Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Mupiral (Bactroban) Uten Resept

Kjøpe MupiralKjøpe Mupiral På nett uten resept

MUPIRAL (BACTROBAN) INDIKASJONER


Mupiral Cream brukes for behandling av huden infections.Mupiral Cream er en antibakteriell. Det fungerer ved å stoppe produksjonen av essensielle proteiner som trengs av bakterier å overleve.

MUPIRAL (BACTROBAN) INSTRUKSJONER


Bruk Mupiral Cream som anvist av legen din.

Vask og fullstendig tørke det berørte området. Påfør en liten mengde av legemiddel til det området som skal behandles. Gni forsiktig medisin inn til det er jevnt fordelt.
Det berørte området kan dekkes med gasbind eller en bandasje.
For å rydde opp infeksjonen helt, bruker Mupiral Cream for hele behandlingsforløpet. Fortsett å bruke det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Vask hendene umiddelbart etter bruk Mupiral Cream.
Hvis du glemmer en dose av Mupiral Cream, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Mupiral Cream.

MUPIRAL (BACTROBAN) LAGRING


Oppbevar Mupiral Cream på eller under 77 grader F (25 grader C). Må ikke fryses. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Mupiral Cream utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

MUPIRAL (BACTROBAN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Mupirocin kalsium.

IKKE bruk Mupiral Cream hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Mupiral Cream.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Mupiral Cream. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du behandler et brannsår eller åpent sår
hvis du har nyreproblemer.

Noen legemidler kan samhandle med Mupiral Cream. Imidlertid er ingen spesifikke interaksjoner med Mupiral Cream kjent på dette tidspunkt.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Mupiral Cream er kun til utvortes bruk. Ikke få det i øyne, nese eller munn.
Bruk Mupiral Cream med forsiktighet på huden med åpne sår.
Hvis symptomene ikke blir bedre i løpet av 3 til 5 dager, eller hvis de blir verre, sjekk med legen din.
Pass på å bruke Mupiral Cream for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Mupiral Cream kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Mupiral Cream bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre tre måneder, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Mupiral Cream mens du er gravid. Det er ikke kjent om Mupiral Cream er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Mupiral Cream, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Burning, hodepine, kvalme, stikkende.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), alvorlig irritasjon, alvorlig kløe.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Mupiral