Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Motilium Uten Resept

Kjøpe MotiliumKjøpe Motilium På nett uten resept

MOTILIUM INDIKASJONER


Motilium er indisert for:

- Forsinket tømming av funksjonell opprinnelse med gastroøsofageal refluks og / eller dyspepsi;

- Kontroll av kvalme og brekninger av sentral eller lokal opprinnelse;

- Som et antiemetisk hos pasienter som får cytostatisk og strålebehandling;

- Forenkler radiologisk undersøkelse av øvre mage-tarmkanalen.

MOTILIUM INSTRUKSJONER


Bruk Motilium som anvist av legen din.

Ta Motilium gjennom munnen før måltider.
Hvis du glemmer en dose av Motilium, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

DOSERING

Akutte tilstander (hovedsakelig kvalme, oppkast, hikke)

Voksne: To tabletter (20 mg) 3 til 4 ganger per dag, 15 til 30 minutter før måltider og, om nødvendig, før du trekker deg.
Barn 5 til 12 år: En tablett (10 mg) 3 til 4 ganger per dag, 15 til 30 minutter før måltider og, om nødvendig, før du trekker deg.

Kroniske tilstander (hovedsakelig dyspepsi)

Voksne: En tablett (10 mg) tatt tre ganger per dag, 15 til 30 minutter før måltider og, om nødvendig, før du trekker deg tilbake. Doseringen kan bli fordoblet.
Barn 5 til 12 år:? tablett (5 mg) 3 til 4 ganger per dag, 15 til 30 minutter før måltider og ved behov, før du trekker deg tilbake.

Denne formuleringen er ikke egnet for barn under fem år, men for denne gruppen av pasienter suspensjonen er tilgjengelig. Motilium tabletter er ikke egnet for barn som veier mindre enn 35kg.

Motilium bør brukes med forsiktighet hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller hos de med risiko for væskeretensjon. Hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (serum kreatinin mer enn 6 mg/100 ml, altså. Mer enn 0,6 mmol / L) er eliminasjonshalveringstiden for domperidone ble økt fra 7,4 til 20,8 timer. Doseringsfrekvensen bør reduseres til en eller to ganger daglig, avhengig av hvor alvorlig svekkelse, og dosen kan måtte bli redusert. Pasienter på langvarig behandling bør gjennomgås regelmessig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Motilium.

MOTILIUM LAGRING


Butikk Motilium mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Beskytt mot varme, lys, og fuktighet. Ikke oppbevar på badet. Hold Motilium utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

MOTILIUM MER INFO:


Aktiv ingrediens: Domperidone.

Motilium tabletter inneholder laktose og kan være uegnet for personer med laktoseintoleranse, glukose / galaktose malabsorpsjon eller en genetisk lidelse som fører til opphopning av galaktose i blodet (galaktosemi).

IKKE bruk Motilium hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Motilium
du er gravid, planlegger å bli gravid, eller blir gravid mens du tar Motilium
du ammer.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Motilium. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer.

Skal ikke brukes i

Kreft i hypofysen resulterer i overproduksjon av hormonet prolaktin (prolactinoma).
Forhold hvor stimulere bevegelse gjennom magen kan være skadelig, for eksempel hvis det er blødning, en unormal hullet (perforering), eller en blokkering i magen eller tarmen.
Redusert leverfunksjon.

Noen legemidler kan samhandle med Motilium. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler. Følgende legemidler kan motsette seg den stimulerende effekten av domperidone på tarmen og så kunne gjøre det mindre effektivt:

antimuskarine legemidler, som for eksempel antispasmodics (f.eks atropin, hyoscine, Propantheline), medisiner for urininkontinens (f.eks oksybutynin, flavoksat, tolterodin, propiverine, trospium), eller antimuskariner for Parkinsons (f.eks Procyclidine, trihexyphenidyl, orfenadrin)
sterke opioide smertestillende, for eksempel morfin, kodein.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Motilium kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Alltid informere legen din dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid, før du bruker noen form for medisin.

Er ikke klarlagt sikkerheten av dette legemidlet for bruk under graviditet. Det bør ikke brukes hos gravide kvinner med mindre de potensielle fordelene for moren oppveier eventuelle risikoer for fosteret. Det bør kun brukes dersom medisinen anses nødvendig av legen din.
Dette legemidlet går over i morsmelk i svært små mengder som ikke antas å være skadelig for en ammende spedbarn. Imidlertid er medisin anbefales ikke til bruk hos kvinner som ammer med mindre den potensielle fordelen for moren oppveier eventuell risiko til pleie spedbarn.

Legemidler og deres mulige bivirkninger kan påvirke individuelle mennesker på forskjellige måter. Følgende er noen av de bivirkninger som er kjent for å være assosiert med denne medisinen. Bare fordi en bivirkning er angitt her, betyr ikke at alle som skal bruke denne medisinen vil oppleve det, eller noen bivirkning.

Sjeldne (hos mellom 1 av 1000 og 1 av 10.000 personer)

?kt nivå av prolaktin (melkeproduserende hormon) i blodet (hyperprolaktinemi). Noen ganger kan dette føre til symptomer som unormal utvidelse av brystene hos menn (gynekomasti), unormal produksjon av brystmelk hos menn og kvinner, eller stopp av menstruasjon hos kvinner.
Nedsatt sexlyst hos menn.

Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 av 10.000 personer)

Magekramper.
Diaré.
Itchy nesle-type utslett (urticaria).
Unormale eller ukontrollerte bevegelser av hender, ben, ansikt, øyne, nakke eller tunge, for eksempel tremor, rykninger eller stivhet (ekstrapyramidale effekter). Oppsøke lege umiddelbart dersom du merker noen symptomer som dette.
Allergisk reaksjon.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Motilium