Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Orlistato (Xenical) Uten Resept

Kjøpe OrlistatoKjøpe Orlistato På nett uten resept

ORLISTATO (XENICAL) INDIKASJONER


Orlistato brukes for å administrere fedme hos voksne og ungdom under 12 år og eldre. Det er også brukt for å redusere risikoen for vektøkning etter foregående vekttap. Orlistato er en gastrointestinal lipase-hemmer. Det fungerer ved å hemme fordøyelsen av fett fra dietten og bør brukes med en redusert-kaloriinntak.

ORLISTATO (XENICAL) INSTRUKSJONER


Bruk Orlistato som anvist av legen din.

Ta Orlistato gjennom munnen med eller opptil en time etter hvert hovedmåltid som inneholder fett (opp til 3 per dag).
Dersom et måltid er savnet eller inneholder noe fett, ikke ta en dose Orlistato.
Du kan ta Orlistato i forbindelse med et mildt redusert kaloriinntak opp til tre ganger om dagen. Hver gang du tar Orlistato, bør måltidet inneholde mer enn ca 30% av kaloriene fra fett.
Du bør ta et multivitamintilskudd som inneholder vitamin A, D, E og K for å sikre god ernæring. Tillegget bør tas minst 2 timer før eller etter at du tar Orlistato, for eksempel ved sengetid.
Hvis du også ta en skjoldbruskkjertel hormon (f.eks levotyroksin), ikke ta det i løpet av fire timer før eller etter Orlistato. Sjekk med legen din hvis du har spørsmål.
Hvis du også tar ciklosporin, ikke ta den innen 2 timer før eller etter Orlistato. Sjekk med legen din hvis du har spørsmål.
Hvis du glemmer en dose av Orlistato, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

DOSERING

Anbefalt dose er én 120 mg kapsel gjennom munnen med flytende ved hvert hovedmåltid som inneholder fett. Doser over 120 mg tre ganger om dagen har ikke vist seg å gi en ekstra vekttap fordel.

Du bør prøve å følge en sunn spising plan som den er utviklet av American Heart Association. Etter denne spising plan vil hjelpe deg å miste vekt samtidig redusere noen av de mulige gastrointestinale effekter du kan oppleve mens du tar Orlistato.

Hvis ditt daglige kalorinivå er:


De anbefalte daglige gram fett (i en 30% fett diett) er:

1500


50

1600


53

1800


60

2000


67Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Orlistato.

Advarsler / forsiktighetsregler

Ikke bruk Orlistato hvis:

· Du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Orlistato;
· Du ikke er overvektig;
· Du har problemer med å absorbere mat eller galle flyte problemer (f.eks kolestase);
· Du har fått en organtransplantasjon;
· Du tar ciklosporin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Viktig:

· Ikke ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din. Tar mer enn anbefalt dose kan ikke hjelpe deg å miste mer vekt. Det kan øke risikoen for bivirkninger.
· Riktig kosthold og mosjon er viktig for å gå ned i vekt og holde den av. Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
· Orlistato kan forårsake endringer i tarmen eller avføring (f.eks, gass med fet fange, løs avføring, oftere avføring). Å spise en lav-fett diett kan hjelpe redusere disse bivirkningene.
· Informer legen eller tannlegen at du tar Orlistato før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
· Diabetes pasienter - Orlistato kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
· Orlistato bør ikke brukes til barn yngre enn 18 år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
· Graviditet og amming: Ikke ta Orlistato hvis du er gravid. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Det er ikke kjent om Orlistato er funnet i morsmelk. Gjør ikke amme mens du tar Orlistato.

Mulige bivirkninger

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

· Diaré, gass med utslipp; hyppig eller løs avføring, oljeaktig lekkasje, problemer med å kontrollere avføring.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

· Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), alvorlig eller vedvarende magesmerter.

Mer informasjon

Orlistato er å bare brukes av pasienten som det er foreskrevet. Ikke del det med andre mennesker.

Hvis symptomene ikke bedrer seg eller hvis de blir verre, sjekk med legen din.

ORLISTATO (XENICAL) LAGRING


Oppbevares Orlistato ved romtemperatur beetwen 68 og 77 grader F (20-25 grader C) i et stramt, lys-motstandsdyktig beholder, borte fra varme, fuktighet og lys. Hold Orlistato utilgjengelig for barn.

ORLISTATO (XENICAL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Orlistat.

Andre ingredienser: mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglykolat glycolate, sodium lauryl sulfate, povidon, og talkum.

IKKE bruk Orlistato hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Orlistato
du stadig har problemer med å absorbere mat (kronisk malabsorpsjon)
du har galleblæren problemer
du har kolestase (et problem av galle flyt fra leveren til tarmen).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Orlistato. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en aktiv skjoldbruskkjertel.

Noen legemidler kan samhandle med Orlistato. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin) fordi bivirkninger, inkludert risikoen for blødninger, kan økes med Orlistato
Amiodaron, ciklosporin, eller skjoldbrusk hormoner (f.eks, levotyroksin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Orlistato.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Orlistato kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

IKKE ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din. Overskride anbefalt dose vil ikke gjøre at du mister mer vekt og kan øke bivirkningene.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Orlistato før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Følg diett programmet du fikk av helsepersonell. Ditt daglige inntak av fett bør deles likt over tre måltider.
Å spise et måltid med mye fett mens du tar Orlistato øker risikoen for bivirkninger som involverer magen og tarmene.
Diabetes pasienter - Orlistato kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Noen pasienter som tar Orlistato har utviklet alvorlige leverproblemer. Det er ikke kjent om leverproblemer kan være forårsaket av Orlistato. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever gulfarging av hud eller øyne, mørk urin, lys avføring, uvanlig svakhet, eller alvorlig eller vedvarende kvalme.
Orlistato skal ikke brukes hos barn yngre enn 12 år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Orlistato mens du er gravid. Det er ikke kjent om Orlistato er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Orlistato.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, hyppige eller løs avføring, gass med utslipp; oljeaktig lekkasje, problemer med å kontrollere avføring.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper, hals eller tunge), blodig urin, ny eller uvanlig ryggsmerter, alvorlig eller vedvarende magesmerter (med eller uten kvalme og oppkast), symptomer på leverskade (for eksempel gulfarging av øyne eller hud, mørk urin, lys avføring, tap av appetitt, alvorlig eller vedvarende kvalme).

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Orlistato