Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Orlipastat (Orlistat) Uten Resept

Kjøpe OrlipastatKjøpe Orlipastat På nett uten resept

ORLIPASTAT (ORLISTAT) INDIKASJONER


Orlipastat brukes for å administrere fedme hos overvektige voksne. Det kan også bli brukt for å redusere risikoen for vektøkning etter foregående vekttap. Den brukes sammen med et redusert kalori, lav-fett diett. Orlipastat er en gastrointestinal lipase-hemmer. Det fungerer ved å blokkere fordøyelsen av fett fra kostholdet.

ORLIPASTAT (ORLISTAT) INSTRUKSJONER


Bruk Orlipastat som anvist av legen din.

Ta Orlipastat gjennom munnen med hvert måltid. Ikke ta mer enn 3 kapsler daglig.
Dersom et måltid er savnet eller inneholder noe fett, ikke ta en dose av Orlipastat.
Orlipastat kan redusere absorpsjonen av vitaminer. Ta en multivitamin én gang daglig ved sengetid.
Hvis du også ta en skjoldbruskkjertel hormon (f.eks levotyroksin), ikke ta det i løpet av fire timer før eller etter å ha tatt Orlipastat. Sjekk med legen din hvis du har spørsmål.
Hvis du også tar ciklosporin, ikke ta den innen 2 timer før eller etter å ha tatt Orlipastat. Sjekk med legen din før du tar Orlipastat med ciklosporin.
Hvis du glemmer en dose av Orlipastat, ta den så snart du husker. Fortsett å ta det som anvist av legen din.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker orlistat.

ORLIPASTAT (ORLISTAT) LAGRING


Oppbevares Orlipastat ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Orlipastat utilgjengelig for barn.

IKKE bruk Orlipastat hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Orlipastat
du er ikke overvektig
du har galleblæren problemer, galle flyte problemer (f.eks kolestase), eller problemer med opptak av mat (malabsorpsjon).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Orlipastat. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en spiseforstyrrelse (for eksempel, anoreksi, bulimi)
hvis du har en historie med galleblæren, lever, bukspyttkjertel, eller skjoldbrusk problemer, diabetes, eller nyrestein
hvis du tar medisin for diabetes eller skjoldbrusk problemer, eller hvis du tar andre medisiner for vekttap
hvis du har fått en organtransplantasjon eller hvis du tar ciklosporin.

Noen legemidler kan samhandle med Orlipastat. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin) på grunn av risikoen for blødninger kan økes med Orlipastat
Amiodaron, ciklosporin, eller skjoldbrusk hormoner (f.eks, levotyroksin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Orlipastat.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Orlipastat kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

IKKE ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din. Tar mer enn anbefalt dose kan ikke hjelpe deg å miste mer vekt. Det kan øke risikoen for bivirkninger.
Riktig kosthold og mosjon er viktig for å gå ned i vekt og holde den av. Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
Orlipastat kan forårsake endringer i tarmen eller avføring (f.eks, gass med fet fange, løs avføring, oftere avføring). Å spise en lav-fett diett kan hjelpe redusere disse bivirkningene.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Orlipastat før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Diabetes pasienter - Orlipastat kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Sjelden har noen pasienter som tar Orlipastat utviklet alvorlige leverproblemer. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever gulfarging av hud eller øyne, mørk urin, lys avføring, uvanlig svakhet, tap av matlyst, eller alvorlig eller vedvarende kvalme.
Orlipastat bør ikke brukes til barn yngre 18 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke ta Orlipastat hvis du er gravid. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Det er ikke kjent om Orlipastat er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Orlipastat.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, hyppige eller løs avføring, gass med utslipp; oljeaktig lekkasje, problemer med å kontrollere avføring.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper, hals eller tunge), blodig urin, ny eller uvanlig ryggsmerter, alvorlig eller vedvarende magesmerter (med eller uten kvalme og oppkast), symptomer på leverskade (for eksempel gulfarging av øyne eller hud, mørk urin, lys avføring, tap av appetitt, alvorlig eller vedvarende kvalme).

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Orlipastat