Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Minocycline Uten Resept

Kjøpe MinocyclineKjøpe Minocycline På nett uten resept

MINOCYCLINE INDIKASJONER


Minocyklin brukes for behandling av visse infeksjoner. Det kan også brukes sammen med andre legemidler for å behandle alvorlig akne. Minocycline er en tetracyklin antibiotika. Det fungerer ved å bremse veksten av visse bakterier og lar kroppens immunsystem til å drepe dem.

MINOCYCLINE INSTRUKSJONER


Bruk Minocycline som anvist av legen din.

Ta Minocycline gjennom munnen med eller uten mat.
Svelg Minocycline helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger.
Ta Minocycline med et fullt glass vann (8 oz/240 ml). Ikke legg deg ned for 30 minutter etter å ha tatt Minocycline.
Ikke ta antacida som inneholder aluminium, kalsium eller magnesium, vismut-holdige produkter, jern, urin alkalinizers (f.eks natrium bikarbonat), eller multivitaminer med mineraler eller sink salter (f.eks, sink sulfate) innen 2 til 3 timer før eller 2 timer etter at du tar Minocycline. Sjekk med din lege eller apotek dersom du har noen spørsmål.
For å rydde opp infeksjonen helt, tar Minocycline for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Minocycline fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
Hvis du glemmer en dose av Minocycline, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Minocycline.

MINOCYCLINE LAGRING


Oppbevares Minocycline ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C), i en tett lukket, lys-motstandsdyktig beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Minocycline utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Minocycline hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Minocycline eller til en annen tetracyklin (f.eks, doksycyklin)
du tar acitretin, isotretinoin, methoxyflurane, eller en penicillin
du nylig har mottatt eller vil motta en levende oral vaksine mot tyfoidfeber.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Minocycline. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nyre, lever, eller skjoldbrusk problemer
hvis du har en autoimmun lidelse (f.eks, lupus)
hvis du har diaré.

Noen legemidler kan samhandle med Minocycline. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Aluminium salter (f.eks aluminium karbonat) eller cimetidin, fordi de kan redusere Minocycline effektivitet
Acitretin, antikoagulantia (for eksempel warfarin), digoksin, ergotalkaloider (for eksempel ergotamin), isotretinoin, metotreksat, methoxyflurane eller teofylliner fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Minocycline
Lev oral vaksine mot tyfoidfeber, orale antikonsepsjonsmidler (p-piller), eller penicilliner (f.eks, amoxicillin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Minocycline.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Minocycline kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Minocycline kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Minocycline med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Minocycline fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Minocycline for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Long-term eller gjentatt bruk av minocycline kan føre til en andre infeksjon. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
IKKE ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Minocycline kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Minocycline. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kanskje ikke fungerer så godt mens du bruker Minocycline. For å forhindre graviditet, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom).
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Minocycline før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Minocycline kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Minocycline.
Lab tester kan utføres mens du bruker Minocycline. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Minocycline med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Bruk Minocycline med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 10 år som har diaré eller en infeksjon i magesekken eller tarmen.
Minocycline bør ikke brukes til barn yngre åtte år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet. Bruke Minocycline hos barn yngre enn 8 år gamle eller hos kvinner i siste halvdel av svangerskapet kan føre til en permanent endring i tannen farging av barnet.
Graviditet og amming: Minocycline har vist seg å forårsake skade på fosteret. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Minocycline mens du er gravid. Minocycline er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Minocycline.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, tretthet, svimmelhet, tap av matlyst, kvalme, magesyke, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig avføring, tåkesyn, svulmende myke flekker i spedbarn, frysninger, feber, eller vedvarende sår hals, mørk urin, økt trykk i hodet, leddsmerter, hevelse, eller stivhet, muskelsmerter eller svakhet, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, øresus, kramper, alvorlig diaré, alvorlig hudreaksjon til solen , magesmerter / kramper, problemer med å svelge, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig hodepine, unormal tretthet eller svakhet, vaginal irritasjon eller utflod, gulfarging av hud eller øyne.
Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Minocycline