Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Mycobutol (Myambutol) Uten Resept

Kjøpe MycobutolKjøpe Mycobutol På nett uten resept

MYCOBUTOL (MYAMBUTOL) INDIKASJONER


Mycobutol brukes for behandling av tuberkulose (TB)-infeksjoner i lungene sammen med andre legemidler. Mycobutol er et antibakterielt middel. Det fungerer ved å stoppe veksten av TB-celler, som resulterer i celledød.

MYCOBUTOL (MYAMBUTOL) INSTRUKSJONER


Bruk Mycobutol som anvist av legen din.

Ta Mycobutol med eller uten mat på samme tid hver dag.
Ikke ta antacida som inneholder aluminium hydroxide i minst 4 timer etter inntak Mycobutol.
Hvis du glemmer en dose av Mycobutol, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Mycobutol.

MYCOBUTOL (MYAMBUTOL) LAGRING


Butikk Mycobutol ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C), i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Mycobutol utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

MYCOBUTOL (MYAMBUTOL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Ethambutol HCl.

IKKE bruk Mycobutol hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Mycobutol
du har betennelse i synsnerven (optikusnevritt), kan du ikke finne ut om du har synsforstyrrelser, eller du er ute av stand til å rapportere visjon endringer til din lege eller helsepersonell.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Mycobutol. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har urinsyregikt eller har en gikt angrep
hvis du har katarakt, tilbakevendende øyebetennelse, eller øye problemer forårsaket av diabetes (diabetisk retinopati)
hvis du har nyre-eller leverproblemer.

Noen legemidler kan samhandle med Mycobutol. Imidlertid er ingen spesifikke interaksjoner med Mycobutol kjent på dette tidspunkt.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Mycobutol kan forårsake svimmelhet. Ikke kjøre bil, bruke maskiner, eller gjøre noe annet som kan være farlig før du vet hvordan du reagerer på Mycobutol. Bruke Mycobutol alene, med visse andre legemidler, eller sammen med alkohol kan redusere din evne til å kjøre bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver.
Det er viktig å bruke Mycobutol for hele behandlingsforløpet. Unnlatelse av å gjøre det kan redusere effekten av Mycobutol og øke risikoen for at bakteriene ikke lenger vil være følsomme for Mycobutol og vil ikke være i stand til å bli behandlet av denne eller visse andre antibiotika i fremtiden.
Mycobutol er effektivt bare mot visse typer bakterier. Det er ikke effektive for behandling av virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Langvarig eller gjentatt bruk av Mycobutol kan forårsake andre infeksjoner. Legen din kan ønske å endre din medisin for å behandle andre infeksjoner. Kontakt legen din hvis tegn på en andre infeksjon.
Laboratorietester, inkludert lever og nyre funksjonstester, totalt antall blodceller, og synstester, kan utføres for å overvåke utviklingen eller for å sjekke for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Mycobutol bør ikke brukes til barn yngre 13 år. Sikkerhet og effekt hos denne aldersgruppen har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, diskutere med legen din om fordeler og risiko ved bruk Mycobutol under svangerskapet. Mycobutol utskilles i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Mycobutol, sjekk med din lege eller apotek for å diskutere risikoen for barnet ditt.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Appetite tap, forvirring, svimmelhet, generell kropps ubehag, hodepine, kvalme, magesyke eller smerter, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter eller tetthet, forvirring, mørk urin, lett blåmerker eller blødning, feber, frysninger, eller sår hals, hallusinasjoner, leddsmerter, hevelse, eller alvorlig ømhet, smerter i korsryggen, nummenhet eller prikking i hender, ben eller føtter, alvorlige magesmerter, hovne kjertler i nakken eller armhulen, synstap eller andre synsforstyrrelser; gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Mycobutol