Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Olanzapina (Zyprexa) Uten Resept

Kjøpe OlanzapinaKjøpe Olanzapina På nett uten resept

OLANZAPINA (ZYPREXA) INDIKASJONER


Olanzapina brukes for behandling av schizofreni eller bipolar lidelse. Det er også brukt sammen med et annet legemiddel (fluoksetin) til å behandle visse typer depresjon. Olanzapina er et atypisk antipsykotisk.

OLANZAPINA (ZYPREXA) INSTRUKSJONER


Bruk Olanzapina som anvist av legen din.

Ta Olanzapina gjennom munnen med eller uten mat.
Det anbefales å drikke ekstra væske mens du tar Olanzapina. Sjekk med legen din for å få instruksjoner.
Fortsett å ta Olanzapina selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Olanzapina, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Olanzapina.

OLANZAPINA (ZYPREXA) LAGRING


Oppbevares Olanzapina ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Hold Olanzapina utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

OLANZAPINA (ZYPREXA) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Olanzapine.

IKKE bruk Olanzapina dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Olanzapina.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Olanzapina. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med anfall, hjerteproblemer (f.eks hjertesvikt, rask, treg eller uregelmessig hjerterytme), unormal elektrokardiogram (EKG), hjerteinfarkt, hjerneslag eller drypp, blodårer problemer, høyt kolesterolnivå, høyt eller lavt blodtrykk, eller lavt antall hvite blodceller
hvis du har en historie med leverproblemer, mage-eller tarmproblemer (f.eks, redusert muskelbevegelser), forstørret prostata, trangvinklet glaukom, neuroleptisk malignt syndrom (NMS), aspirasjonspneumoni, eller selvmordstanker eller forsøk
hvis du har Alzheimers sykdom, tarm blokkering, demens, eller problemer med å svelge
hvis du har diabetes eller er veldig overvektig, eller hvis et familiemedlem har hatt diabetes
hvis du har hatt høye blodprolaktinnivå eller en historie med visse typer kreft (for eksempel bryst, bukspyttkjertelen, hypofysen), eller hvis du er i faresonen for brystkreft
hvis du er dehydrert, drikker alkohol, røyk, eller du vil bli utsatt for høye temperaturer.

Noen legemidler kan samhandle med Olanzapina. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin), diazepam, eller medisin mot høyt blodtrykk fordi risikoen for lavt blodtrykk og besvimelse kan økes
Antikolinergika (f.eks skopolamin), benzodiazepiner (f.eks, lorazepam), eller fluvoksamin fordi de kan øke risikoen for Olanzapina er bivirkninger
Karbamazepin, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), omeprazol, eller Rifampicin fordi de kan redusere Olanzapina effektivitet
Dopamin reseptorantagonister (f.eks pramipexol) eller levodopa fordi deres effektivitet kan bli redusert med Olanzapina.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Olanzapina kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Olanzapina kan føre til svimmelhet, tretthet, eller nedsatt syn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Olanzapina med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol mens du tar Olanzapina.
Snakk med legen din før du bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du tar Olanzapina, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Olanzapina kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ikke plutselig slutte å ta Olanzapina uten å sjekke med legen din.
Ikke bli overopphetet i varmt vær eller mens du er å være aktiv, kan heteslag forekomme.
Olanzapina kan øke blodsukkeret. Høyt blodsukker kan gjøre at du føler deg forvirret, døsig, eller tørst. Det kan også gjøre deg flush, puster fortere, eller har en frukt-aktig ånde. Hvis disse symptomene oppstår, forteller legen din med en gang.
Olanzapina kan senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
NMS er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Olanzapina. Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Noen pasienter som tar Olanzapina kan utvikle muskelbevegelser som de ikke kan kontrollere. Dette er mer sannsynlig til å skje hos eldre pasienter, spesielt kvinner. Muligheten for at dette skal skje, eller at det vil bli permanent er større hos de som tar Olanzapina i høyere doser og over lengre tid. Muskelproblemer kan også oppstå etter kort tids behandling med lave doser. Fortell legen din med en gang hvis du har muskelproblemer med armene, bena, eller tungen, ansikt, munn eller kjeve (f.eks, tungen stikker ut, puffing av kinnene, munnen rynkes, tyggebevegelser) mens du tar Olanzapina.
Laboratorietester, inkludert fastende blodsukker, kolesterol, totalt antall blodceller, og leverfunksjon, kan utføres mens du tar Olanzapina. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Olanzapina med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt ukontrollerte muskelbevegelser.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Olanzapina i barn, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt søvnighet, økt kolesterol og lipid nivåer, økte nivåer av prolaktin (et hormon), og vektøkning. Barn kan trenge regelmessige vektkontroller mens de tar Olanzapina.
Olanzapina bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 13 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Olanzapina mens du er gravid. Olanzapina er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Olanzapina.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Tilbake eller leddsmerter, forstoppelse, hoste, svimmelhet, tretthet, tørr munn, økt appetitt, fordøyelsesproblemer, svimmelhet, nummenhet eller prikking i huden, rastløshet, sår hals, svakhet; vektøkning.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), unormale tanker, brystsmerter, forvirring, redusert vannlating, besvimelse, rask, treg eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, økt spyttproduksjon eller sikling, økt svetting, hukommelsestap, menstruasjonsendringer, muskelsmerter, svakhet eller stivhet, nye eller forverrede mentale eller humørsvingninger (f.eks, depresjon, hallusinasjoner ), kramper, alvorlig eller langvarig svimmelhet eller hodepine, kortpustethet, suicidale tanker eller handlinger, hevelse i hender, bein eller føtter; symptomer på høyt blodsukker (f.eks, økt tørst, sult, vannlating, uvanlig svakhet), og symptomene av høye prolaktinnivå (f.eks forstørret bryststørrelse, nedsatt seksuell evne, savnet menstruasjon, væske fra brystvortene), tremor, konsentrasjonsproblemer, snakke eller svelge, problemer med å sitte stille, problemer med å gå eller stå, ukontrollerte muskelbevegelser (f.eks, arm eller benbevegelser, krampetrekninger eller vridning, rykninger i ansikt eller tunge), uvanlige blåmerker, synsforstyrrelser, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Olanzapina