Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Oxkine (Trental) Uten Resept

Kjøpe OxkineKjøpe Oxkine På nett uten resept

OXKINE (TRENTAL) INDIKASJONER


Oxkine brukes for behandling av intermitterende claudicatio (smerte, kramper, nummenhet eller svakhet i foten, hofte, lår, eller baken) hos visse pasienter. Oxkine er et xantin derivat blodstrøm forsterker. Det fungerer ved tynning blodet og forbedre røde blodlegemer fleksibilitet, noe som fører blodet til å flyte mer fritt gjennom venene.

OXKINE (TRENTAL) INSTRUKSJONER


Bruk Oxkine som anvist av legen din.

Ta Oxkine gjennom munnen med mat eller melk.
Svelges hele. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger.
Hvis du glemmer en dose av Oxkine, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Oxkine.

OXKINE (TRENTAL) LAGRING


Oppbevar Oxkine ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Oxkine utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

OXKINE (TRENTAL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Pentoxifylline.


IKKE bruk Oxkine hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Oxkine eller til methylxanthines (f.eks, teofyllin, koffein, theobromin)
du har hatt de siste blødning i hjernen eller øyet.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Oxkine. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har sår, blodårer problemer, høyt blodtrykk, nyreproblemer, eller en historie med blødning i øyet
hvis du nylig har hatt en operasjon.

Noen legemidler kan samhandle med Oxkine. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin) eller teofylliner fordi risikoen for bivirkninger, som for eksempel blødning eller toksiske effekter, kan økes.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Oxkine kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Oxkine kan forårsake svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Oxkine med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Oxkine før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Det kan ta 2 til 4 uker å merke forbedring i din tilstand, og opp til åtte uker for maksimal lettelse.
Bruk Oxkine med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Oxkine mens du er gravid. Oxkine er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Oxkine.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Raping, oppblåsthet, tåkesyn, diaré, svimmelhet, rødme, gass, hodepine, dårlig fordøyelse, kvalme, ubehag i magen.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, uregelmessig hjerterytme, brekninger.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Oxkine