Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Navidoxine (Antivert) Uten Resept

Kjøpe Navidoxine



Kjøpe Navidoxine På nett uten resept

NAVIDOXINE (ANTIVERT) INDIKASJONER


Navidoxine anvendes for forebygging og behandling av kvalme, oppkast og svimmelhet forbundet med bilsyke. Det er også brukt for vertigo (eller svimmelhet) forårsaket av visse indre øre problemer. Navidoxine er en antikolinerge. Det fungerer ved å blokkere en kjemisk budbringer i hjernen, noe som bidrar til å redusere eller forebygge oppkast.

NAVIDOXINE (ANTIVERT) INSTRUKSJONER


NAVIDOXINE (ANTIVERT) INDIKASJONER


Navidoxine anvendes for forebygging og behandling av kvalme, oppkast og svimmelhet forbundet med bilsyke. Det er også brukt for vertigo (eller svimmelhet) forårsaket av visse indre øre problemer. Navidoxine er en antikolinerge. Det fungerer ved å blokkere en kjemisk budbringer i hjernen, noe som bidrar til å redusere eller forebygge oppkast.

NAVIDOXINE (ANTIVERT) INSTRUKSJONER


Bruk Navidoxine som anvist av legen din.

Ta Navidoxine gjennom munnen med eller uten mat.
For forebygging av reisesyke, ta Navidoxine minst en time før aktivitet eller reise.
Bruk Navidoxine nøyaktig som anvist på pakken, med mindre instruert ulikt av legen din. Hvis du tar Navidoxine uten resept, følge alle advarsler og forsiktighetsregler på etiketten.
Hvis du glemmer en dose av Navidoxine og bruker den regelmessig, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Navidoxine.

NAVIDOXINE (ANTIVERT) LAGRING


Oppbevares Navidoxine ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Navidoxine utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

NAVIDOXINE (ANTIVERT) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Meclizine.

IKKE bruk Navidoxine hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Navidoxine
du tar natriumoksybat (GHB).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Navidoxine. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
du har astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (COPD), kronisk bronkitt og lungeemfysem; blokkering av magen, tarmene, eller urinveiene, forstørrelse av prostata, eller glaukom.

Noen legemidler kan samhandle med Navidoxine. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Natriumoksybat (GHB) fordi en økning i søvnlengde og en nedgang i evnen til å puste er sannsynlig å skje.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Navidoxine kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Navidoxine kan forårsake døsighet eller tåkesyn. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Navidoxine med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Navidoxine, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Navidoxine bør ikke brukes til barn som er yngre enn 12 år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Navidoxine mens du er gravid. Det er ikke kjent om Navidoxine er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Navidoxine, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Døsighet, tørr munn.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge).

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Navidoxine