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Minipres