Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Naprolag (Naprosyn) Uten Resept

Kjøpe NaprolagKjøpe Naprolag På nett uten resept

NAPROLAG (NAPROSYN) INDIKASJONER


Naprolag, et ikke-steroid antiinflammatorisk middel, blir brukt til å lindre betennelser, hevelse, stivhet og leddsmerter forbundet med revmatoid artritt, artrose (den vanligste formen for leddgikt), juvenil artritt, ankyloserende spondylitt (spinal artritt), senebetennelse, bursitt, og akutt gikt, det er også brukt til å lindre menstruasjonssmerter og andre typer mild til moderat smerte. Naprolag er et NSAID. De behandler ikke sykdommen som forårsaker disse symptomene.

NAPROLAG (NAPROSYN) INSTRUKSJONER


Bruk Naprolag som anvist av legen din.

Ta Naprolag gjennom munnen. Det kan tas med mat hvis det inn magen. Tar det med mat kan ikke redusere risikoen for mage tarm problemer (for eksempel blødning, sår). Snakk med din lege eller apotek dersom du har vedvarende magesyke.
Ta Naprolag med et fullt glass vann (8 oz/240 ml) som anvist av legen din.
Hvis du tar syrenøytraliserende, kolestyramin, eller sukralfat, kontakt lege eller apotek hvordan å ta dem med Naprolag.
Hvis du glemmer en dose av Naprolag og du tar den regelmessig, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen. Gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Naprolag.

NAPROLAG (NAPROSYN) LAGRING


Oppbevares Naprolag ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Naprolag utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

NAPROLAG (NAPROSYN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Naproxen.
IKKE bruk Naprolag hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Naprolag
du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, problemer med å puste, vekster i nesen, svimmelhet) til aspirin eller et ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID) (f.eks ibuprofen, celecoxib)
du nylig har hatt eller skal ha bypass hjertekirurgi
du er i de siste tre månedene av svangerskapet

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Naprolag. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med nyre-eller leversykdom, diabetes, eller mage eller tarmproblemer (f.eks, blødning, perforasjon, sår)
hvis du har en historie med hevelse eller væske buildup, astma, vekster i nesen (nesepolypper) eller betennelse i munnen
hvis du har høyt blodtrykk, blodsykdommer, blødning eller clotting problemer, hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt), eller blodkar sykdom, eller hvis du er i fare for noen av disse sykdommene
hvis du har dårlig helse, dehydrering eller lavt væskevolum, eller lavt blod natrium nivåer, er du på et lavt salt (natrium) diett, du drikker alkohol, eller du har en historie med alkoholmisbruk.

Noen legemidler kan samhandle med Naprolag. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin), acetylsalisylsyre, kortikosteroider (f.eks, prednison), heparin, eller selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin) fordi risikoen for mage blødning kan økes
Probenecid, fordi det kan øke risikoen for Naprolag er bivirkninger
Ciklosporin, hydantoins (f.eks, fenytoin), litium, metotreksat, kinoloner (f.eks, ciprofloxacin), sulfonamider (f.eks sulfametoksazol), eller sulfonylurea (f.eks, glipizid) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Naprolag
Angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks, enalapril), betablokkere (f.eks, propranolol), eller diuretika (for eksempel furosemid, hydroklortiazid) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Naprolag.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Naprolag kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Naprolag kan forårsake svimmelhet eller døsighet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Naprolag med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Alvorlige magesår eller blødninger kan oppstå ved bruk av Naprolag. Inntak av den i høye doser eller i for lang tid, øker røyking, eller drikke alkohol risikoen for disse bivirkninger. Tar Naprolag med mat vil ikke redusere risikoen for disse effektene. Ta kontakt med din lege eller legevakten med en gang hvis du utvikler alvorlig mage-eller ryggsmerter, svart, tjæreaktig avføring, oppkast som ser ut som blod eller kaffegrut, eller uvanlig vektøkning eller hevelse.
Ikke ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Naprolag har naproxen i det. Før du starter noen ny medisin, sjekk etiketten for å se om det har naproksen eller andre NSAID (for eksempel ibuprofen) i det også. Hvis den gjør det, eller hvis du er usikker, sjekk med din lege eller apotek.
Ikke ta aspirin mens du bruker Naprolag mindre legen din sier at du skal.
Ikke veksle mellom ulike former for Naprolag (f.eks tabletter, suspensjon) med mindre legen din sier at du skal. De kan ikke gi den samme mengden medisin for kroppen din.
Naprolag kan påvirke visse laboratorietester. Vær sikker på at legen din og lab personell vite at du tar Naprolag.
Laboratorietester, inkludert nyrefunksjonen, totalt antall blodceller, og blodtrykket, kan utføres mens du bruker Naprolag. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Naprolag med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt mage blødninger og nyreproblemer.
Naprolag bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn to år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Naprolag kan skade fosteret. Ikke bruk det i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Naprolag mens du er gravid. Naprolag skal ikke benyttes under arbeid. Naprolag er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Naprolag.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, tretthet, gass, hodepine, halsbrann, kvalme, urolig mage, tett nese.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, problemer med å puste, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig eller svart, tjæreaktig avføring, endring i mengden av urin som produseres, brystsmerter, forvirring , mørk urin, depresjon, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, mentale eller humørsvingninger, nummenhet i en arm eller et ben, ensidig svakhet, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, ringing i ørene, anfall, kraftig hodepine eller svimmelhet, alvorlig eller vedvarende magesmerter eller kvalme, kraftig oppkast, kortpustethet, plutselig eller uforklarlig vektøkning, hevelse i hender, bein eller føtter, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig felles eller muskel smerte, uvanlig tretthet eller svakhet, syn eller tale endringer, oppkast som ser ut som kaffegrut, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Naprolag