Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Oxicodal (Trileptal) Uten Resept

Kjøpe OxicodalKjøpe Oxicodal På nett uten resept

OXICODAL (TRILEPTAL) INDIKASJONER


Oxicodal brukes for behandling av visse typer av anfall hos pasienter med epilepsi. Det kan anvendes alene eller i kombinasjon med andre legemidler. Oxicodal er en krampe. Det fungerer ved å bremse unormale nerveimpulser i hjernen.

OXICODAL (TRILEPTAL) INSTRUKSJONER


Bruk Oxicodal som anvist av legen din.

Ta Oxicodal gjennom munnen med eller uten mat.
Det er viktig å ta alle doser på tide å holde nivået av medisin i blodet konstant. Ta doser med jevnt fordelt intervaller. Ikke hopp over doser.
Tar Oxicodal til samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Oxicodal selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser. Oxicodal fungerer best når det er et konstant nivå av det i kroppen din.
Hvis trileptal stoppes, må dette utføres gradvis. Risikoen for anfall kan øke hvis Oxicodal er plutselig stoppet.
Hvis du glemmer en dose av Oxicodal, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Oxicodal.

OXICODAL (TRILEPTAL) LAGRING


Oppbevares Oxicodal på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Oxicodal utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

OXICODAL (TRILEPTAL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Okskarbazepin.

IKKE bruk Oxicodal hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Oxicodal.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Oxicodal. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du er allergisk mot karbamazepin
hvis du har nyre-eller leverproblemer eller lavt blod natrium nivåer
hvis du har en historie med psykiske eller humørproblemer eller selvmordstanker eller handlinger.

Noen legemidler kan samhandle med Oxicodal. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Karbamazepin, hydantoiner (f.eks, fenytoin), eller fenobarbital fordi risikoen for bivirkninger av begge legemidler kan økes eller reduseres
Isotretinoin fordi det kan senke Oxicodal effektivitet
Ciklosporin, felodipin, hormonelle prevensjonsmidler (p-piller), eller tramadol fordi deres effektivitet kan bli redusert med Oxicodal
Trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) fordi de kan redusere effekten av Oxicodal og bivirkningene av begge legemidlene kan økes.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Oxicodal kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Oxicodal kan forårsake svimmelhet, tretthet, synsforstyrrelser, eller problemer med koordinering. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Oxicodal med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Oxicodal, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Hvis du har en historie med anfall, kan du plutselig mister bevisstheten mens du tar Oxicodal. Unngå aktiviteter der tap av bevissthet kan være farlig for deg eller andre (for eksempel bilkjøring, svømming, klatring, bruk av tunge maskiner).
Bære identifikasjon (f.eks Medic) hvis Oxicodal brukes for krampeanfall. Bære et ID-kort til alle tider som sier at du tar Oxicodal.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kanskje ikke fungerer så godt mens du bruker Oxicodal. For å forhindre graviditet, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom).
Oxicodal kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Oxicodal. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Ikke plutselig slutte å ta Oxicodal. Oxicodal må gradvis reduseres når avviklet. Snakk med legen din om den riktige måten å stoppe Oxicodal.
Informer legen din dersom anfallskontroll forverres.
Laboratorietester, inkludert natrium i blodet, kan utføres mens du bruker Oxicodal. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Oxicodal bør ikke brukes til barn yngre to år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Oxicodal kan forårsake skade på fosteret. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Oxicodal mens du er gravid. Oxicodal er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du bruker Oxicodal.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Akne, forstoppelse, svimmelhet, tretthet, tørr munn, hodepine, dårlig fordøyelse, kvalme, magesmerter, tretthet, skjelving, søvnvansker, unormal gange, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, unormal heshet), blod i avføringen, brystsmerter, mørk urin, redusert vannlating, talevansker; Double Vision, endringer i synet, eller ufrivillig øyebevegelser, matt følelse av berøring, feber, frysninger, eller sår hals, leddsmerter, tap av koordinasjon, lave natrium nivåer (kvalme, generell kropps ubehag, hodepine, mangel på energi, forvirring, nedsatt bevissthet, økt forekomst eller alvorlighetsgrad av anfall), mentale / humørsvingninger, neseblødning, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, beslag, magesmerter, selvmordstanker eller handlinger, hovne lymfeknuter, problemer med å gå, ukontrollerte muskelbevegelser; uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig svakhet, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Oxicodal