Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Oxyb Abz (Ditropan) Uten Resept

Kjøpe Oxyb AbzKjøpe Oxyb Abz På nett uten resept

OXYB ABZ (DITROPAN) INDIKASJONER


Oxyb Abz brukes for å lindre symptomer på blæreproblemer (urin haster, frekvens, eller lekkasje, tap av blærekontroll, og smertefull vannlating) i enkelte pasienter. Oxyb Abz er en antikolinerge. Det fungerer ved å slappe av musklene i blæren.

OXYB ABZ (DITROPAN) INSTRUKSJONER


Bruk Oxyb Abz som anvist av legen din.

Ta Oxyb Abz gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Oxyb Abz regelmessig for å få mest mulig nytte av den. Tar Oxyb Abz på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta ditropan hendelse hvis du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Oxyb Abz, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker ditropan.

OXYB ABZ (DITROPAN) LAGRING


Lagres Oxyb Abz ved romtemperatur mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C), i en tett beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Oxyb Abz utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

OXYB ABZ (DITROPAN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: oksybutyninklorid.

IKKE bruk ditropan hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Oxyb Abz
du har blære blokkering eller er ute av stand til å urinere
du har visse mage eller tarmproblemer (f.eks blokkering, redusert muskelbevegelser) eller innstramming av spiserøret
du har ukontrollert trangvinkelglaukom
du har hjerteproblemer forårsaket av alvorlige blødninger.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Oxyb Abz. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har problemer med vannlating eller har svært dårlig helse
hvis du har en historie med hjerteproblemer (f.eks hjertesvikt, rask eller uregelmessig hjerterytme), høyt blodtrykk, nervesystemet problemer, spiserør problemer (f.eks reflukssykdom, betennelse), mage-eller tarmproblemer (for eksempel kolitt, betennelse) , eller hiatal brokk
hvis du har en historie med lever-eller nyreproblemer, myasthenia gravis, en forstørret prostata, en overaktiv skjoldbruskkjertel, eller glaukom, eller hvis du er i faresonen for glaukom.

Noen legemidler kan samhandle med Oxyb Abz. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikolinergika (f.eks, skopolamin), azol soppmidler (f.eks ketokonazol), eller makrolidantibiotika (f.eks erytromycin) fordi de kan øke risikoen for Oxyb Abz er bivirkninger
Bisfosfonater (som alendronat) fordi risikoen for irritasjon i spiserøret kan økes
Fenotiaziner (f.eks klorpromazin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Oxyb Abz og de kan øke risikoen for Oxyb Abz er bivirkninger.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Oxyb Abz kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Oxyb Abz kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Oxyb Abz med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Sjekk med legen din før du drikker alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker ditropan, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Oxyb Abz kan føre til redusert svetting. Ikke bli overopphetet i varmt vær eller mens du er å være aktiv, kan heteslag forekomme. Kontakt legen din hvis du har vært utsatt for høye temperaturer, og du utvikler feber, rødme, varm, tørr hud, alvorlig eller vedvarende hodepine, svimmelhet, plutselig tretthet, rask hjerterytme, krampeanfall, eller besvimelse.
Oxyb Abz kan forårsake tørr munn. For å lindre tørr munn, suge på sukkerfri harde drops eller is chips, tygge sukkerfri tyggegummi, drikke vann, eller bruk en spytt erstatning. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål.
Bruk Oxyb Abz med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Oxyb Abz bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre fem år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Det er ikke kjent om Oxyb Abz kan føre til skade på fosteret. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av ditropan mens du er gravid. Det er ikke kjent om Oxyb Abz er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Oxyb Abz, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Tåkesyn, forstoppelse, diaré, svimmelhet, tretthet, tørre øyne, nese, hud, eller munn, hodepine, dårlig fordøyelse, kvalme, magesmerter, smaksendringer, problemer med å sove.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), forvirring, vanskelig eller smertefull vannlating, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, hallusinasjoner, psykiske eller humør endringer (f.eks, agitasjon), kramper, hevelse i hender, ankler eller føtter; synsproblemer.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Oxyb Abz